Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз довкілля організації

Реферат: Аналіз довкілля організації

Зміст:

Запровадження. 5

1. Сутність і значення аналізу довкілля в організацію. 7

1.1. Зміст і проведення аналізу довкілля 7

1.2. Аналіз макроокружения 12

1.3. Аналіз микроокружения 19

2. Аналіз довкілля ВАТ «Теплоизоляция». 29

2.1. Загальні відомостей про організації 29

2.2. Аналіз макроокружения ВАТ «Теплоизоляция» 30

2.3. Аналіз микроокружения ВАТ «Теплоизоляция» 41

3. Шляхи підвищення ефективності аналізу довкілля на ВАТ «Теплоизоляция». 48

Укладання. 55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 56

Додаток. 58

Запровадження.

Актуальність теми зумовлена тим, сучасна зовнішня середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму та соціальної невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у зовнішній середовищі – основну умову у бізнесі та інших сферах життєдіяльності. Понад те, в усі зростаючу котячу числі випадків – це основна умова виживання та розвитку. Організації повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін - у навколишньому середовищі ефективно ними реагувати. З іншого боку, необхідно пам'ятати, які самі організації генерують зміни у зовнішній середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів та послуг, використовуючи нові види сировини, матеріалів, енергії, устаткування, технологій.

Будь-яка організація і функціонує серед. Кожне дію всіх без винятку організацій можна тільки у разі, якщо середовище допускає його виконання. Внутрішня середовище організації є джерелом її життєвої сили, а зовнішня середовище – джерело, який досі живить організацію ресурсами, необхідні підтримки її внутрішнього потенціалу належним чином.

Динамізм і рівень невизначеності чинників довкілля значно ускладнюють процедури розробки і прийняття управлінські рішення. Тому керівники як зарубіжних, і вітчизняних підприємств гостро відчувають потребу в систематичної, оперативної та всебічної інформації стану війни і можливі зміни, які у зовнішнього середовища. Разом із цим у реальної практиці більшість російських підприємств не приділяє уваги чинникам довкілля, що у значною мірою зумовлено недостатньою розробленістю теоретичних і методологічних основ організації її дослідження з урахуванням національної, регіональною безпекою та галузевої специфіки.

Слід зазначити, що значну кількість розробок у галузі дослідження довкілля організації приділяє основну увагу вивченню лише її чинників. У місці про те, сучасна ринкова ситуація вимагає комплексного дослідження довкілля з урахуванням інтеграції різноманітних економічних, соціально-політичних, правових і соціальних технологічних аспектів.

Щоб визначити стратегію поведінки організації та провести цю стратегію у життя, керівництво повинен мати поглиблене уявлення про зовнішнього середовища, тенденціях її й місці, що займається у ній організацією. У цьому зовнішнє оточення, поруч із внутрішньої середовищем, вивчається стратегічним управлінням у першу чергу у тому, щоб розкрити ті погрози та можливості, які організація повинна враховувати під час визначенні своєї мети і завдань, за її досягненні, і навіть ще ефективне використання свого потенціалу.

1. Сутність і значення аналізу довкілля в організацію.

1.1. Зміст і проведення аналізу довкілля.

Спочатку потрібно визначитися з самим поняттям терміна «зовнішня середовище», під яким на увазі сукупність суб'єктів й снаги, що є поза організації, і надають певний вплив їхньому діяльність. У межах наукової літературі є досить багато точок зору стосовно структури довкілля. Але найбільше набув значного поширення підхід, за яким у зовнішній середовищі будь-яких організацій виділяють два рівня: мікро- і макросреду.

