Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Актинобациллезная (гемофилезная)

Реферат: Актинобациллезная (гемофилезная)

1. Загальна характеристика роботи

Актуальність проблеми.Хвороби свиней представляють жодну з значимих проблем ветеринарної науку й практики. Переклад свиновод-ства на промислову технологію виявив значення низки інфекційних захворювань, які доти залишалися поза увагою фахівців. До цієї категорії бактериозов свиней можна віднести актинобациллёзную ( гемофилёзную ) плевропневмонию і гемофилёзный полисерозит свиней ( Сидоров М.А., 1987, 1988; J. Nikolet, 1976, 1983, 1986; Schultz R. A., 1985; Schope R. E. et al, 1964; Sebunya T.N.K. et al, 1983; Rsing H. J., 1979,1980, 1991; Rosendal P.S. et al, 1983; Nielsen R., 1982,1995; Kielsten P. и.а., 1980, 1190, 1992, 1994; та інші)

Актинобациллёзная ( гемофилёзная ) плевропневмонія придбала повсюдне поширення, завдає значні економічні збитки, з великими труднощами піддається лікування та специфічної профілактиці ( Beaudet R, et al, 1994; Byrd W. et al 1992; Fedorka – Grey P. P.S. et al., 1990; Beskow P. et al .,1989; Bigbee H. З. et al, 1986; та інших. )

Гемофилёзный полисерозит ( хвороба Глессера ) у зв'язку з впровадженням у технологію свинарства використання СПФ – тварин несподівано показав себе як захворювання, здатне вражати все вікові групи свиней, на відміну сформованого вистави як хворобу, до котрої я чутливі поросята- -отъёмыши, піддані впливу стресс—факторов ( Amano H. et al., 1987; Bachler J. F. et al., 1974; та інших. ).

У Росії її дослідження з зазначеним питанням були розпочаті 1974г. ВНИИЭВ їм. Я. Р. Коваленка під керівництвом професора Сидорова М. А. Можливі цього періоду публікації у вітчизняної літератури з біології гемофильных бактерій, патогенних для свиней, були недостатні для ефективної лабораторної діагностики інфекцій, що викликаються Actinobacillus ( Haemophilus ) A.pleuropneumoniae і H.parasuis. Розробки з діагностики та специфічної профілактиці перелічених хвороб практично були відсутні.

Мета і завдання досліджень.

Вивчити біологічні властивості НАД—зависимых бактерій, викликають генерализованные серозиты і фибринозно - -геморагічну плевропневмонию у свиней. За підсумками результатів таксономического аналізу розробити схему ідентифікації зазначених збудників. Досліджувати можливість специфічної профілактики актинобациллёзной плевропневмонии свиней. Досягнення сформульованих цілей було поставлено такі:

1. Зібрати колекцію штамів НАД--зависимых бактерій, які асоціювалися з серозитами і фибринозно—геморрагическими пневмониями свиней, провести порівняльне вивчення їх фенотипических і генотипических характеристик. Визначити критерії їх диференціації від таксономически близькі й подібних видів бактерій.

2. Вивчити чутливість до H.parasuis і A.pleuropneumoniae різних видів лабораторних тварин із метою вибору лабораторної моделі для діагностики, з'ясування питань пато—и імуногенезу.

3. Досліджувати патогенність A.pleuropneumoniae і H.parasuis для свиней.

4. Вивчити методи серологической ідентифікації виділених культур H.parasuis і A.pleuropneumoniae та його серовариантную структуру.

5. Накреслити й апробувати прискорені методи виявлення антигенів A.pleuropneumoniae.

6. Вивчити можливість специфічної профілактики актинобациллезной плевропневмонии свиней з допомогою инактивированной вакцини.

Наукова новизна роботи.

Встановлено этиологическая роль H.parasuis у розвитку генералізованих серозитов і Actinobacillus ( Haemophilus ) pleuropneumoniae в захворюванні свиней фибринозно—геморрагической плевропневмонией за умов вітчизняних свинарських господарств промислового типу. Ці нозологические одиниці вперше діагностовано в свинарських господарствах Росії.

Проведено комплексне вивчення фенотипических і генотипических характеристик НАД--зависимых бактерій, виділених від свиней при зазначеної патології. Подтверждена приналежність бактерій классифицируемых раніше як вид Haemophilus pleuropneumoniae до роду Actinobacillus. З нумерического аналізу фенотипических ознак НАД--зависимых культур зібраної колекції виділено феноны, відповідні видам H.parasuis, A.pleuropneumoniae і таксону «мала група» і визначено дифференцирующие ознаки між зазначеними краєвидами та іншими таксонами сімейства Pasteurellaceae. Визначено критерії диференціації культур НАД-- незалежного биовара A.pleuropneumoniae від подібних бактерій.

