Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз показників ефективності науково-технічного прогресу

Реферат: Аналіз показників ефективності науково-технічного прогресу

Зміст

Зміст. 2

Запровадження. 3

1. Теоретична частина. 4

1.1 Ефективність науково-технічного прогресу. 4

1.2 Аналіз ефективності капітальних вкладень. 9

1.3 Система аналітичних показників ефективності впровадження нової техніки. 11

1.4 Оцінка виконання плану з ефективності впровадження нової техніки. 13

2. Розрахункова частина. 14

3. Укладання. 21

4. Список літератури 22

Запровадження.

За сучасних умов економічна наука має напрацювати ефективніші методи ціноутворення, ціни би мало бути пов'язані з економічним ефектом від запровадження нової техніки.

Метою впровадження нової техніки є зниження вартості товару, отже, і ціни товару, здешевлення його, тобто. скорочення робочого дня виробництва одиниці товару, скорочення матеріальних витрат, збільшення потужності основних фондів тощо. У разі ринку, впровадження нової техніки сприяє виконання основної мети підприємства – отримання прибутку при мінімальних витратах.

Приріст прибутку, отриманої шляхом розширення обсяги виробництва, є, як і приріст прибуток від зниження собівартості продукції, частиною ефекту одержану впровадження нової техніки.

Поліпшення ефективності виробничої підприємств значною мірою досягається з допомогою щорічного впровадження значної кількості нової техніки. Серед таких заходів провідна роль належить тим, що забезпечують підвищення технічного рівня виробництва та якості продукції.

До них належать: впровадження прогресивних технологій, механізація і автоматизація виробничих процесів, технічне переозброєння підприємств і нових виробів.

1. Теоретична частина

1.1 Ефективність науково-технічного прогресу.

Ефективність науково-технічного прогресу – ступінь досягнення цієї мети НТП, яка вимірюється ставленням ефекту до який зумовив його затратам. Відповідно до метою НТП ця ефективність за змістом є соціально-економічної.

Показники ефективності – кількісний вимірювач, значення забезпечує ефективність нововведень. Ефект НТП – його результат, специфічний продукт нововведення, що є органічною складовою частиною суспільства і основою ефекту виробництва.

Ефекти НТП різняться за змістом, рівню та етапах процесу. За змістом виділяються інформаційний (науково-технічний), економічний, ресурсно-экологический і соціальний ефекти НТП.

Інформаційний ефект НТП – безпосередній результат досліджень, розробок та освоєння нововведень, що з накопиченням нових знань, передового технічного і організаційного досвіду і трудових навичок. Він розвиває науковий, науково-технічний і інтелектуальний потенціал суспільства, окремих трудових колективів і.

Економічний ефект НТП – результат використання коштів і поширення нововведень, що виражаються у валовому прирості кінцевого суспільного продукту і національної доходу. Можна виділити три різновиду економічного ефекту: економія громадського праці при задоволенні потреб (зниження одиниці корисного ефекту, експлуатаційних витрат, питомих капіталовкладень), об'ємний і структурний ефект. Об'ємний економічний ефект пов'язані з задоволенням нових суспільних потреб і зростанням цій основі обсягу реалізації. Створення нових, більш продуктивних верстатів сприяє кращому задоволенню обсягу виробництва.

Структурный економічний ефект обумовлений зрушеннями у розподілі ресурсів між галузями, регіонами і сферами докладання праці.

Ресурсний ефект НТП пов'язані з її спроможністю відшкодовувати дефіцитні ресурси народного господарства, визволяти їх задля розширеного виробництва, і навіть втягувати в господарський оборот раніше невикористані ресурси. Його показниками є вивільнення робочої сили в, економію та боротьбу заміна дефіцитних матеріалів і сировини, і навіть залучення в народногосподарський оборот нових ресурсів, комплексність використання сировини. Тісно пов'язані з ресурсами екологічний ефект НТП – зміна стану довкілля.

Соціальний ефект НТП полягає у створенні сприятливіших умов застосування творчих сил працівників, для розвитку особистості. Це виявляється у поліпшенні умов і охорони праці, скороченні тяжкої праці, збільшенні вільного часу, підвищенні матеріального і охорони культурної рівень життя трудящих.

Соизмерение зазначених видів ефектів в вартісної формі неможливо. У той самий час частково економія громадського праці, супутня структурному, ресурсному, екологічному та соціального ефекту, то, можливо підрахована.

За рівнем розкритих економічних інтересів розрізняють народногосподарський і госпрозрахунковий соціально-економічний ефект. Народнохозяйственный ефект – повний ефект від участі максимального задоволення матеріальних й духовних потреб суспільства у всіх сферах діяльності при мінімальних сукупних витратах. Він передбачає собою суму одержуваного ефекту підприємств, які виробляють та використовують нову техніку, і навіть ефект, отримуваний споживачами невиробничій сфері.

Залежно від стадії циклу розрізняють фактичний ефект, отриманий у результаті освоєння й ризик поширення нововведення в народному господарстві, і очікуваний – потенційний результат, що може бути отримано.

Госпрозрахунковий ефект – форма народногосподарського ефекту, втілювана прибутків та інших результатах господарську діяльність.

Економічний ефект НТП окреслюється перевищення вартості оцінки результатів над витратами за весь науково-виробничий цикл. Сукупні видатки НТП – одноразові і поточні видатки створення й освоєння відповідних нововведень. Единовременные витрати включають капітальні вкладення створення та освоєння нововведень.

До них належать видатки:

1. НДР і ДКР, експериментальні, технологічні, проектні роботи;

2. освоєння виробництва та доопрацювання досвідчених зразків;

3. придбання, доставка, монтують устаткування;

4. вартість спорудження будинків, споруд;

5. накопичення оборотних засобів;

6. запобігання ресурсно-экологических втрат;

7. запобігання негативних соціальних наслідків;

8. створення соціальної інфраструктури у зв'язку з залученням додаткових кадрів.

Поточні видатки нову техніку включають калькуляційні статті витрат.

Світова економіка показує, що новій техніці слід зарахувати:

· багатофункціональність машини, її «гнучкість» та здатність до переналадке на випускати продукцію різних модифікацій;

· кількаразове зростання одиничної потужності;

· оснащеність електронікою, котрий дає можливість контролю та саморегулювання машини та виконання складного циклу взаємозалежних операцій;

· характер на предмет праці, застосування променевих, звукових, біохімічних (лазерне випромінювання, ультразвук, вибухові хвилі тощо.) процесів;

· вища економічність.

Всі ці ознаки визначають здатність машини інтенсифікувати процеси виробництва.

Для аналізу нову техніку й технологію ділять втричі категорії:

1) Принципово нова техніка, яка має аналогів. Вона потребує для конструювання і виготовлення великих на неї й тривалого часу (5 – 10 років). Зазвичай, ця техніка різко підвищує продуктивності праці, заощаджує ресурси. Її придбання підприємству обходиться дорого, але за ефективної експлуатації такі машини дозволяють зробити технологічний ривок, випередити від конкурентів і окупаються досить швидко.

2) Нова техніка й технологія сучасного науково-технічного рівня, однак вона має аналоги.

Ця категорія техніки, зазвичай, запозичена з галузей чи країн і вимагає виготовлення і «прив'язки» до конкретного виробництву 3 – 4 року.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7