Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Розробка системи “Створення Платёжных Поручений»

Сторінка 8

НазначПлатежа1 = Worksheets(№ПЛ).Range("K" & Счётчик)

НомНазПл = Worksheets(№ПЛ).Range("L" & Счётчик)

Дата = Worksheets(№ПЛ).Range("h" & Счётчик)

МестоПечати1 'функція що з МП,БП, БезПечати

'задає значення цим компонентами

Windows("Платёжка.xls").Activate

Вплатёжку 'функція що зберігає дані в платёжке

End If

End Sub

Private Sub УбитьКлиента_Click()

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

If Len(ComboBox1) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Вы не вибрали одного Получателя видалення .", , BOX)

Exit Sub

'ElseIf ComboBox1.ListIndex = -1 Then

End If

Dim a

a = ComboBox1

БОКС = MsgBox("Вы справді хочете видалити Получателя : " & a, vbYesNo, BOX)

If БОКС <> vbYes Then

Exit Sub

ElseIf Len(Worksheets(№ПЛ).Range("L" & ComboBox1.ListIndex + 1)) <> 0 Then

БОКС = MsgBox("Извините, але Ви можете видалити Получателя : " & a _

& Chr(10) & "як у ній проводилися платежі. " _

& Chr(10) & "Видалити цього Получателя Буде можна лише УДАЛИВ ПЛАТЕЛЬЩИКА !!! " _

& Chr(10) & "У формі ПЛАТЕЛЬЩИКИ !!!" & Chr(10) & Chr(10) & _

Платящий, vbCritical, BOX)

Exit Sub

End If

If ComboBox1.ListIndex = -1 Then

Exit Sub

Else

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

Worksheets(№ПЛ).Select

Rows(ComboBox1.ListIndex + 1).Select

Selection.Delete Shift:=xlUp 'Удаляем запис клієнта

a = ComboBox1

ComboBox1.RemoveItem (ComboBox1.ListIndex)

ActiveWorkbook.Save

БОКС = MsgBox("Вы видалили Получателя : " & a, , BOX)

ComboBox1.ListIndex = -1

Рахунок = ""

Банк = ""

Клієнт = ""

КодБанка = ""

УНН = ""

ВидОперации = ""

НазначПлатежа1 = ""

НомНазПл = ""

НомерПл = ""

Гроші = ""

ДатаУслуг = ""

End If

End Sub

Private Sub Вконец_Click()

Windows("Платёжки" & Год).Activate

X = 1

While Len(Worksheets(№ПЛ).Range("A" & (X))) <> 0

X = X + 1

Wend

Счётчик.Value = X - 1

End Sub

Private Sub ПоНомеру_Click()

If Len(номерСТПЛ) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Вы забули запровадити номер платёжки", , BOX)

номерСТПЛ.SetFocus

Exit Sub

ElseIf номерСТПЛ > 0 And номерСТПЛ < 65501 Then

Счётчик.Value = номерСТПЛ

номерСТПЛ = ""

номерСТПЛ.SetFocus

Else

Украй = True

БОКС = MsgBox("Был введений № неіснуючої платёжки . Тому виконано перехід до кінця списку платёжек ", , BOX)

номерСТПЛ.SetFocus

Exit Sub

End If

If Len(НомерПл) = 0 Then

Украй = True

БОКС = MsgBox("Был введений № неіснуючої платёжки . Тому виконано перехід до кінця списку платёжек ", , BOX)

номерСТПЛ.SetFocus

Else

End If

End Sub

Private Function TRIMF()

Клієнт = TRIM(Клиент)

Банк = TRIM(Банк)

Рахунок = TRIM(Счёт)

КодБанка = TRIM(КодБанка)

Рахунок = TRIM(Счёт)

КодБанка = TRIM(КодБанка)

УНН = TRIM(УНН)

ВидОперации = TRIM(ВидОперации)

НомНазПл = TRIM(НомНазПл)

Дата = TRIM(Дата)

ДатаУслуг = TRIM(ДатаУслуг)

НазначПлатежа1 = TRIM(НазначПлатежа1)

Гроші = TRIM(Деньги)

