Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Розробка системи “Створення Платёжных Поручений»

Сторінка 6

Else ' функція перебуває у кінці програми

End If

Вплатёжку 'функція яка зберігає дані в платёжке

ActiveWorkbook.Save

Windows("Платёжки" & Год).Activate

Worksheets(№ПЛ).Range("A" & НомерПл) = НомерПл

Worksheets(№ПЛ).Range("c" & НомерПл) = Банк

Worksheets(№ПЛ).Range("d" & НомерПл) = Рахунок

Worksheets(№ПЛ).Range("b" & НомерПл) = Клієнт

Worksheets(№ПЛ).Range("e" & НомерПл) = КодБанка

Worksheets(№ПЛ).Range("f" & НомерПл) = УНН

Worksheets(№ПЛ).Range("g" & НомерПл) = CDbl(Деньги)

Worksheets(№ПЛ).Range("h" & НомерПл) = Дата

Worksheets(№ПЛ).Range("I" & НомерПл) = ДатаУслуг

Worksheets(№ПЛ).Range("J" & НомерПл) = ВидОперации

Worksheets(№ПЛ).Range("K" & НомерПл) = НазначПлатежа1

Worksheets(№ПЛ).Range("L" & НомерПл) = НомНазПл

Worksheets(№ПЛ).Range("M" & НомерПл) = МП1

ActiveWorkbook.Save

БОКС = MsgBox("Изменения в платёжку №: " & НомерПл & " успішно внесёны ", , BOX)

Клиент.SetFocus

End Sub

Private Sub Сегодня_Click()

Дата = Date

End Sub

Private Sub СтарыеПл_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

If СтарыеПл = False Then

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Можете подивитися все Ваші старому платёжки" _

& " а так-жі щось підправити і зберегти ці зміни"

Else

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Ви перейдёте до форми формування платёжек"

End If

End Sub

Private Sub Отчёты_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Кнопка 'Отчёты' до переходу до форми ОТЧЁТЫ. Там Ви зможете дізнатися куди поділися Ваші гроші !!!"

End Sub

Private Sub Выход_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Кнопка 'Вихід' для виходу з програми. Якщо вирішили вийти сміливо тисніть, програма збереже результати вашої відомої роботи."

End Sub

Private Sub УбитьКлиента_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Можете видалити обраного Получателя зі списку Получателей "

End Sub

Private Sub ПоНомеру_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = " Запровадьте номер платёжки в розташоване з цією кнопкою невеличке полі. Потім натисніть з цього кнопку і це перейдёте до платёжке з введённым вами номером. "

End Sub

Private Sub Вконец_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Ви втілите в життя перехід до кінця списку платёжек "

End Sub

Private Sub Измениния_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Ви внесёте зміни у список Получателей "

End Sub

Private Sub ДобавитьПол_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Ви внесёте до списку Получателей Ваших грошей даних про новому Получателе "

End Sub

Private Sub ИзмененияСТ_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Можете зберегти зміни у старому платёжном дорученні"

End Sub

Private Sub КСтарПл_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = " Нажав з цього кнопку Можете роздрукувати Ваша старе платёжное доручення" _

& " Не забудьте вибрати у копій в що списку поруч із кнопкою"

End Sub

Private Sub СохранитьНов_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Ця кнопка варта збереження створеного платіжного доручення"

End Sub

Private Sub Создать_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Нажав з цього кнопку Можете роздрукувати Ваша платёжное доручення" _

& " Не забудьте вибрати у копій в що списку поруч із кнопкою"

End Sub

Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = Платящий

End Sub

Private Sub Плательщики_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Нажав цю кнопка Можете поміняти поточного Платника чи внести в існуючі даних про Плательщике"

End Sub

Private Sub Сегодня_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Кнопко для вставки поточної дати формовану платёжку"

End Sub

Private Sub КодБанка_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Обов'язкове полі. У той полі вносять код банку Получателя. Допускаються лише цифрові значення."

End Sub

Private Sub ComboBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Що б вставити дані Получателя платежу востользуйтесь цим що списком. Якщо є відсутні, отже доведеться додати нового Получателя."

End Sub

Private Sub Label14_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Номер поточної платёжки"

End Sub

Private Sub Дата_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Обов'язкове полі. У той полі вносять дату формованої платёжки. Допускаються такі формати дат. Приклад : 01,01,200 чи 01/01/2000 чи 01.01/00"

End Sub

Private Sub УНН_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "НЕ обов'язкове полі. У той полі вносять УНН Получателя. Допускаються лише цифрові значення."

End Sub

Private Sub НазначПлатежа1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Обов'язкове полі. У той полі вносять відомості внаслідок чого Ви власне платіть." _

& "РАДА коли знаете,что будете тут писати майже одне теж " _

& "то натисніть кнопку Внести зміни у даних про Получателе."

End Sub

Private Sub Клиент_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Обов'язкове полі. У той полі вносять Найменування Получателя. На приклад: ""ТОВ Приємні Дрібниці"""

End Sub

Private Sub Банк_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Обов'язкове полі. У той полі вносять Найменування Банку Получателя. На приклад: ""ВАТ Белбизнесбанк р. Могилёв"""

End Sub

Private Sub Счёт_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

Label16.Caption = "Обов'язкове полі. У той полі вносять № расчётного рахунку Получателя. Допускаються лише цифрові значення."


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9