Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз зовнішньої торгівлі США в 1990-1997 рр.

Реферат: Аналіз зовнішньої торгівлі США в 1990-1997 рр.

CОЕДИНЁННЫЕ ШТАТИ АМЕРИКИ

Территория-9373 млн. км2

Население-263,2 млн. людина (за даними на 1995 рік)

Столица-Вашингтон

США - найбільша світова торгова держава, що грає вельми помітну роль торгівлі. За обсягом зовнішньоторговельного обороту країна переважає всі інші економічно розвинені держави світу (експорт- 665,7 млрд. дол., импорт-553,6 млрд. дол., 1994 р.). Та заодно частка експорту до ВВП США практично рідко перевищує 10% (у країнах цей показник у 2-3 разу вищу). США мають величезний внутрішній ринок. Велика экспортность господарства за основному прибережних і прикордонних штатів США. Третина усього експорту дають чотири їх: Каліфорнія, Техас, Вашингтон, Нью-Йорк.

США є першим торговим партнером багатьом держав світу (в т. год. для Канади та Японії). У зовнішній торгівлі США велика роль сусідів: Канади та Мексики, але в трійку головних партнерів (включаючи Японію) доводиться 40% зовнішньоторговельного обороту. Серед інших найважливіших партнерів можна назвати західноєвропейських країни й «нові індустріальні» країни Південно-Східної Азії вже. Дуже виріс імпорт товарів від Китаю.

У середньому становив експорт йде близько 15% промислової продукції США. Набагато великій ролі грає експорт у сільськогосподарському виробництві – до інших країн вирушає половина врожаю пшениці, третину - сої й тютюну, 1/5 частина врожаю кукурудзи. У цьому США забезпечують близько 70% світового фінансового ринку кукурудзи, 2/3 ринку сої, 1/3 світової торгівлі пшеницею і бавовником.

Оскільки найбільші американські торгові корпорації є транснаціональними, то, на частку ТНК доводиться до 2/3 зовнішньоекономічного обороту США. Так само 1/3 імпорту товарів у США - це продукція закордонних філій американських корпорацій.

У зовнішніх економічних зв'язках США великій ролі, ніж торгівля, грає вивезення капіталу. Прямі іноземні інвестиції із країни перевищували на початку 1990-х років 0,5 трлн. доларів (1/3 їх – до Канади з Великобританією). Капітал США вкладають у основному розвинених країн, а та розвитку – переважно у представляють видобувну галузь чи складальні підприємства (використовується дешёвая робоча сила, місцеве сировину).

Останніми роками побільшився ввезення капіталу США. У 1993 року вона трохи відставав обсягу вивезення капіталу (445 млрд. дол. проти 548 млрд.), хоча у 80-ті роки ввезення був вдвічі нижча вивезення.

На першому місці по інвестиційної діяльність у США (96 млрд. дол., 1993 р.) займає Японія, компанії якій споруджують США автомобільні заводи, підприємства, випускають радіотехніку та інших. Значні потоки капіталу США йдуть і з Великій Британії та Нідерландів (переважно у нафтову промисловість), з Канади (на нерухомість) і в Німеччині (в хімічної промисловості).

Статистика зовнішньої торгівлі є одним із найважливіших областей економічної статистики. Інформація, відбиває розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, і розвиток зовнішньої торгівлі, є важливим інструментом до ухвалення торгово-политических прийняття рішень та управління зовнішньоекономічними зв'язками.

Під зовнішньої торгівлею розуміється ввезення і вивіз товарів, здійснюваний через митні кордону, що збільшує чи уменьшающий національне багатство країни й вироблений як у національної, і на номенклатурної основі. Основними завданнями статистики зовнішньої торгівлі є розробка системи показників, характеризуючих розміри, динаміку і структуру зовнішньої торгівлі, аналіз чинників, зумовлюючих основні тенденції їх розвитку, і навіть з порівняльного аналізу показників зовнішньої торгівлі різних країн.

Для аналізу статистики зовнішньої торгівлі використовується такі категорії, як імпорт і експорт.

Під експортом розуміється вивезення із країни вироблених, вирощених чи добутих товарів вітчизняних. У цьому товарів вітчизняного походження ставляться також товари зарубіжного походження, які ввозяться у країну та піддаються переробці, изменяющей їх основні якісні чи технічні характеристики, і реекспорт. Через війну експорту товарів зменшуються національні запаси тих матеріальних цінностей.

Під імпортом розуміється ввезення товарів у країну. У імпорт включаються завезені товари, призначені для споживання у країні, реекспорту, і товари, закуповувані для вітчизняних організацій по закордонах. Через війну імпорту товарів збільшуються національні запаси тих матеріальних цінностей.

Предметом спостереження та вивчення статистики зовнішньої торгівлі є зовнішньоторговельний оборот країни, розраховуваний як сума вартостей імпорту й експорту за певний період, і навіть структура експорту й імпорту та його географічна спрямованість.

Для докладного аналізу динаміки і структури зовнішньої торгівлі США складемо таблиці, що характеризують динаміку зовнішньої торгівлі країни знайомилися з 1993 по 1997 рр. і розрахуємо з урахуванням даних таблиць все показники динаміки.

Таблиця №1.Динамика зовнішньої торгівлі США

в 1993 – 1997 гг.(млн.долл)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо торгового балансу

Товарообіг

Коефіцієнт покриття, %

1993

464773

603438

-138665

1068211

77,02

1994

512626

689214

-176588

1201840

74,38

1995

584742

770852

-186110

1355594

75,86

1996

625072

822024

-196952

1447096

76,04

1997

688697

899019

-210322

1587716

76,61

З даних видно, що товарообіг США за изучаемый період мав тенденцію до зростання й у 1997 р. становив 1587716 млн. дол., у своїй приріст здійснювався за рахунок експорту, і рахунок імпорту. У 1997 р. імпорт США становив 899010 млн. дол., а экспорт-688697 млн. дол. Сальдо торгового балансу, що визначається як (вартість експорту — вартість імпорту), протягом 1993-1997 рр. було негативним. Це означає, що з изучаемый період країна імпортувала більше товарів, ніж експортувала. Найбільша негативна величина сальдо простежувалася у 1997 року і становить -210322 млн. дол., найменша величина–в 1993г.(-138665 млн. дол). Про це свідчать і коефіцієнт покриття, находимый як (вартість экспорта)/(стоимость імпорту). Протягом 1993-1997 рр. величина коефіцієнта покриття коливалась у межах ~74-76%. Найменший коефіцієнт покриття зафіксований у 1994 р. ––74,38%, найбільший у 1993 р. –77,02%.

Дані, наведені у цієї таблиці, хоч і представляють загальне полотно зовнішньої торгівлі США в 1993-1997 рр., не містять інформації, наскільки млн. дол на рік збільшувався експорт нафти й імпорт країни, якими темпами вони росли, які були коефіцієнти приросту тощо. п. Тому вважається за необхідне ще глибокого аналізу динаміки зовнішньої торгівлі США під час 1993–1997 рр. розрахувати також похідні показники динаміки.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6