End Function

Private Function Перевірка() As String

TRIMF

If ПроверкаОБЩ = False Then

Перевірка = False

Exit Function

Else

Перевірка = True

End If

End Function

Private Function ПроверкаПЛ() As String

TRIMF

If ПроверкаОБЩ = False Then

ПроверкаПЛ = False

Exit Function

Else

End If

If Len(НазначПлатежа1) = 0 Then

MsgBox "Вибачте але у 'Строке Запровадьте Призначення Платежа' порожньо"

НазначПлатежа1.SetFocus

ПроверкаПЛ = False

Exit Function

ElseIf IsDate(Дата) = False Then

MsgBox "Вибачте але у 'Строке Дата' помилка чи Ви забули її запровадити"

Дата.SetFocus

ПроверкаПЛ = False

Exit Function

ElseIf Len(Деньги) = 0 Or Гроші = "0" Then

БОКС = MsgBox("Извините але у 'Строке Запровадьте Суму' порожньо", , BOX)

Деньги.SetFocus

Гроші = ""

ПроверкаПЛ = False

Exit Function

Else

ПроверкаПЛ = True

End If

End Function

Private Function ПроверкаОБЩ() As String

If Len(Клиент) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Извините але у Строке Найменування Клієнта порожньо", , BOX)

Клиент.SetFocus

ПроверкаОБЩ = False

Exit Function

ElseIf Len(Банк) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Извините але у Строке Банк Клієнта порожньо", , BOX)

Банк.SetFocus

ПроверкаОБЩ = False

Exit Function

ElseIf Len(Счёт) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Извините але у Строке Р/р Клієнта порожньо", , BOX)

Счёт.SetFocus

ПроверкаОБЩ = False

Exit Function

ElseIf Len(КодБанка) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Извините але у Строке Код Банку Клієнта порожньо", , BOX)

КодБанка.SetFocus

ПроверкаОБЩ = False

Exit Function

Else

ПроверкаОБЩ = True

End If

End Function

Private Sub Счёт_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

If (Not (Chr(KeyAscii) Like "[0-9]")) Then KeyAscii = 0

End Sub

Private Sub Деньги_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

If (Not (Chr(KeyAscii) Like "[0-9]")) Then KeyAscii = 0

If Mid(Деньги, 1, 1) = "0" Then

Гроші = ""

Else

End If

End Sub

Private Sub КодБанка_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

If (Not (Chr(KeyAscii) Like "[0-9]")) Then KeyAscii = 0

End Sub

Private Sub УНН_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

If (Not (Chr(KeyAscii) Like "[0-9]")) Then KeyAscii = 0

End Sub

Private Sub ВидОперации_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

If (Not (Chr(KeyAscii) Like "[0-9]")) Then KeyAscii = 0

End Sub

Private Sub НомНазПл_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

If (Not (Chr(KeyAscii) Like "[0-9]")) Then KeyAscii = 0

End Sub

Private Sub НомерСТПЛ_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

If (Not (Chr(KeyAscii) Like "[0-9]")) Then KeyAscii = 0

End Sub

Private Function Впечать() As String

Sheets("Лист1").Select

If Счётчик2 = 1 Then

ActiveWorkbook.Save

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True

ElseIf Счётчик2 = 2 Then

Range("A1:W28").Select

Selection.Copy

Range("A29").Select

ActiveSheet.Paste

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True

Rows("29:80").Select

Selection.Delete Shift:=xlUp

ActiveWorkbook.Save

ElseIf Счётчик2 = 3 Then

Range("A1:W28").Select

Selection.Copy

Range("A29").Select

ActiveSheet.Paste

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True

Rows("29:80").Select

Selection.Delete Shift:=xlUp

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True

ActiveWorkbook.Save

End If

End Function

Private Function Вплатёжку() As String

Windows("Платёжка.xls").Activate

Дата = Format(Дата, "Short Date")

Worksheets("Лист1").Range("D13") = Банк

Worksheets("Лист1").Range("Q11") = Рахунок

Worksheets("Лист1").Range("E12") = Клієнт

Worksheets("Лист1").Range("P14") = КодБанка

Worksheets("Лист1").Range("C12") = УНН

Worksheets("Лист1").Range("T7") = (Гроші & "=")


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9