Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз діяльності російських зарубіжних банків 90-ті роки ХХ століття

Реферат: Аналіз діяльності російських зарубіжних банків 90-ті роки ХХ століття

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження . 3

1. Історія створення, становлення та розвитку російських загранбанков, основних напрямів своєї діяльності 9

1.1. Московський Народний Банк, Лондон .12

1.2. Комерційний Банк Північної Європи ( Євробанк), Париж 17

1.3. Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майні 25

2. Особливості діяльності російських зарубіжних банків початку 90-х . 32

3. Аналіз роботи російських загранбанков у другій половині 90-х р .39

3.1. Вплив фінансово-економічного кризи 1997-1999 років діяльність російських загранбанков 44

3.2. Заходи, створені задля підвищення ефективності діяльності росзагранбанков 48

Укладання 54

Список використовуваних джерел постачання та літератури 59

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

З свого підстави нинішні росзагранбанки відігравали помітну роль справі обслуговування зовнішньої торгівлі країни. Перші їх виникли відразу після освіти Радянського держави. З розвитком міжнародних контактів СРСР створювалися нові банки і, що відбивало інтенсивність й географічну спрямованість торгово-политических відносин країни.

Загранбанки створювалися державою як банки з радянським капіталом, діяли з урахуванням законодавства держав, біля що вони перебували. Їхньою метою діяльності було фінансування що розвивається зовнішньої торгівлі СРСР.

На початку 1930-х діяльність російських загранбанков відчутно скоротилася під впливом економічної кризи світової торгівлі, а роки Другої Світовий Війни практично розбилася. У 50-ті роки робота російських зарубіжних банків була сильно ускладнена тривалим періодом холодної громадянської війни.

У роки діяльність росзагранбанков значно активізувалася у зв'язку з прискореним зростанням обсягу зовнішньої торгівлі СРСР і зростаючим значенням європейського ринку.

Розпад СРСР i глибокі політичні, економічні та фінансові потрясіння у країнах соціалістичної системи 90-х років сучасності, вступ цих країн на шлях ринкових відносин, докорінно змінив умови роботи російських зарубіжних банків. Прийшовши змінюють Радянському Союзі низку незалежних держав, децентралізація повноважень у політичної, але у особливості у економічній областях, змусило російські зарубіжні банки переглянути концепцію своєї діяльності.

Проблеми та перспективи її подальшого розвитку цих банків набувають як ніколи актуальними нині через фінансово-економічного кризи 1997-1999 років у Росії, негативно вплинув зокрема і умови і вивести результати діяльності російських зарубіжних банків. Кількість західних партнерів, які працюють із росзагранбанками і діяльність яких спрямовано Росію безкультурну й країн СНД, зменшилося. Та величезне потенціал цього регіону, особливо Росії, яка має великим ринком, багатими енергетичними ресурсами, сировиною, людським потенціалом породжує нові й проекти, які потребують професійному вивченні, оцінки якості та фінансовому обслуговуванні. Росзагранбанки, накопившие багаторічний досвід праці та мають широкі і стійкі зв'язки із закордонними партнерами, мають великі переваги перед знову виникаючими російськими комерційними банками, що займаються обслуговуванням міжнародної торгівлі. У умовах російські загранбанки проводять таких заходів, створені задля підвищення ефективності своєї роботи. Вони об'єднують свої зусилля, прагнучи урізноманітнити спектр і підвищити якість своїх послуг, відкривають нові філії і рівень представництва.

Нове направлення у інтеграції, запровадження з 01.01.1999 року євро для міжбанківських операцій збільшує привабливість європейських банківських установ, що спеціалізуються з торгових операціях між країнами сходу і заходу, якими є росзагранбанки. Головним ринком для російських зарубіжних банків продовжує залишатися Росія, і навіть пов'язані з Росією інші географічні ринки.

Тема дипломної роботи є підставою дуже актуальною, оскільки саме у 90-ті роки почалися суттєві зміни у діяльності російських зарубіжних банків. Створені , як банки, належать Радянському державі, та що обслуговують його зовнішню торгівлю , вони збереглися і продовжили власну діяльність і після розпаду СРСР. Зміни умов праці росзагранбанков були радикальними, але з тих щонайменше вони змогли до них пристосуватися, переорієнтуватися у новій обстановці й продовжити функціонувати у ролі комерційних банків, продовжуючи належати Московської держави від імені Центрального Банку.

У цьому дипломної роботі ставиться завдання простежити зміни у діяльності російських зарубіжних банків різними етапах економічного і політичного розвитку нашої країни і проаналізувати особливості своєї діяльності 90-х років сучасності. Саме тоді у роботі російських загранбанков відбуваються докорінні зміни, тому цей період обраний дослідження.

Завданнями дипломної праці є : висвітлити цілі й історію створення та становлення російських загранбанков, проаналізувати основних напрямів своєї діяльності в різних історичних етапах розвитку Росії, особливо у 90-ті роки сучасності, які зробили суттєві політичні й економічні зміни у світову обстановку.

Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав і укладання.

Перша глава роботи висвітлює мети створення і історію становлення та розвитку російських зарубіжних банків. Докладно аналізуються основних напрямів діяльності російських загранбанков з їх створення до 90-х сучасності з прикладу найбільших і найстаріших банків - Московського Народного Банку ( Лондон ) і Євробанку ( Париж ), створених у період зародження Радянського держави, і навіть молодшого, освіченого у 70-х Ост-Вест Хандельсбанка (Франкфурт-на-Майні).

Другий розділ безпосередньо з проблемами у роботі російських зарубіжних банків умовах розпаду СРСР на початку 90-х. Це питання висвітлений з прикладу аналізу діяльності Ост-Вест Хандельсбанка ( Франкфурт-на-Майні ).

У третій главі аналізується діяльність російських зарубіжних банків у другій половині 90-х. Вплив фінансово-економічного кризи у Росії 1997-99 років їхня діяльність показано з прикладу Донау-Банка ( Відень ). У розділі також описані заходи, що їх останніми роками Московським Народним Банком, створені задля поліпшенню своєї діяльності.

Як джерела використовувалися річні звіти російських зарубіжних банків , нормативні акти, періодичних видань: журнали “Банківська справа”, “Питання економіки”, “Гроші”, газета “Комерсант “ та інші.

Тема дипломної роботи є підставою нині малоосвещенной і дослідженої. До розпаду СРСР про російських загранбанках мало не згадувалось у друку, їхня діяльність не афішувалася. Нині проблеми існування й функціонування банків нерідко обговорюються у Державній думі. Попри те що, що російські зарубіжні банки активно займаються комерційної діяльністю, працюють із підприємствами і комерційні структури, зокрема у Росії, вони маловідомі, оскільки, немає відділень Росією, мало проводять рекламної компанії. Рідко, проте росзагранбанки почали згадувати у пресі. Виняток, мабуть, становлять скандальні статті про діяльність “ФИМАКО”, дочірню компанію Євробанку, які у газеті “Коммерсантъ” і журналі “Коммерсанъ Гроші” навесні 1999 року.

Наприкінці урочисто підбито підсумки дипломної роботи, зроблено висновки на роботу російських зарубіжних банків в різних історичних етапах, особливо у етапі. У ньому так само визначені подальші перспективи розвитку росзагранбанков , підкреслено значення обраної теми у майбутньому для російської економіки.

1. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКИХ ЗАГРАНБАНКОВ, ОСНОВНІ НАПРЯМКУ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасна система російських загранбанков входять такі банки, зараз безпосередньо чи опосередковано що належать державі:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9