Експериментально обгрунтовані методи серологической ідентифікації культур A.pleuropneumoniae і H.parasuis, і навіть виявлення антигенів A.pleuropneumoniae в тихорєцькому матеріалі. Визначено серотиповая структура НАД--зависимых культур A.pleuropneumoniae і H.parasuis, виділених за відповідного патології свиней.

Изучена патогенність A.pleuropneumoniae і H.parasuis для лабораторних тварин і звинувачують свиней. Показано значення гемолизинов і екзотоксинів A.pleuropneumoniae для вірулентності збудника і окреслена їх роль патогенезі актинобациллёзной плевропневмонии свиней.

Дано наукове обгрунтування методів лабораторної діагностики гемофилёзов свиней і технології виготовлення инактивированной эмульгированной вакцини проти актинобациллёзной плевропневмонии свиней ( авторське свідчення № 907899 від 21.10.1981г. ) , доведено ефективність активної імунізації проти актинобациллезной плевропневмонии свиней за умов неблагополучного господарства.

Практична цінність роботи.

Розроблені та використовують у ветеринарних діагностичних лабораторіях і свинарських господарствах:

-- Тимчасові методичні вказівки по лабораторної діагностики гемофилёзного полисерозита поросят. Рекомендованы МСХ СРСР 17.10.1978г. № 116-18.

-- Тимчасові методичні вказівки по лабораторної діагностики гемофилёзного плевропневмонии свиней. Затверджено ГУВ МСХ СРСР 16.04.1981г.

-- Методичні вказівки з діагностики гемофилёзов свиней. Затверджено ГУВ МСХ СРСР 02.11.1985г. №115-6а.

-- Методичні свідчення про виготовлення й застосування їх коагглютинирующего антительного диагностикума для експрес – ідентифікації Гемофилюс плевропневмоние і індикації збудника в патологічному матеріалі. Затверджено відділенням ветеринарії РАСХН 16.02.1993г.

Тимчасова інструкція про заходи боротьби з гемофилёзами свиней. Затверджено ГУВ МСХ СРСР. 02.11.1985г.

№ 115-6а.

Розроблені та затверджені:

- Інструкція із виготовлення та контролю вакцин проти гемофилёзной плевропневмонии свиней. Затверджено ГУВ МСХ СРСР 11.07.1990г.

Вакцина проти гемофилёзной плевропневмонии свиней эмульгированная. Технічні умови ТУ—10-09-53-90. Затверджено ГУВ МСХ СРСР 11.07.1990г.

- Наставление щодо застосування вакцини проти гемофилёзной плевропневмонии свиней. Затверджене ГУВ МСХ СРСР 11.07.1990г.

Основні становища, винесені право на захист:

1. Результати комплексного вивчення біологічних властивостей і таксономического становища збудників актинобациллёзной плевропневмонии і гемофилёзного полисерозита свиней, критерії їх диференціації по фенотипическим властивостями від таксономически і екологічно родинних видів бактерій.

2. Методи серологической ідентифікації культур A.pleuropneumoniae і виявлення антигенів збудника в тихорєцькому матеріалі.

3. Принципи виготовлення й лабораторного контролю инактивированной вакцини проти актинобациллёзной плевропневмонии свиней, результати випробування ефективності вакцини в виробничих умовах.

Апробація роботи.

Матеріали дисертації було повідомлено на засіданнях ученого та методичного рад Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної ветеринарії їм. Я. Р. Коваленка

(1975-1983г.г.), ученого ради ветеринарно - санітарного факультету Московського Державного університету прикладної біотехнології ( 1984-1995г.г.), ветеринарної секції Науково-

-технічного ради Міністерства сільського господарства СРСР (23.11.1983г.), на семінарі бактериологов республіканських ветеринарних лабораторій (г.Тбилиси,1980г.), на семінарі бактериологов обласних ветеринарних лабораторій РРФСР (НПВЛ РРФСР, 1981 р.), нараді фахівців свинарських комплексів СРСР (м. Москва, ВДНГ, 1980г.), на наукових конференціях ВНИИЭВ їм. Я.Р. Коваленка (1993 р.), МГАВМиБ їм. До. І. Скрябіна (1991,1996г.г.)


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10