Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ефективності діяльності торгового підприємства

Реферат: Аналіз ефективності діяльності торгового підприємства

I. Коротка характеристика підприємства

Торговельна фірма «Вишенка»[1] була створена як Закрите Акціонерне Суспільство в 1995 року. Згадана має свідчення і занесена до державного реєстру РФ. Статутний капітал на даний момент освіти становив 1045 тис. рублів.

Основним напрямом діяльності ЗАТ «Вишенка» є надання торгово-посередницьких послуг населенню. До того ж «Вишенка» має і постійних клієнтів, що закуповують повнокомплектне продукцію оптом.

Среднесписочная кількість працівників фірми упродовж трьох останні три роки коливалась у межах 60 – 70 людина.

II. Показники оборотності

Динаміка показників оборотності оборотних засобів

Таблиця 2.1. «Динаміка оборотності за 1996 – 1997 рр.»

№ п/п

Найменування показника

Базисный рік

Отчетный рік

Відхилення (+;–)

1.

Виручка від товарів

Ф2.010, в тис. крб.

4854459

8349357

+3494898

2.

Середньорічна вартість поточних активів, в тис. крб.

102686

270520

+167834

3.

Оборачиваемость поточних активів (с.1 / стр.2), в разах

47,2748

30,8641

–16,4107

4.

Тривалість обороту поточних активів (360 / стр.3), днів

7,6

11,7

+4,1

Таблиця 2.2. «Динаміка оборотності за 1997 – 1998 рр.»[2]

№ п/п

Найменування показника

Базисный рік

Отчетный рік

Відхилення (+;–)

1.

Виручка від товарів

Ф2.010, в крб.

8349357

9856494

+1507137

2.

Середньорічна вартість поточних активів, в крб.

270520

335805

+65285

3.

Оборачиваемость поточних активів (с.1 / стр.2), в разах

30,8641

29,3518

–1,5123

4.

Тривалість обороту поточних активів (360 / стр.3), днів

11,7

12,3

+0,6

Таблиця 2.3. «Динаміка оборотності за 1996 – 1998 рр. (загалом)»[3]

№ п/п

Найменування показника

Базисный рік

Отчетный рік

Відхилення (+;–)

1.

Виручка від товарів

Ф2.010, в крб.

4854459

9856494

+5002035

2.

Середньорічна вартість поточних активів, в крб.

102686

335805

+233119

3.

Оборачиваемость поточних активів (с.1 / стр.2), в разах

47,2748

29,3518

–17,923

4.

Тривалість обороту поточних активів (360 / стр.3), днів

7,6

12,3

+4,7

Дані таблиць 2.1; 2.2; 2.3 показують, що фінансове становище підприємства у цілому погіршилося. Розглянемо таблицю 2.3 (тобто. динаміку оборотності протягом трьох років). Таблиця 2.3 показує, що прибуток від реалізації товарів хороших і середньорічна вартість поточних активів на 1998 р. проти 1996 р. збільшилася п'ять 002 035 і 233 119 тис. рублів, відповідно; попри це оборотність поточних активів зменшилася на 17,923 раз, тобто. на зменшилася на


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3