Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів до й у Кірова зокрема

Сторінка 5

Приватизація означає перетворення державної власності у власність громадян або юридичних. У нашій країні основний документ , визначальним цілком практичні питання приватизації Державна програма приватизації державних підприємств і муніципальних підприємств у Російської Федерації (утв. Указом Президента РФ від 24 грудня 1993 р. N 2284 ).

У на самому початку проведення приватизації у країні було стійкою нормативної бази щодо проведення оборудок із цінними паперами , тому можна було виникнення фінансових пірамід , та був і крах таких фінансових компаній, як МММ , Російський Будинок Селенга та інших , у яких вони були обдурені мільйони вкладників та підірвано довіру до фондового ринку із боку населення . Як ми вже бачили , що ситуація вже складалася над ринком цінних паперів в середині ХХІ сторіччя . Тоді минуло багато часу у тому , щоб вкладники знову повірили у цінних паперів , тому можна сподіватися , що доки в країні сформується стабільна нормативна база над ринком цінних паперів , бурхливого розвитку ринку не станеться , а самотужки неможливо залучення інвестицій у розвиток виробництва та отже неможлива стабілізація економіки нашої країни [23].

З прийняттям Положення про Федеральної комісії з цінних паперів і фондового ринку , Федерального закону від 22.04.96г. N 39 “Про ринок цінних паперів” і запровадженням з 1.01.95 року заборонити роботу без ліцензії над ринком цінних паперів що формується фондовий ринок має придбати більш цивілізовані риси , що дозволить інвесторам уникнути фінансових збитків поведінки несумлінних емітентів , й у остаточному підсумку стабілізувати економічну ситуації у країні .

Сформована вже успішно функціонує інфраструктура ринку , як загалом Росією , і у Кіровській області [15].

Сьогодні в регіоні діють 765 акціонерних товариств , 4 інвестиційних фонду , 3 спеціалізованих реєстратора , 5 інвестиційних компаній , 11 банків , 12 фінансових консультантів та фінансових брокерів. 384 фахівця мають кваліфікаційні атестати.

Проте оскільки більшість даних професійних учасників ринку було створено період початковій приватизації державних підприємств та його діяльність ринку цінних паперів період із 1992 по 1996 роки зводилася переважно до купівлі-продажу ЦБ, тобто фактично просто перерозподілу власності.

Тож вирішення цих гострих проблем , що у зараз у Росії , як : нестача інвестиційних ресурсів немає і обігових коштів у промисловості , багатомісячна заборгованість бюджетів по заробітної плати й пенсіях , різко зростаючі взаємні неплатежі , неплатежі до бюджету й ін. , необхідна за час розробити стратегічні і тактичні кроки щодо пріоритетних напрямів розвитку ринку цінних паперів.

Аби вирішити це завдання комісія з ЦБ і фондового ринку при адміністрації Кіровській області розробила Концепцію формування та розвитку ринку цінних паперів в Кіровській області на період із 1997 по 2000 роки.

Нині у Росії гостро постала проблема низькою інвестиційної активності суб'єктів підприємницької діяльності.

Це було з кількох причин. По-перше це пов'язано з загальним незадовільним станом російської економіки і за низькими інвестиційними здібностями приватного сектору. У -других проблема низькою інвестиційної активності погіршується гострим кризою неплатежів. По-третє на стан інвестиційної діяльності великий вплив надає завищена щодо інфляції ціна ресурсів , що робить їх недоступними реальному сектору (хоча у 1996 році відбулося зниження ставки відсотка зі 180 до 80%).

Поки що потенційні інвестори воліють вкладати кошти на більш дохідні і надійні фінансові активи , зокрема - у державні цінних паперів. Сохраняющаяся протягом багато часу висока дохідність державних боргових інструментів призвела до значного розриву прибутковості інвестування на реальному й фінансовому секторах ринку. Це прямо сприяє відтоку капіталу їх виробництва. У 1996 року конкурентні переваги ринку держборгу ще більше посилилися - компенсація недобору податків до бюджету викликала необхідність значного проти минулим збільшення масштабів запозичення на внутрішньому ринку і зростання дохідності державних цінних паперів , що ще більше загострило проблему дефіциту коштів на інвестування [9].

Прийнято розглядати інвестиційний ринок як сукупність наступних елементів :

ринок інвестиційних проектів;

ринок будівельних матеріально-технічних ресурсів;

ринок трудових ресурсів у будівництві;

фондовий ринок (ринок цінних паперів);

ринок фінансово-кредитних інвестиційних ресурсів.

Значний потенціал фінансових ресурсів для інвестування формується над ринком цінних паперів і у секторі корпоративних цінних паперів. Масштаби залучення інвестицій механізмом ринку цінних паперів багато чому визначається залученням в фондовий оборот які й на аукціонах і інвестиційних конкурсах великих пакетів акцій , зокрема державних ,через участь у фондових операціях як великих інституціональних інвесторів , і значних верств населення системою інвестиційних фондів , інвестиційних та страхових компаній .

Істотні позитивні зрушення припадають на розвитку законодавчої бази для ринку цінних паперів. Прийнято закони від 26 грудня 1996 року N208-ФЗ "Про акціонерних товариствах" і південь від 22 квітня 1996 року N39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" , відповідні розділи включені у Цивільний кодекс Російської Федерації , соціальній та проект таки Податкового кодексу ( у частині дивідендів та відсотків ).

Затверджено Указом президента Російської Федерації від 1 липня 1996 р. N1008 Концепція розвитку ринку цінних паперів Російській Федерації .

Разом про те , попри позитивні зрушення у розвитку ринку цінних паперів , значні емісії акцій промислових підприємств із окремим акціонерним товариствам , вторинна їх емісія та обсяги капітальних вкладень , фінансованих з допомогою неї , поки цілому недостатні. Відсутність інтересу до вкладення коштів у корпоративні цінних паперів зумовлено збереження донедавна високої вартістю державних запозичень (ГКО,ОФЗ) за нижчого рівня дохідності і ліквідності акцій. Через війну , попри значне зростання пропозицій і вихід ринку акцій низки найцікавіших російських підприємств , приплив коштів російський фондовий ринок різко скоротився .

Через низьку довіру до до корпоративним паперам зірвалася залучити й тимчасово вільні кошти населення , момент проведення спеціалізованих грошових аукціонів серед населення з'явився альтернативний інструмент їхнього вкладення - облігації державного ощадного позики [9].

Робота ринку цінних паперів США

Нині в розвинених західні країни розрізняють дві моделі фондових ринків : американську і європейську .

Ефективнішою і "глибоко продуманої вважається американська модель , до створення якої прагне більшість країн , поки лише формують свої фондові ринки . Американська модель відрізняється від європейської передусім глибоким втручанням держави у регулювання ринком цінних паперів [20].

Початок державного регулювання ринку цінних паперів США належить на період “Великої депресії” 1929-1933 рр. , і вже більше 60 років предмет пильної уваги урядової адміністрації .

Федеральне законодавство про цінні папери є шість основних законодавчих актів, прийнятих між 1933 і 1940 роками, і систематично дополнявшихся у наступні роки . Це закону про цінні папери (1933г.) ; Закон про цінні папери і біржах (1934 р.) ; Закон про холдингові компанії з питань комунального обслуговування (1935 р.) ; Закон про контрактах між власниками акцій і компаниями-эмитентами (1939г.) ; Закон про інвестиційних компаніях (1940г.) ; Закон про надання консультацій із інвестуванню (1940г.) .У 1970 році до них додали і інших законів , зокрема Закон про захист інтересів інвесторів над ринком цінних паперів .


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19