Проблема взаємовідносини організації та середовища у науці стала розглядатися вперше у роботах А. Богданова і Л. фон Берталанфи у першій половині сучасності. Однак у менеджменті значення довкілля для організацій було осмислене лише у 60-ті роки у умовах підсилення динамізму її факторів, і наростання кризових явищ економіки. Саме це стало відправною точкою для інтенсивного використання підходу теоретично та практиці управління, з позицій якого решта організацій стала розглядатися як відкритої системи, взаємодіюча із зовнішнього середовищем. Подальший розвиток даної концепції призвело до виникнення ситуаційного підходу, згідно з яким вибір методу управління залежить від конкретної історичної ситуації, що характеризується значною мірою певними зовнішніми перемінними.

Початкова зовнішня середовище організації розглядали як задані умови діяльності, непідконтрольні керівництву. Нині пріоритетною є думка у тому, що з здобуття права вижити й заробити повинна розвиватися у сучасних умовах решта організацій повинна як пристосовуватися до зовнішнього середовища шляхом адаптації своїм внутрішнім структури та поведінки над ринком, а й активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно вишукуючи у зовнішній середовищі погрози та потенційні можливості. Це становище лягло основою стратегічного управління, використовуваного передовими фірмами за умов високої невизначеності довкілля. Першим етапом й інформаційної основою стратегічного управління дослідження довкілля фірми, тобто системний збирання та аналізують інформацію неї.

Аналіз довкілля зазвичай вважається вихідним процесом стратегічного управління, оскільки забезпечує базу визначення як місії і цілей фірми, так вироблення стратегій поведінки, дозволяють фірмі виконати історичну місію і досягти своєї мети. Він є процес, з якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні стосовно організації чинники, щоб визначити можливі небезпеки фірми.

Аналіз зовнішнього оточення допомагає отримати важливі результати. Він дає організації час для прогнозування можливостей, час упорядкування плану у разі непередбачених обставин, час і розробити системи раннього попередження у разі можливих загроз та палестинці час розробці стратегій, що потенційно можуть перетворити колишні погрози на різноманітних вигідні можливості.

З погляду оцінки цих загроз і можливостей роль аналізу довкілля у процесі стратегічного планування полягає сутнісно у відповідь втричі конкретні питання:

1. Де нині організація.

2. Де, на думку вищого керівництва, повинна бути організація у майбутньому.

3. Що має зробити керівництво, щоб організація перемістилася речей становища, у якому вона перебуває нині, у те становище, де його хоче керівництво надалі.

Щоб оцінити необхідність виконання докладного аналізу зовнішнього оточення організації слід також розглянути характеристики довкілля, які мають безпосереднє вплив на складність його здійснення. По-перше, до даних характеристик належить взаємопов'язаність чинників довкілля. Під нею розуміється рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає інші чинники. Факт взаємозв'язку є значимим не тільки для ринків країни чи регіону, але й світового фінансового ринку. Ця взаємозалежність перетворила середу сучасних організацій бурхливо непостійну. Керівники большє нє можуть розглядати зовнішні чинники окремо, ізольовано одна від друга. Фахівці навіть недавно запровадили поняття «хаотичних змін» для описи довкілля, що характеризується більш швидкими темпами змін сильнішою взаимосвязанностью.

По-друге, можна назвати таку характеристику як складність довкілля. Ця кількість чинників, куди організація зобов'язана реагувати, і навіть рівень варіантності кожного чинника. Якщо казати про числі зовнішніх чинників, куди підприємство реагує, то якби неї тиснуть державні постанови, часте переукладання договорів із профспілками, кілька зацікавлених груп впливу, численні конкуренти і прискорені технологічні зміни, можна стверджувати, що цю організацію більш-менш складному оточенні, ніж, між іншим, організація, стурбована діями всього кілька постачальників, кількох конкурентів, за відсутності профспілок і уповільненому зміні технології. Організації, працюють у нескладної середовищі, мають однією перевагою: їм має справу лише з кількома категоріями даних, необхідні прийняття управлінські рішення. Через це менш складному оточенні потрібна і менше складна організаційну структуру, але оскільки різні організації функціонують у різних середовищах, ситуаційний підхід визначає, що немає і найкращою організаційної структури.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13