Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Товарна і фондова біржі (Україна)

Реферат: Товарна і фондова біржі (Україна)

Зміст.

Запровадження

1. Товарна біржа:

а) мету і функції товарної біржі;

б) типи товарних бірж, їх суб'єкти і здійснювані ними операції;

2. Фондова біржа:

а) основні види операцій;

б) управління біржею;

3. Биржевики: призначення, функції й особливо своєї діяльності.

4. Зарождающийся товарно-фондовый ринок України: проблеми освіти й шляху виходу з кризи.

5. Програма дій для нормалізації ситуації, запропонована українськими біржовиками (УФБ).

Укладання.

Список літератури.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Найбільш масштабної завданням економічної активності держави у що складається ринковому народному господарстві України є діяльність із стабілізації економічного розвитку суспільства. Формою його реалізації виступає фактичний образ дій держави, втілена у економічну політику, що охоплює всі сфери економічних взаємин у країні. Одне з найважливіших напрямів його є регулювання збалансованості попиту й пропозиції на національному ринку України.

Існують певні проблеми, пов'язані з регулюванням ринку. У цьому роботі розглянуті такі немалозначні проблеми національного ринку України, як нестабільність над ринком фінансових ресурсів немає і на товарно-фондовом ринку, обумовлена відсутністю нормативно-законодавчої бази й іншими труднощами, які грунтуються на сформованій политико-социальной атмосфері нашого несформованого в зароджуваних ринкових відносин і накалившейся криміногенної ситуації суспільства, яка погіршилася кризою структурі державної влади.

1. ТОВАРНАЯ БИРЖА.

Ефективне функціонування сучасного ринку у прямій залежність від постійно воспроизводимой ринкового середовища. Важливим його елементом є ринкову інфраструктуру, що є систему підприємств і закупівельних організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили в. До таких установам належать товарні і фондові біржі.

У сучасному економічної літературі товарна біржа розглядається, по-перше, як економічна категорія, відбиває складової частини ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгівлі товарами з деякими характеристиками: масовість, стандартності, взаємозамінність. По-друге, це господарське об'єднання (суспільство) продавців, покупців і торговців-посередників з метою створення умов торгівлі, полегшення, прискорення і здешевлення торгових угод і операцій. Такі об'єднання організовуються підвищення торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обороту капіталу. Члени біржі виграють немає від її функціонування, як від своєї участі в торгах. Члени товарної біржі, якими може бути як посередницькі (брокерські, торгові центри тощо.), виробничі фірми, і з банківських установ, інвестиційні компанії, окремі громадяни, відповідно до встановленими біржовими правилами укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, до безпосередньо під час торгівлі залежно від співвідношення від попиту й їх пропозиції. Це свідчить про тому, що біржа є особливий ценообразующий механізм. У вільному ціноутворенні також полягає мета біржі.

Охарактеризувавши різні сторони діяльності товарної біржі, можна надати їй таке узагальнююче визначення. Товарна біржа - це асоціація юридичних і фізичних осіб, що здійснює оптові торгових операцій з урахуванням стандартів, зразків у спеціальному місці, де на товари визначаються шляхом вільної конкуренції.

Біржа як сегмент спільного ринку виконує функції збалансування попиту й пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, впорядкування та уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

На початку 1990-х років у країнах, де функціонує ринок, налічувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трлн. доларів, що становить 25% їх валового національний продукт. Там реалізується продукція понад 60-ти найменувань.

У країнах із розвиненою ринковою економікою товарні біржі основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їх доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування організацій, їхнім виокремленням біржу; прибутки від надання з членам біржі та інших організаціям; прибуток від інших надходжень.

Аналогічні завдання прагнуть ставити собі і вітчизняних засновники бірж. Так було в статті 1 закону України “Про товарній біржі” говоритися, що товарна біржа не займається комерційним посередництвом і немає метою отримання прибутку. Проте за практиці біржі одержують прибутки, джерелом яких є відрахування з сум комісійної винагороди, що надходить від брокерських контор. Надходження від біржових операцій, певні ст. 13 згаданого Закону, є з джерел формування майна біржі. Зазвичай, відрахування на користь бірж становлять 0.1 - 0.5% від суми ув'язнених брокери угод.

2. ФОНДОВАЯ БИРЖА.

Организационна форма ринку, у якому здійснюється торгівля цінними паперами - акціями, облігаціями, казначейськими зобов'язаннями, сертифікатами, документами, пов'язані з рухом ресурсів і валютних цінностей, називається фондовій біржею.

На відміну від товарних бірж, регулюючих рух товарів, фондової біржі забезпечує рух капіталу, адже цінних паперів - нічим іншим, як різноманітні форми його еквівалента. Прискорення руху капіталу сприяє підвищення ефективності економіки, але це та здійснює фондової біржі.

Фондова біржа сприяє придбання на певних умов і певний строк вільних грошей, залученню коштів з допомогою випуску та організації продажу акцій, облігацій та напрями їх у відновлення підприємства, його переорієнтування на випуск того виду продукції, який має найбільший попит. Біржа може призвести до переливу капіталу з галузі до іншої, а завдяки державного регулювання цих процесів кошти можуть бути вкладені у ті соціально важливі сфери, що найбільше у яких потребують.

Як вторинний ринок цінних паперів фондової біржі сприяє переходу фондових цінностей лише з рук до інших. На первинному ринку цінності емітуються, тобто випускаються в звернення української й поширюються серед інвесторів. У окремих випадках біржа можна використовувати й у поширення цінних паперів. Емітентами (тими, хто випускає) цінних паперів може бути: юридичних осіб, держава та її органи, органи місцевої адміністрації, підприємства, іноземні юридичних осіб. Громадяни чи юридичних осіб, купуючи цінних паперів від імені і поза свої гроші, є інвесторами. Ними можуть бути і іноземним громадянам і юридичних осіб. Ще одна учасник ринку цінних паперів - інвестиційний інститут, якому надається право юридичної особи. Це дозволяє йому виконувати такі функції: посередника (фінансового брокера), інвестиційного консультанта, інвестиційній компанії, інвестиційного фонду. Інвестиційні можуть займатися організацією випуску цінних паперів і видачею гарантій з їхньої розміщення користь третіх осіб, вкладати кошти на цінних паперів від імені і поза свої гроші, зокрема шляхом котирования цінних паперів, якими інвестиційній компанії зобов'язується сьогодні продавати їх й.

Классифицировать біржі можна за різним критеріям. З погляду організаційної структури виділяються дві основні їх типу. Одні є публічно-правовими установами, інші - зорганізовані у вигляді приватних компаній, і асоціацій, які мають різні юридичні форми (акціонерні товариства, асоціації, змішані підприємства). Наприклад, Лондонська і Нью-Йоркська біржі засновані за принципами приватного підприємництва, а біржі Франції та Німеччини створено державою. Нині відмінність між ними зменшується, зростає регулювання біржовий діяльності.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6