Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз розрахунків підприємства з постачальниками і підрядчиками

Реферат: Аналіз розрахунків підприємства з постачальниками і підрядчиками

План.

Запровадження.

Глава I. Аналіз сучасного стану виробництва для підприємства.

1.1.Местоположение і аналіз природно-економічних умов.

1.2 Аналіз розміру та спеціалізації господарства.

1.3 Аналіз результатів діяльності підприємства міста і оцінка його фінансового становища.

Глава 2. Оцінка підприємства з погляду партнерів у договірним відносинам.

2.1 Аналіз платоспроможності підприємства.

2.2Анализ стану розрахунків підприємства міста і дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей.

Глава 3. Напрями для вдосконалення розрахунків із постачальниками і підрядчиками .

Висновки та пропонування.

Список використовуваної літератури.

Запровадження.

Організація розрахунків, її і, найгостріше наноелектроніка финансово-учетной системи привернула увагу під час становлення ринкових відносин також цивілізованої економіки нашій країні. Оскільки період переходу від командно-адміністративної економіки до економіки побудованої на об'єктивних про економічні закони і з цивілізованими стосунками між учасниками, затягнувся нашій країні на невизначений період, то проблеми організації та обліку розрахунків вони втратили своєї актуальності.

Організація розрахунків неможлива без глибокого і докладного аналізу всіх процесів пов'язаних із нею. Отже аналітична робота дуже важливий в організацію і функціонування розрахункової системи для підприємства. Контрольні заходи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості проводяться з урахуванням даних отриманих з допомогою різних методик аналізу.

Мета цієї курсової роботи є підставою аналіз розрахунків підприємства, і навіть стан платоспроможності підприємства на звітний період, і величину і структура дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей, і навіть розробка заходів із вдосконаленню системи розрахунків. Об'єкт дослідження АТЗТ ‘’Дружба’’ Чердаклинского району, Ульяновської області. Матеріалом на дослідження служить финансово-бухгалтерская звітність за 1996, 1997 року.

Задля ефективної оцінки фінансового становища господарства за роботі застосовуються славнозвісні і дуже застосовувані в аналітичної практиці показники.

Аналіз розрахунків для підприємства має здійснюватися на систематичної основі. Оскільки ситуація з дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю змінюється для підприємства щодня, і реагувати на зміни у ній потрібно негайно.

Глава I. Аналіз сучасного стану виробництва для підприємства.

1.1.Местоположение і аналіз природно-економічних умов.

Щоб дати АТЗТ ‘’Дружба’’ коротку организационно-экономическую характеристику слід передусім ознайомитися з загальними відомостей про господарстві.

Землепользование господарства лежить у західній частині Чердаклинского району Ульяновської області. Административно-хозяйственным центром є село Уразгильдино, перебувають у 50 кілометрів від обласного центру й у 36 кілометрів від районного центру р.п. Чердаклы. Транспортна зв'язку з обласним й районними центрами здійснюється автомобільним транспортом по асфальтовим дорогах.

Основне напрям господарства - виробництво продуктів тваринництва і рослинництва й забезпечення ними потреб населення району. У 1997 року господарство реорганізовано АТЗТ ‘’Дружба’’ й працює за принципом госпрозрахунку і самоокупності.

Природні умови.

Клімат: Землепользование господарства лежить у першому агроклиматическом районі області, характеризующемся теплим поміркованого зволоження кліматом, з гидротермическим коефіцієнтом менш 1.1. За даними Жовтневої метеостанції кліматичні умови характеризуються такими показниками: температура повітря

середньорічна 3.3

середньомісячна самого холодного періоду /січень/ -13.5

середньомісячна самого теплого періоду /липень/ +19.8

тривалість безморозного періоду 130 днів

середньорічне кількість опадів 411 мл

вегетаційний період триває загалом 173 дня

У цілому нині кліматичні умови району сприятливі для вирощування всіх сільськогосподарських культур, возделываемых у зоні.

Про структурі підприємства можна сказати такі. Господарство займають площу 4420 гектар їх рілля становить 3694 гектар що обслуговуються тракторно-полеводческой бригадою. Також для підприємства є товарно-молочная ферма що складається з кількох баз і свиноводческая ферма, але поголів'я худоби цих підрозділах неухильно знижується. Для організації виробничого процесу біля підприємства перебувають п'ять складів: ПММ, запчастин, будматеріалів, фуражу, сіна. Також маємо машинотракторный парк і автопарк. Административно-управленческий персонал займає споруду контори.

1.2 Аналіз розміру й спеціалізації господарства.

Тепер час торкнутися аналізу розміру та спеціалізації господарства. І тому розглянемо таблицю що характеризує показники розміру підприємства - 1.1.

Показники розміру підприємства АТЗТ ‘’Дружба’’.

Таблиця 1.1

Показники

96

97

97/96

Вартість валовий сельхоз. продукції, млн. р.

1391

1252

90

Вартість товарної сельхоз. продукції, млн. р.

2647

3686

139,3

Площа закріпленої землі, гектар

4471

4420

98,8

зокрема сельхоз. угідь

4151

4100

98,8

ріллі

3745

3694

98,6

Середньорічна чисельність всіх працівників

320

306

95,6

Вартість всіх основних фондів, млн. р.

78901

78978

100,1

зокрема виробничих фондів основний діяльності, млн. р.

63055

63025

99,9

Енергетичні потужності, к.с.

15463

14831

95,9

Поголів'я худоби і птиці, умовних голів

1597

1400

87,7

зокрема ВРХ

1428

1251

87,6

Свині

1485

1278

86,1

Прямим показником розміру сільськогосподарського підприємства прийнято вважати обсяги виробництва товарної і валової продукції, залежать від розміру та якість сільськогосподарських угідь, поголів'я худоби, обсягу виробничих фондів, трудових ресурсів, раціонального їх застосування.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7