Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Розробка системи “Створення Платёжных Поручений»

Сторінка 4

Изменяемость програми можна здійснити, лише модернізувати її , що ні надає достатньої гнучкості.

Література

1. “Microsoft OFFICE97 розробка додатків” К.Соломон видавництво “БХВ “ м. Санкт-Петербург 1998 рік.

2. Кен Гетц. Майк Джилберт ” Програмування в Microsoft Office “ - видавництво “ Друкарню“ Державного комітету РФ з питань преси м. Санкт-Петербург 1999 рік.

3. М.МакКелви та інших. “ Visual Basic 5 “ видавництво “ BHV-Санкт-Петербург“ 1998 рік.

4. Р.Персон. “Excel для Windows 95 “ видавництво “ BHV-Санкт-Петербург“ 1998 рік.

5. Р.Винтер. “Microsoft Office для Windows 95 “ видавництво “ BHV-Санкт-Петербург“ 1998 рік.

6. Фигурнов В.Е.” IBM PC для користувача.” - М: Фінанси і статистика, 1991.

7.Ч.Петзолд “Програмування для Windows 95 ” видавництво “ BHV-Санкт-Петербург“ 1998 рік.

8 . Ф. Новиков,А.Яценко. “Microsoft Office загалом” видавництво “ BHV-Санкт-Петербург“ 1998 рік.

Вихідний текст основного програмного модуля.

Dim №ПЛ As String

Dim Платящий As String

Dim BOX

Dim БОКС

Dim МП1 As String

Dim Рік

Private Sub ComboBox1_Change()

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

If ComboBox1.ListIndex = -1 Then

Exit Sub

End If

a = ComboBox1.ListIndex

Счётчик2.Visible = False

Создать.Visible = False

Предосмотр.Visible = False

СохранитьНов.Visible = True

If Len(Worksheets(№ПЛ).Range("A1")) = 0 Then

ComboBox1.Visible = False

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

Рахунок = Worksheets(№ПЛ).Range("C1")

Банк = Worksheets(№ПЛ).Range("B1")

Клієнт = Worksheets(№ПЛ).Range("A1")

КодБанка = Worksheets(№ПЛ).Range("D1")

УНН = Worksheets(№ПЛ).Range("E1")

ВидОперации = Worksheets(№ПЛ).Range("f1")

НазначПлатежа1 = Worksheets(№ПЛ).Range("g1")

НомНазПл = Worksheets(№ПЛ).Range("H1")

ElseIf a < 0 Then

ComboBox1.ListIndex = a + 1

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

Рахунок = (Worksheets(№ПЛ).Range("C" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

Банк = (Worksheets(№ПЛ).Range("B" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

Клієнт = (Worksheets(№ПЛ).Range("A" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

КодБанка = (Worksheets(№ПЛ).Range("D" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

УНН = (Worksheets(№ПЛ).Range("E" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

ВидОперации = Worksheets(№ПЛ).Range("f" & (ComboBox1.ListIndex + 1))

НазначПлатежа1 = Worksheets(№ПЛ).Range("g" & (ComboBox1.ListIndex + 1))

НомНазПл = Worksheets(№ПЛ).Range("H" & (ComboBox1.ListIndex + 1))

Else

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

Рахунок = (Worksheets(№ПЛ).Range("C" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

Банк = (Worksheets(№ПЛ).Range("B" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

Клієнт = (Worksheets(№ПЛ).Range("A" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

КодБанка = (Worksheets(№ПЛ).Range("D" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

УНН = (Worksheets(№ПЛ).Range("E" & (ComboBox1.ListIndex + 1)))

ВидОперации = Worksheets(№ПЛ).Range("f" & (ComboBox1.ListIndex + 1))

НазначПлатежа1 = Worksheets(№ПЛ).Range("g" & (ComboBox1.ListIndex + 1))

НомНазПл = Worksheets(№ПЛ).Range("H" & (ComboBox1.ListIndex + 1))

End If

End Sub

Private Sub Выход_Click()

