Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз доходів, рентабельності, прибутку виробничого підприємства у умовах ринкових відносин

Сторінка 5

Р ф.с.п. - фактично реалізована продукція за собівартістю звіту.

Шляхом порівняння визначаємо вплив зміни оптових цін:

Реалізація в дійств Виручка від оптових цінах - у цінах привед. у плані

Структура реалізованої продукції характеризується питому вагу окремих видів тварин і сортів продукції її загальному обсязі. А, щоб визначити вплив структури реалізованої своєї продукції суму прибутку, необхідно: від суми прибутку, обчисленій при фактичному обсязі вироблену продукцію, планових витрат і планових цінах, відняти прибуток, скориговану на фактичний обсяг реалізованої продукції

4.3. Аналіз доходів, собівартості та одержання прибутку у взаємній ув'язці

Проводячи фінансовий аналіз на промислове підприємство, необхідно аналізувати все показники у взаємній ув'язці. Отже, зможемо виявити, за зміну одного показника, впливатиме зміну іншого показника.

Вплив зміну прибутку підприємства такого показника, за зміну собівартості реалізованої продукції очевидно, оскільки зниження продукції дозволить збільшити доходи і прибутки для підприємства і навпаки, зі збільшенням собівартості продукції, знижуються доходи громадян та, прибуток підприємства.

5. Можливості підприємства з збільшення доходів, прибутків і рентабельності, які з аналізу цих показників.

За підсумками проведеного аналізу, виявивши, як чи інші чинники впливають зміну прибутку, необхідно розробити конкретні заходи щодо збільшення аналізованого показника:

1. Збільшення обсягу випуску продукції;

2. Зниження собівартості продукції;

3. Зниження витрат підприємства;

4. Встановлення міцних господарських зв'язків е постачальниками сировини й матеріалів;

5. Систематичний контролю над розподілом сировини, матеріалів і палива;

6. Підвищення продуктивність праці працівників;

7. Підвищення кваліфікації фахівців;

8. Впровадження технологій;

9. Ефективне використання виробничих

потужностей.

10. Створення торгових підприємств із реалізації

продукції;

11. Створення маркетингових служб для підприємства;

12. Реконструкція та модернізацію підприємства.

Укладання

У разі ринкових відносин виробничі підприємства здійснюють своєї діяльності на засадах комерційного розрахунку, у якому витрати мають покриватися власними доходів. Головним джерелом виробничого та розвитку трудових колективів стає прибуток.

Виробничі підприємства читали мати реального фінансового незалежністю, самостійно розподіляти виручку від продукції, на власний розсуд розпоряджаються прибутком, формують виробничі і соціальні фонди, вишукують що їм кошти на інвестування, використовуючи зокрема і ресурси ринку - кредити банків, емісію облігацій, депозитні сертифікати й інші його інструменти.

Підприємства стали вільні дріб'язкової опіки з боку держави, але з тим різко підвищилася їх відповідальність за економічні та фінансові результати своєї роботи.

Список літератури

1. Аналіз фінансово-господарську діяльність підприємств (об'єднань): Учебник/Под ред. В.Ф. Раевского.-2-е вид., перераб. і доп.-М.: Фінанси і статистика, 1988. - 415 з.

2. Вещунова Н.Л., Фоміна Л.Ф., Бухгалтерський облік і одну оподаткування. СПб: Видавничий Торговельний Дім "Герда",1999.-512с.

3. Камаев У. Д. Основи економічної теорії. Підручник. -М.: Вид-во МГТУим. Баумана, 1998.- 760с.

4. Основи економічної теорії. Навчальне пособие/Под ред. Камаева В.Д.- М.: Вид-во МДТУ їм. Баумана, 1997.-

284с.

5. Пиндайк Р. Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. перекл. З англ./Научн. ред. В.Т. Борисович, В.М. Полтерович, В.І. Данилов та інших. fe М,: "Економіка", "Річ", 1992.-510 з.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Аналіз доходів, рентабельності, прибутку виробничого підприємства у умовах ринкових відносин
Рубрика: Економіка і Фінанси
Дата публікації: 2013-01-31 03:54:53
Прочитано: 82 раз

1 2 3 4 [5]