Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Розробка системи “Створення Платёжных Поручений»

Сторінка 5

X = 1

While Len(Worksheets("Года").Range("A" & X)) <> 0

X = X + 1

Wend

'Worksheets("Года").Range("A" & X) = CStr((Year(Date) - 1))

Worksheets("Года").Range("A" & X) = CStr(Year(Date))

ActiveWorkbook.Save

Else

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Клиенты" & Year(Date)

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Платёжки" & Year(Date)

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Платёжка.xls"

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Плательщики.xls"

End If

Рік = Year(Date)

Счётчик2.List = Array(1, 2, 3)

Счётчик2 = 1

Дата = Date

МП = True

ComboBox1.Visible = True

НомерПл.Visible = False

Label1.Visible = True

Создать.Visible = False

Label14.Visible = False

Счётчик.Visible = False

КСтарПл.Visible = False

Предосмотр.Visible = False

Счётчик2.Visible = False

ИзмененияСТ.Visible = False

Вконец.Visible = False

номерСТПЛ.Visible = False

ПоНомеру.Visible = False

ЗаПрошлыйГод.Visible = False

Сегодня.Caption = "Сьогодні : " & Date

BOX = "Платёжка"

Windows("Платёжка.xls").Activate

№ПЛ = Worksheets("Лист1").Range("a1")

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

X = 1

While Len(Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X)) <> 0

ComboBox1.AddItem (Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X))

X = X + 1

Wend

End Sub

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)

Windows("Платёжки" & Year(Date)).Activate

ActiveWorkbook.Save

ActiveWindow.Close

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

ActiveWorkbook.Save

ActiveWindow.Close

Windows("Платёжка.xls").Activate

ActiveWorkbook.Save

ActiveWindow.Close

Application.Quit

'ActiveWorkbook.RunAutoMacros Which:=xlAutoClose

End Sub

Private Sub Измениния_Click()

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

If Перевірка = False Then ' Перевірка на правильність ' функція перебуває у кінці програми

Exit Sub ' введённой информац

Else ' функція перебуває у кінці програми

End If

X = 1

Do While X < ComboBox1.ListCount + 1

If Клієнт = Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X) _

And Банк = Worksheets(№ПЛ).Range("b" & X) _

And Рахунок = Worksheets(№ПЛ).Range("c" & X) _

And КодБанка = Worksheets(№ПЛ).Range("d" & X) _

And УНН = Worksheets(№ПЛ).Range("e" & X) _

And ВидОперации = Worksheets(№ПЛ).Range("f" & X) _

And НомНазПл = Worksheets(№ПЛ).Range("H" & X) _

And НазначПлатежа1 = Worksheets(№ПЛ).Range("g" & ComboBox1.ListIndex + 1) _

Then

БОКС = MsgBox("Извените але : " & Клієнт & " вже у списку Получателей." _

& Chr(10) & "Спробуйте вибрати Получателя зі списку.", , BOX)

Exit Sub

Else

X = X + 1

End If

Loop

Worksheets(№ПЛ).Range("A" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = Клієнт

Worksheets(№ПЛ).Range("b" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = Банк

Worksheets(№ПЛ).Range("c" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = Рахунок

Worksheets(№ПЛ).Range("d" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = КодБанка

Worksheets(№ПЛ).Range("e" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = УНН

Worksheets(№ПЛ).Range("f" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = ВидОперации

Worksheets(№ПЛ).Range("g" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = НазначПлатежа1

Worksheets(№ПЛ).Range("H" & (ComboBox1.ListIndex + 1)) = НомНазПл

ActiveWorkbook.Save

БОКС = MsgBox("Изменения у ці про Клиенте : " & Клієнт & " успішно внесёны до списку клієнтів", , BOX)

Клиент.SetFocus

End Sub

Private Sub ДобавитьПол_Click()

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

If Перевірка = False Then ' Перевірка на правильність ' функція перебуває у кінці програми

