Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ділову активність підприємства

Реферат: Аналіз ділову активність підприємства

Оглавление

Запровадження . 3

Ділова активність . 4

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ . 5

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ . 13

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПІТАЛУ 13

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ . 17

Укладання 22

Список літератури: 23

Додаток 1 . 24

Додаток 2 . 27

Додаток 3 . 27

Запровадження

Перш ніж розпочати обговорення методики аналізу ділову активність підприємства, мені хотілося б відзначити зростання роль використання нових технології проведення аналізу господарську діяльність підприємства. Економічний аналіз супроводжується виконанням великого об'єму різноманітних обчислень: абсолютних і відносних відхилень, середніх величин, дисперсій, відсоткових величин та інших. З іншого боку, у процесі аналізу виконуються різні види оцінок, угруповань, порівнянь і сортировок вихідних даних; перебування мінімального чи максимального значення й низку інших операцій. Результатів аналізу вимагають графічного чи табличного уявлення. Усе це розмаїття видів аналітичної обробки економічної інформації є автоматизації із застосуванням сучасних засобів зв'язку й обчислювальної техніки, і навіть новітніх програмних продуктів виділені на проведення економічного аналізу.

Усе це дає можливості виробляти точніші складні обчислення, які неможливо виконати вручну; представляти інформацію наочнішим виявиться (як таблиць і графіків) і найголовніше робити це частіше з мінімальними витратами часу, що на даний час дуже важливо задля багатьох підприємств, яким необхідно швидкого реагування зміни довкілля.

Нині у Росії є досить багато програмних продуктів, що дозволяють автоматизувати процес економічного аналізу, зокрема аналізу ділову активність.

Природно використання РС не повністю дозволяє замінити людини, бо тільки він може зробити висновок, виходячи з представленої інформації та приймати відповідні рішення, через теоретичні знання.

Ділова активність

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється насамперед у швидкості обороту його коштів. Рентабельність підприємства відбиває ступінь прибутковості своєї діяльності. Аналіз ділову активність і рентабельності залежить від дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, що є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Аналіз ділову активність дає змоги виявити, наскільки ефективно підприємство використовує свої гроші. Як було зазначено, до показників, що характеризує ділову активність, ми зараховуємо коефіцієнти оборотності і рентабельності.

Ці дві виду коефіцієнтів на ділову активність підприємства впливають так. Припустимо, що оборотний капітал (без короткострокових інвестицій) обертається раз на квартал при рентабельності основний діяльність у 25%, тоді індекс ділову активність цей квартал дорівнюватиме 0,25 або ж 25%. Якщо за тієї ж рентабельності оборотність обігового капіталу збільшується вдвічі, то, відповідно, індекс ділову активність збільшується також у 2 разу, і тоді підприємство протягом двох обороту того самого обсягу обігового капіталу такий самий тимчасової період отримає 50 копійок балансового прибутку з кожного рубля обігового капіталу.

Аналогічні висновки робляться і зі збільшенням (зменшенням) рентабельності. Тобто, якщо сповільнилася оборотність, необхідно її компенсувати більшої рентабельністю - знижувати витрати, зменшувати витрати й т.д. Якщо підвищити рентабельність немає можливості - необхідно "брати" оборотом, тобто. випускати й реалізовувати більше продукції.

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

Коефіцієнти оборотності яких багато важать з оцінки фінансового становища підприємства, оскільки швидкість обороту капіталу, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму, надає безпосередній вплив платоспроможність підприємства. З іншого боку, збільшення швидкості обороту капіталу відбиває за інших рівних умов підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства. І тому розраховуються 8 показників оборотності і тільки комплексний показник - "індекс ділову активність", дають найбільш узагальнену уявлення про господарської активності

підприємства.

^(.) - середня за аналізований період величина

1. Коефіцієнт загальної оборотності активів показує, скільки ж разів у період відбувається повний цикл виробництва та звернення, який приносить самі відповідний дохід. Рассчитывается шляхом розподілу обсягу чистої виручки від на середню у період величину вартості активів.

Загальна оборотність активів

=

чиста прибуток від реалізації

 

середня у період величина всіх активів

За даними балансу цей показник становив 0,87. Це засвідчує тому, що повний цикл виробництва та звернення відбувається за 1 рік, і 1 карбованець вартості всіх активів ми маємо 87 копійок доходу.

2. Оборачиваемость основних засобів є фондоотдачу, тобто., характеризує ефективність використання основних засобів виробництва (фондів) підприємства у період. Рассчитывается розподілом обсягу чистої виручки від на середню у період величину основних засобів з їхньої залишкової вартості.

Оборачиваемость основних засобів

=

чиста прибуток від реалізації

 

середня у період величина основних засобів

У нашому випадку показник становить 3,86. Це засвідчує тому, що за кожен карбованець вартості основних засобів маємо 3,86 рубля доходу, і період оборотність основних засобів становить приблизно 3 місяці.

Підвищення коефіцієнта фондовіддачі можна досягнути за рахунок щодо невисокого частки основних засобів, і у цих колегіях високого технічного рівня. Зрозуміло, його величина значно коливається залежно галузі і його капіталомісткості. Проте, загальні закономірності тут такі, що вищий коефіцієнт, тим нижче витрати звітний період. Низький коефіцієнт свідчить або про недостатньому обсязі реалізації, або про занадто рівні капіталовкладень у ці види активів.

3. Важливими показниками для аналізу є коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних засобів, тобто їхнє реалізації. У цілому нині, що стоїть значення цієї коефіцієнта, тим менше пов'язано цієї найменш ліквідної статті, тим паче ліквідну структуру має оборотний капітал та то стійкішим фінансове становище підприємства. І, навпаки, затоварювання за інших рівних умов негативно віддзеркалюється в ділову активність підприємства. Розрахунок коефіцієнта проводиться у разі формулі, де у чисельнику - обсяг чистої виручки від, а знаменнику - середня у період величина вартості матеріально-виробничих запасів і витрат.

Оборачиваемость матеріальних оборотних засобів

=

чиста прибуток від реалізації

 

середня у період величина матеріально виробничих запасів і витрат


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5