Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз коштів

Реферат: Аналіз коштів

Зміст

Запровадження 2

I. Аналіз складу коштів 4

II. Аналіз руху коштів 8

III. Прогнозування потоку коштів 14

IV. Визначення оптимальний рівень коштів 17

V. Використання аналізу коштів у практиці комерційних банків 22

Укладання 29

Список літератури 31

Запровадження

Господарські зв'язку - необхідна умова підприємств, оскільки вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва та своєчасність відвантаження та її реалізації продукції. Оформляються і закріплюються господарські зв'язку договорами, за якими одне нове підприємство виступає постачальником товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг, а інше - їх покупцем, споживачем, отже, і платником.

Чітка організація розрахунків між постачальниками і покупцями надає безпосередній вплив прискорення оборотності обігових коштів та своєчасне надходження коштів.

Підприємство виникають стосунки з персоналом, виконуючим виробниче завдання, що також тягне у себе розрахунки з працівниками підприємства, з органами соціального забезпечення та інші організаціями та особами. Всі ці розрахунки здійснюються у грошової форми.

Між підприємствами, установами i організаціями розрахунки виконуються безготівково. Безготівкові розрахунки ведуться шляхом перерахування (перекладу) коштів із рахунку платника з цього приводу одержувача з допомогою різних банківських операцій (кредитних і розрахункових), заміщуючих готівка в обороті. У цьому посередником під час розрахунків між підприємствами і міжнародними організаціями виступають відповідні установи банків (державні та коммерческие)[1].

Стосунки між банками і клієнтами носять договірний характер. Клієнти самостійно вибирають банки для кредитно-расчетного обслуговування і може виготовляти всі види банківських операцій на одному (по розрахунковим операціям) чи навіть кількох банках (по кредитних операцій).

Кредитні відносини банків з підприємствами оформляються кредитними договорами.

Крім розрахункових рахунків, у трилітрові банки відкриваються поточні і спеціальні рахунку зберігання коштів суворо цільового призначення (Приватизаційний фонд, акредитиви, і чекові книжки).

Основними завданнями аналізу коштів є:

· оперативний, повсякденний контролю над збереженням готівкових коштів й ринок цінних паперів до каси підприємства;

· контролю над використанням коштів виключно за цільовим призначенням;

· контролю над правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, персоналом;

· контролю над дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з покупцями і постачальниками;

· своєчасна вивірка розрахунків із дебіторами і кредиторами щоб уникнути простроченої заборгованості;

· діагностика стану абсолютної ліквідності підприємства;

· прогнозування здібності підприємства погасити виниклі зобов'язання в установленнные терміни;

· сприяння грамотному управлінню грошовими потоками підприємства.

Аналіз коштів і управління потоками одна із найважливіших напрямів діяльності фінансового менеджера. Воно включає у собі розрахунок часу звернення коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимальний рівень коштів, складання бюджетів коштів тощо. Значимість такого виду активів, як кошти, на думку Джона Кейнса, визначається трьома основними причинами:

· рутинність — кошти йдуть на виконання поточних операцій; бо між вхідними і вихідними грошовими потоками завжди є тимчасової лаг, підприємство змушене постійно тримати вільні кошти розрахунковий рахунок;

· обережність -- діяльність підприємства не носить жорстко визначеного характеру, тому кошти необхідні виконання непередбачених платежів;

· спекулятивність — кошти необхідні по спекулятивним міркувань, оскільки постійно існує ненульова можливість, що раптом випаде можливість вигідного інвестування.

Разом про те омертвляння фінансових ресурсів у вигляді коштів пов'язаний з певними втратами — з часткою умовності їхньої величини можна оцінити розміром упущеної вигоди від участі у якомусь доступному інвестиційному проекті. Тому будь-яка підприємство має враховувати два взаємно що виключатимуть обставини: підтримку поточної платоспроможності й одержання доларів додаткового прибутку від інвестування вільних коштів. Отже, однією з основних завдань управління грошовими ресурсами є оптимізація їх середнього поточного залишку.

I. Аналіз складу коштів

Кошти та особливо цінні папери - найбільш ліквідна частина поточних активів - є складовою обігового капіталу. До коштами ставляться гроші у касі, на розрахункових і депозитних рахунках. Цінні папери, складові короткострокові фінансові вкладення, включають: цінних паперів інших підприємств, державні казначейські квитки, державні облігації та особливо цінні папери, випущені місцеві органи власти[2].

Охарактеризуем склад коштів підприємства з їх складу, ступеня ліквідності і оптимального поєднання.

Каса підприємства. Готівкові кошти як і основний, і инстранной валюті, цінні папери грошові документи, що зберігаються непосредсственно для підприємства становлять касу підприємства. У світовій практиці прийнято, що каса мають забезпечувати потреби підприємства у готівки (видача зарплати, коштів у відрядження тощо.), а переважна більшість коштів і прирівняних до них активів прийнято зберігати у банку на розрахунковий рахунок, депозиті. Збереження великих засобів у касі підприємства вважається ризиковим проти банком, тому фінансового менеджера потрібно вироблення такий фінансової політики, коли у касі була б мінімально необхідна сума потреб підприємства сучасний день.

Розмір цієї суми часто різний щодо різноманітних підприємств. Не можна виробити певного критерію, який допоміг би зробити висновок достатність чи недостатності засобів у касі підприємства. Для наближеного обчислення потреб підприємства у практиці підприємств прийнято з підсумкам попередніх періодів розраховувати середній оборот по касі підприємства міста і з урахуванням нього складати прогноз потреби в готівці. такий метод виявився досить ефективний у період планової економіки. Проте, враховуючи поточний стан економіки Росії, даний метод не відшкодовується. Найчастіше підприємства над станів спланувати ефективну тактику своїх дій. У разі у фінансового менеджера є можливість у найзагальніших рисах його прогнозувати грошові потоки підприємств, але навряд чи наявність коштів у касі. Це, зокрема обумовлюється та інші причинами ми скажемо трохи нижче.

Виходячи з цього до каси підприємства нерідко перебувають суми перевищують необхідний підприємства розмір середньоденного залишку коштів. Чсато підприємства роблять цей крок, аби підтримати свою ліквідність на момент, оплатити ряд зобов'язань. Це як і раніше, що є законодавчо затверджене положення про максимальної сумі готівкового розрахунку. Отже, більшу суму готівки касі пояснюється такими чинниками:

· у разі наступу непридвиденных подій, що за нинішнього стану економіки країни та політики держави у цій галузі цілком можливо, значної суми;

· застрахуватися від ризику неплатежів банку обслуговуючого розрахунковий рахунок підприємства через брак готівкових коштів в банку. Дане подія нерідко тримають у умовах російської глибинки, де всі безготівкові платежі проводять один-два банку, а наличнов\сть іде у регіональні центри. У результаті покриті по картотеці платежі реально не виробляються.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11