Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Розробка системи “Створення Платёжных Поручений»

Сторінка 7

End Sub

Private Sub ДатаУслуг_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "НЕ обов'язкове полі. У той полі вносять дату отримання товару надання послуг. Приклад: Передоплата чи 28 березня 2000 р."

End Sub

Private Sub ВидОперации_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "НЕ обов'язкове полі. У той полі вносять число що відбиває вид операції. Допускаються лише цифрові значення."

End Sub

Private Sub НомНазПл_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "НЕ обов'язкове полі. У той полі вносять число що відбиває код призначення платежу. Допускаються лише цифрові значення."

End Sub

Private Sub Деньги_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Обов'язкове полі. У той полі вносять суму платежу. Допускаються лише цифрові значення."

End Sub

Private Sub Минус_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Отнимает одного дня від поточної дати."

End Sub

Private Sub Плюс_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Додає одного дня до поточної дати."

End Sub

Private Sub СохранитьНов_Click()

If Year(Дата) <> Year(Date) Then

БОКС = MsgBox("Извините але у рядку 'Дата' помилка. Зазначте поточний Рік", , BOX)

Дата.SetFocus

Exit Sub

End If

Windows("Платёжка.xls").Activate

If ПроверкаПЛ = False Then ' Перевірка на правильність

Exit Sub ' введённой інформації

Else ' функція перебуває у кінці програми

End If

If ComboBox1.ListIndex = -1 Then

БОКС = MsgBox("Извините але Ви забули внести Получателя : " & Клієнт & " до списку Получателей ", , BOX)

Exit Sub

Else

End If

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

If Клієнт <> ComboBox1 _

Or Рахунок <> Worksheets(№ПЛ).Range("c" & ComboBox1.ListIndex + 1) _

Or Банк <> Worksheets(№ПЛ).Range("b" & ComboBox1.ListIndex + 1) _

Or КодБанка <> Worksheets(№ПЛ).Range("d" & ComboBox1.ListIndex + 1) _

Or УНН <> Worksheets(№ПЛ).Range("e" & ComboBox1.ListIndex + 1) _

Or ВидОперации <> Worksheets(№ПЛ).Range("f" & ComboBox1.ListIndex + 1) _

Or НомНазПл <> Worksheets(№ПЛ).Range("H" & ComboBox1.ListIndex + 1) _

Then

БОКС = MsgBox("Извините але Ви забули внести Получателя : " & Клієнт & " до списку Получателей ", , BOX)

Exit Sub

Else

End If

Счётчик2.Visible = True

Предосмотр.Visible = True

Вплатёжку 'функція яка зберігає дані в платёжке

ActiveWorkbook.Save

Windows("Платёжки" & Year(Date)).Activate

СохранитьНов.Visible = False

Создать.Visible = True

X = 1

While Len(Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X)) <> 0

X = X + 1

Wend

Worksheets(№ПЛ).Select

Range("A" & X).Select

Selection.NumberFormat = "#,##0"

Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X) = X

Range("g" & X).Select

Selection.NumberFormat = "#,##0"

Worksheets(№ПЛ).Range("g" & X) = CDbl(Деньги)

Worksheets(№ПЛ).Range("c" & X) = Банк

Worksheets(№ПЛ).Range("d" & X) = Рахунок

Worksheets(№ПЛ).Range("b" & X) = Клієнт

Worksheets(№ПЛ).Range("e" & X) = КодБанка

Worksheets(№ПЛ).Range("f" & X) = УНН

Worksheets(№ПЛ).Range("h" & X) = Дата

Worksheets(№ПЛ).Range("I" & X) = ДатаУслуг

Worksheets(№ПЛ).Range("J" & X) = ВидОперации

Worksheets(№ПЛ).Range("K" & X) = НазначПлатежа1

Worksheets(№ПЛ).Range("L" & X) = НомНазПл

Worksheets(№ПЛ).Range("M" & X) = МП1

Windows("Платёжка.xls").Activate

Worksheets("Лист1").Range("O2") = X

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

Worksheets(№ПЛ).Range("L" & ComboBox1.ListIndex + 1).NumberFormat = "@"

Worksheets(№ПЛ).Range("L" & ComboBox1.ListIndex + 1) = _

Worksheets(№ПЛ).Range("L" & ComboBox1.ListIndex + 1) + "" & X & "."

ActiveWorkbook.Save

Windows("Платёжки" & Year(Date)).Activate

ActiveWorkbook.Save

End Sub

Private Sub СтарыеПл_Click()

If СтарыеПл.Value = True Then

ComboBox1.Visible = False

НомерПл.Visible = True

Label1.Visible = False

Label14.Visible = True

Счётчик.Visible = True

Счётчик.SetFocus

КСтарПл.Visible = True

Создать.Visible = False

Измениния.Visible = False

ДобавитьПол.Visible = False

УбитьКлиента.Visible = False

СохранитьНов.Visible = False

ЗаПрошлыйГод.Visible = True

Счётчик2.Visible = True

Предосмотр.Visible = True

ИзмененияСТ.Visible = True

Вконец.Visible = True

номерСТПЛ.Visible = True

ПоНомеру.Visible = True

СтарыеПл.Caption = "Повернутися до створення платёжек"

Счётчик = 0

Рахунок = ""

Банк = ""

Клієнт = ""

КодБанка = ""

УНН = ""

ВидОперации = ""

НазначПлатежа1 = ""

НомНазПл = ""

НомерПл = ""

Дата = ""

Гроші = ""

ДатаУслуг = ""

Else

If Рік <> Year(Date) Then

Windows("Платёжки" & Год).Activate

ActiveWindow.Close

Рік = Year(Date)

Else

End If

Дата = Date

Рахунок = ""

Банк = ""

Клієнт = ""

КодБанка = ""

УНН = ""

ВидОперации = ""

НазначПлатежа1 = ""

НомНазПл = ""

Гроші = ""

ДатаУслуг = ""

ComboBox1.ListIndex = True

НомерПл.Visible = False

Label1.Visible = True

Label14.Visible = False

Счётчик.Visible = False

КСтарПл.Visible = False

Измениния.Visible = True

ДобавитьПол.Visible = True

УбитьКлиента.Visible = True

СохранитьНов.Visible = True

ЗаПрошлыйГод.Visible = False

ComboBox1.Visible = True

Счётчик2.Visible = False

Предосмотр.Visible = False

ИзмененияСТ.Visible = False

Вконец.Visible = False

номерСТПЛ.Visible = False

ПоНомеру.Visible = False

СтарыеПл.Caption = "Подивитися старі платёжки"

End If

End Sub

Private Sub Создать_Click()

Windows("Платёжка.xls").Activate

Впечать 'функція друку

Создать.Visible = False

Счётчик2.Visible = False

End Sub

Private Sub Счётчик_Change()

Windows("Платёжки" & Год).Activate

If Счётчик = 0 Then

Exit Sub

Else

Клієнт = Worksheets(№ПЛ).Range("B" & Счётчик)

Рахунок = Worksheets(№ПЛ).Range("D" & (Счётчик))

Банк = Worksheets(№ПЛ).Range("C" & (Счётчик))

НомерПл = Worksheets(№ПЛ).Range("A" & (Счётчик))

КодБанка = Worksheets(№ПЛ).Range("E" & (Счётчик))

УНН = Worksheets(№ПЛ).Range("F" & (Счётчик))

Гроші = Worksheets(№ПЛ).Range("g" & Счётчик)

ДатаУслуг = Worksheets(№ПЛ).Range("I" & Счётчик)

ВидОперации = Worksheets(№ПЛ).Range("J" & Счётчик)


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9