Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів (Україна)

Реферат: Ринок цінних паперів (Україна)

ПЛАН.

Запровадження.

І. Ринок цінних паперів як частину інфраструктури ринкової економіки.

§ 1. Ринок цінних паперів, його суть і види.

§ 2. Економічне зміст цінних паперів та його види.

§ 3. Організація фондової біржі і біржові операції.

ІІ. Законодавче регулювання ринку цінних паперів.

ІІІ. Ринок цінних паперів в Україні.

§ 1. Особливості становлення та розвитку ринку цінних паперів в Україні.

§ 2. Вплив НБУ ринку цінних паперів.

§ 3. Перспективи становлення та розвитку ринку цінних паперів в Україні.

Укладання.

Список літератури.

Запровадження.

Вже сьогодні понад 4 років є ринок цінних паперів в Україні, адже ще зовсім нещодавно ринок цінних паперів ми бачили з телеекрана із цивілізованого життя Заходу і воно здавалося цілком немислимим за умов нашої країни. Але всі поступово змінюється від і й громадян України зіштовхуються з цим явищем, у яких великий вплив найважливіші аспекти спосіб життя країни з розвиненою ринковою економікою.

Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі та інші цінних паперів, котрі ще недавно були дивиною, тепер надійно ввійшли наша життя поруч із такими звичні як "біржа" і "депозитарій". Цінні папери стали способом висловлювання особистого чи колективного підприємницького ризику, давно переставши бути об'єктами ритуального поклоніння, на жаль дуже часто траплялося й зустрічається ми.

У курсової роботі розглядатимуться основні аспекти ринку цінних паперів України, його структура, основи регулювання, складові та місце у національному господарстві, і навіть такі нові на ринку явища як торгівля державними цінними паперами і позабіржового ринок цінних паперів.

Глава І. Ринок цінних паперів як частину інфраструктури ринкової економіки.

§ 1. Ринок цінних паперів, його сутність, види.

Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва і кредитних інститутів призводять до поглибленому розвитку грошових і кредитних відносин. З'являється особливий сектор господарювання, який із оборотом цінних паперів — фінансовий ринок.

Фінансовий ринок вимагає як правовим регулюванням обороту цінних паперів, а й виникнення організації, яка забезпечувала цей оборот. Такий організацією є фондової біржі. Фондова біржа — це організований і регулярно функціонуючий ринок для купівлі-продажу цінних паперів, обов'язковий елемент регулювання ринку цінних паперів.

Фінансовий ринок умовно можна розділити на частини: ринок банківських позичок і ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредиту та взаємодіє зі ній. Комерційний банк рідко видає позички тривалий термін (більше року). Цінні папери дають нагоду отримати грошей час ( на десятиліття — облігації) чи безстрокове користування (акції). Завдання РЦБ у тому, щоб забезпечити повніше та швидке переливання заощаджень за ціною, яка влаштовує обидві сторони. І тому потрібні біржі та постійно діючі на РЦБ посередники.

Біржа — це організований РЦБ, що функціонує з урахуванням офіційно зареєстрованих правил ведення торгівлі, де угоду про розміщення і купівлі-продажу цінних паперів здійснюється обмеженою кількістю біржових посередників. Емітентами (організаціями чи підприємствами, що випускають в господарський оборот гроші цінних паперів) над ринком цінних паперів виступають приватні національні, державні національні, приватні й державні іноземні організації.

Усі цінних паперів, які обертаються над ринком, можна розділити втричі групи: акції, облігації і спеціальні цінних паперів. Що ж до інвестицій і загальну стабільність припливу доходу, найбільш якісними вважаються державні облігації, особливо короткострокові ощадні векселі. Потім йдуть приватні облігації й акції великих компаній, які регулярно платять дивіденди.

Розглядаючи сучасну институтную структуру РЦБ, слід виділити чотири категорії в учасників операцій: комерційних банків, інвестиційні банки, біржові фірми і кредитно-фінансові організації, які объеденины під назвою “Інституційні інвестори” (страхові компанії, пенсійні і інвестиційні фонди”. Поділ обов'язків між основними групами учасників ринку загалом показано малюнку 1.

Залежно від значення, що має РЦБ економіки, може бути поділити два виду: первинний і вторинний. Первинний — це ринок, де розташовані вперше випущені папери. Эдесь здійснюється мобілізація коштів акциоенрными товариствами і позику їх державою. Первинний ринок включає інвестиційні і комерційних банків, якими акціонерні товариства держава здійснюють розміщення своїх паперів.

Вторинний ринок — це ринок, у якому продаються і купуються випущені раніше цінних паперів. Тут відбувається зміна цих паперів. Цього ринку, своєю чергою, ділиться на централізований і децентралізований. Формою централізованого РЦБ є фондової біржі, де постійно обертаються цінних паперів, але не, лише ті, які допущені до обороту біржовими комітетами. Децентрализованный — це ринок, у якому обертаються як допущені, і недоаущенные до обороту на фондових біржах цінних паперів. Цього ринку складається зі значної числа брокерско-диллерских фірм, які проводять між собою зв'язку з допомогою телефонно-телеграфних мереж, і пошти. До них належать комерційних банків, оскільки чимало їх займаються аналогічними операціями із цінними паперами.

Для сучасних РЦБ властиве досить багато угод, укладені поза біржі, і це становить позабіржового оборот. Отже, сучасний РЦБ складається з біржового обороту з зареєстрованими і незареєстрованими біржі цінними паперами, і навіть позабіржового обороту.

Внебиржевой і біржовий ринки певною мірою протистоять одна одній, до того ж час взаємно доповнюючи друг одне одного. Це природне протиріччя врзникает оскільки виконуючи загальну функцію торгівлі, і обороту цінних паперів, вони керуються специфічними методами їх добору, і реалізації. Внебиржевой оборот, зазвичай, охоплює тільки новостворені випуски цінних паперів головним чином розміщення облігацій торгово-промислових корпорацій. Навпаки, біржі котируються старі випуски цінних паперів і переважно акції торгово-промислових корпорацій. Якщо за позабіржового оборот ввозяться основному фінансування відтворювального процесу, то, на біржі з допомогою скупания акцій здійснюється контроль над корпораціями і фірмами, триває формування контролю та його перерозподілу між різними фінансовими групами. Біржа здійснює також відповідну частку фінансування, переважно через малого й середнього вкладника.

§ 2. Економічне зміст цінних паперів та його види.

Є різні види фондових цінностей: ценыые папери з фіксованою доходом; акції — свідоцтво про участі у капіталі. Є й їх змішані форми. Цінні папери, будучи реальним капіталом, немає жодного реального вартості, ціна чи курс визначається відповідно до прибутках у вигляді дивідендів з акцій чи відсотки за облігаціях, і навіть позичкового відсотка. Біржовий курс цінних паперів відчуває вагання і у кожний момент залежить від співвідношень між пропозицією цих паперів і попитом ними. Через фондову біржу здійснюється розміщення акцій, облігацій, що йде переважно великими банками.

Цінні папери з фіксованою доходом — це боргові зобов'язання, у яких емітент зобов'язується виконати відповідні дії. Зазвичай, це зворотний виплата грошової суми і відсоткового винагороди.

Існують такі різновиду цінних паперів з фіксованою доходом:

- державна позичка (позичка уряду створення спеціальних фондів);


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9