Exit Sub ' введённой информац

Else ' функція перебуває у кінці програми

End If

X = 1

Do While X < ComboBox1.ListCount + 1

If Клієнт = Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X) _

And Банк = Worksheets(№ПЛ).Range("b" & X) _

And Рахунок = Worksheets(№ПЛ).Range("c" & X) _

And КодБанка = Worksheets(№ПЛ).Range("d" & X) _

And УНН = Worksheets(№ПЛ).Range("e" & X) _

And ВидОперации = Worksheets(№ПЛ).Range("f" & X) _

And НомНазПл = Worksheets(№ПЛ).Range("H" & X) _

Then

БОКС = MsgBox("Извените але : " & Клієнт & " вже у списку Получателей." _

& Chr(10) & "Спробуйте вибрати Получателя зі списку.", , BOX)

Exit Sub

Else

X = X + 1

End If

Loop

X = 1

While Len(Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X)) <> 0

X = X + 1

Wend

Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X) = Клієнт

Worksheets(№ПЛ).Range("b" & X) = Банк

Worksheets(№ПЛ).Range("c" & X) = Рахунок

Worksheets(№ПЛ).Range("d" & X) = КодБанка

Worksheets(№ПЛ).Range("e" & X) = УНН

Worksheets(№ПЛ).Range("f" & X) = ВидОперации

Worksheets(№ПЛ).Range("g" & X) = НазначПлатежа1

Worksheets(№ПЛ).Range("H" & X) = НомНазПл

ComboBox1.Visible = True

ComboBox1.AddItem (Worksheets(№ПЛ).Range("A" & (ComboBox1.ListCount + 1)))

ComboBox1.ListIndex = X - 1

ActiveWorkbook.Save

БОКС = MsgBox("Новый Клієнт : " & Клієнт & " внесён до списку клієнтів", , BOX)

Клиент.SetFocus

End Sub

Private Sub КСтарПл_Click()

Windows("Платёжка.xls").Activate

If Len(НомерПл) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Вы не вибрали платёжку .", , BOX)

Exit Sub

Else

End If

If ПроверкаПЛ = False Then ' Перевірка на правильність

Exit Sub ' введённой інформації

Else ' функція перебуває у кінці програми

End If

Вплатёжку 'функція що зберігає дані в платёжке

ActiveWorkbook.Save

Windows("Платёжки" & Year(Date)).Activate

Worksheets(№ПЛ).Range("A" & НомерПл) = НомерПл

Worksheets(№ПЛ).Range("c" & НомерПл) = Банк

Worksheets(№ПЛ).Range("d" & НомерПл) = Рахунок

Worksheets(№ПЛ).Range("b" & НомерПл) = Клієнт

Worksheets(№ПЛ).Range("e" & НомерПл) = КодБанка

Worksheets(№ПЛ).Range("f" & НомерПл) = УНН

Worksheets(№ПЛ).Range("g" & НомерПл) = Гроші

Worksheets(№ПЛ).Range("h" & НомерПл) = Дата

Worksheets(№ПЛ).Range("I" & НомерПл) = ДатаУслуг

Worksheets(№ПЛ).Range("J" & НомерПл) = ВидОперации

Worksheets(№ПЛ).Range("K" & НомерПл) = НазначПлатежа1

Worksheets(№ПЛ).Range("L" & НомерПл) = НомНазПл

Worksheets(№ПЛ).Range("M" & НомерПл) = МП1

Windows("Платёжка.xls").Activate

Впечать 'функція друку

End Sub

Private Sub ИзмененияСТ_Click()

If Year(Дата) <> Рік Then

БОКС = MsgBox("В дати має бути " & Рік & " рік", , BOX)

Exit Sub

End If

Windows("Платёжка.xls").Activate

If Len(НомерПл) = 0 Then

БОКС = MsgBox("Вы не вибрали платёжку .", , BOX)

Exit Sub

Else

End If

If ПроверкаПЛ = False Then ' Перевірка на правильність

Exit Sub ' введённой інформації


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9