Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз діяльності підприємства

Реферат: Аналіз діяльності підприємства

Запровадження

Ринкова економіка Російській Федерації набирає все більшої сили. Разом із нею набирає сили й конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу.

У середовищі сучасних економічних умов діяльність кожного господарського суб'єкта предмет уваги велике коло учасників ринкових від ношень, що у результатах його функціонування.

Щоб забезпечувати виживання підприємства у сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно передусім, вміти реально оцінювати фінансові стану своїм підприємства і існуючих потенциаль ных конкурентів. Фінансове становище – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал на діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовому і виробничому відношенні. Проте одного вміння реально оцінювати фінансове становище замало успішного функціонування підприємства міста і досягнення ним поставленої мети.

Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити лише прийняти правильне управління рухом фінансових ресурсів немає і капіталу, що є на розпорядженні.

Принципи аналізу ФХД

Аналитическое дослідження фінансово – господарську діяльність підприємств виходить з певних принципах.

1. Державний підхід.

Оцінюючи економічних явищ і процесів необхідно враховувати відповідність державної економічної, соціальної, міжнародній політиці і законодавству.

2. Науковий характер.

Аналіз має базуватися на положеннях діалектичній теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку.

3. Комплексність.

Аналіз вимагає усебічне вивчення причинних залежностей економіки підприємства.

4. Системний підхід.

Аналіз має базуватися на розумінні об'єкта дослідження як складної динамічної системи з структурою елементів.

5. Об'єктивність і точність.

Інформація, использующаяся для аналізу мусить бути достовірна і це об'єктивно відбивати дійсність, а аналітичні висновки би мало бути обгрунтовані точними розрахунками.

6. Дієвість.

Аналіз може бути дієвим, т. е. активно впливати перебіг виробництва та його результати.

7. Плановість.

Для ефективності аналітичних заходів аналіз має проводитися систематично.

8. Оперативність.

Ефективність аналізу сильно зростає коли він проводиться оперативно і аналітична інформація швидко впливає на управлінські рішення менеджерів.

9. Демократизм.

Передбачає що у аналізі кола працівників і, отже, повніше виявлення внутрішньогосподарських резервів.

10. Ефективність.

Аналіз може бути ефективним, т. е. видатки його проведення мають давати багаторазовий ефект.

Види фінансового аналізу.

За змістом процесу управління виділяють: перспективний ( прогнозний, попередній ) аналіз, оперативний аналіз, поточний ( ретроспективний ) аналіз за підсумками діяльності у той чи інший період.

Поточний ( ретроспективний ) аналіз виходить з бухгалтерської і статичної звітності і дозволяє оцінити роботу об'єднань, підприємств та його підрозділів протягом місяця, квартал і рік наростаючим результатом.

Головне завдання поточного аналізу – об'єктивну оцінку результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення наявних резервів, мобілізація їх, досягнення повній відповідності матеріального й моральної стимулювання за результатами праці та якості роботи.

Поточний аналіз здійснюється під час підбиття підсумків господарську діяльність, результати йдуть на вирішення питань управління.

Особливість методики поточного аналізу у тому, що фактичні результати діяльності оцінюються порівнянні з планом та даними попередніх аналітичний період. У цьому виді аналізу є недолік – виявлені резерви назавжди втрачені можливості зростання ефективності виробництва, т. до. Ставляться поваги минулому періоду.

Поточний аналіз – найповніший аналіз фінансової складової діяльності, вбирающий у собі результати оперативного аналізу та службовець базою перспективного аналізу. (22)

Оперативний аналіз приближён у часі на момент скоєння господарських операцій. Він полягає в даних первинного ( бухгалтерського і статичного ) обліку. Оперативний аналіз є систему повсякденного вивчення виконання планових завдань із метою швидкого втручання у процес виробництва та забезпечення ефективності функціонування підприємства.

Оперативний аналіз проводять зазвичай за такими групам показників: відвантаження і реалізація продукції; використання робочої сили в, виробничого устаткування й матеріальних ресурсів: собівартість; прибуток і рентабельність; платоспроможність. При оперативному аналізі виробляється дослідження натуральних показників, в расчётах допускається відносна неточність т. до. немає завершённого процесу.

Перспективним аналізом називають аналіз результатів господарську діяльність з метою визначення їх можливих значень у майбутньому.

Розкриваючи картину майбутнього, перспективний аналіз забезпечує управляючому вирішення завдань стратегічного управління.

У практичних методиках і дослідженнях завдання перспективного аналізу конкретизуються по: об'єктах аналізу; показниками діяльності; найкраще обгрунтування перспективних планів.

Перспективний аналіз як розвідка майбутньої України і науково-аналітична основа перспективного плану тісно змикається з прогнозуванням, і такий аналіз називають прогнозним.

Класифікація аналізу господарську діяльність має важливого значення для правдивого розуміння її й завдань і, отже, ефективного застосування практично.

Аналіз господарську діяльність явище багатогранна і широке. Він класифікується:

по галузевою ознакою:

· галузевої, специфіка якого враховує особливості окремих галузей народного господарства (промисловість, сільському господарстві, транспорт тощо. буд.)

· міжгалузевий, що враховує взаємозв'язок харчування та структуру галузей економіки та є методологічної основою загального аналізу господарську діяльність (теорією АХД)

за ознакою часу:

· попередній (перспективний), - проводиться до здійснення господарських операцій для обгрунтування управлінські рішення

· оперативний, проводиться відразу після виконання господарських операцій для оперативного виявлення недоліків процесу фінансово – господарську діяльність. Його є забезпечення функцій управління – регулювання.

· наступний (ретроспективний, підсумковий), проводиться після виконання господарських актів. Він використовується контролю за фінансово – господарської діяльністю підприємства.

по просторовому ознакою:

· внутрішньогосподарський, вивчає діяльність господарюючого суб'єкта та його структурних підрозділів

· міжгосподарський, аналізує взаємодія підприємства з контрагентами, конкурентами тощо. буд. і дає змоги виявити передовий досвіду у галузі, резерви й недоліки організації.

з об'єктів управління

· технико – економічний аналіз, який вивчає взаємодія технологічних і ступінь економічних процесів й встановлює їхнього впливу економічні результати діяльності підприємства.

· фінансово – економічний аналіз, який особливу увагу приділяє фінансовим результатам діяльності підприємства, саме, - виконання фінансового плану, ефективність використання власної родини та позикового капіталу, показники рентабельності тощо. п.

· соціально – економічний аналіз, який вивчає взаємозв'язок соціальних і нових економічних процесів підвищення ефективність використання трудових ресурсів, продуктивність праці тощо.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15