Windows("Платёжки" & Year(Date)).Activate

ActiveWorkbook.Save

ActiveWindow.Close

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

ActiveWorkbook.Save

ActiveWindow.Close

Windows("Платёжка.xls").Activate

ActiveWorkbook.Save

ActiveWindow.Close

Application.Quit

'ActiveWorkbook.RunAutoMacros Which:=xlAutoClose

End Sub

Private Sub UserForm_Activate()

Windows("Платёжка.xls").Activate

Платящий = "Поточний Платник : " & Worksheets("Лист1").Range("E7") & _

" УНН : " & Worksheets("Лист1").Range("C7") & _

" P/c : " & Worksheets("Лист1").Range("Q8") & _

" Банк : " & Worksheets("Лист1").Range("D8") & _

" Код Банку : " & Worksheets("Лист1").Range("P9")

№ПЛ = Worksheets("Лист1").Range("A1")

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

ComboBox1.Clear

МП = True

X = 1

Рік = Year(Date)

While Len(Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X)) <> 0

ComboBox1.AddItem (Worksheets(№ПЛ).Range("A" & X))

X = X + 1

Wend

End Sub

Private Sub ЗаПрошлыйГод_Click()

If Dir("C:\Program Files\Платёжка\Платёжки" & (Year(Date) - 1) & ".xls") = _

"Платёжки" & (Year(Date) - 1) & ".xls" Then

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Платёжки" & (Year(Date) - 1)

Windows("Платёжки" & (Year(Date) - 1)).Activate

Worksheets(№ПЛ).Select

Рік = Year(Date) - 1

Else

БОКС = MsgBox("За рік файл звіту не знайдено", , BOX)

Exit Sub

End If

Украй = True

End Sub

Private Sub Плательщики_Click()

UserForm1.Hide

UserForm3.Show

End Sub

Private Sub Отчёты_Click()

UserForm1.Hide

UserForm2.Show

End Sub

Private Sub Минус_Click() ' віднімає 1 день від дати

If IsDate(Дата) = True Then

Дата = CDate(Дата) - 1

Else

End If

End Sub

Private Sub Плюс_Click() ' додає одного дня до дати

If IsDate(Дата) = True Then

Дата = CDate(Дата) + 1

Else

End If

End Sub

Private Sub Предосмотр_Click() ' активізує вікно перегляду Excel

Windows("Платёжка.xls").Activate

Application.Visible = True

UserForm1.Hide

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview

Application.Visible = False

UserForm1.Show

End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()

If Dir("C:\Program Files\Платёжка\Клиенты" & Year(Date) & ".xls") <> _

"Клієнти" & Year(Date) & ".xls" Then

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Клиенты" & (Year(Date) - 1)

Windows("Клиенты" & (Year(Date) - 1)).Activate

ActiveWorkbook.SaveAs FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Клиенты" & Year(Date)

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Платёжки" & (Year(Date) - 1)

Windows("Платёжки" & (Year(Date) - 1)).Activate

ActiveWorkbook.SaveAs FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Платёжки" & Year(Date)

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Плательщики.xls"

Windows("Плательщики.xls").Activate

X = 1

Do While Len(Worksheets("Лист1").Range("A" & X)) <> 0

X = X + 1

Loop

X = X - 1

Do While X <> 0

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

Worksheets(CStr(X)).Select

Worksheets(CStr(X)).Range("L1:L65535").Select

Selection.ClearContents

Windows("Платёжки" & Year(Date)).Activate

Worksheets(CStr(X)).Select

Worksheets(CStr(X)).Columns("A:AG").Select

Selection.ClearContents

X = X - 1

Loop

Windows("Клиенты" & Year(Date)).Activate

ActiveWorkbook.Save

Windows("Платёжки" & Year(Date)).Activate

ActiveWorkbook.Save

Workbooks.Open FileName:="C:\Program Files\Платёжка\Платёжка.xls"

Windows("Плательщики.xls").Activate

Worksheets("Года").Select


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9