Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Російський ринок цінних паперів

Реферат: Російський ринок цінних паперів

ПЛАН

Запровадження………………………………………………………………………………………… 2

Класифікація цінних паперів………………………………………………………………… 3

Сертифікати…………………………………………………………………………… 3

Цінні папери грошового рынка……………………………………………………….4

Капітальні цінні бумаги…………………………………………………………….4

Облигации…………………………………………………………………………………5

Класифікація облігацій залежно від обеспечения……………………6

Акции………………………………………………………………………………………7

Вартість акций………………………………………………………………….9

Підписні сертифікати (варранты)………………………………………………… 10

Державні цінні бумаги………………………………………………………………11

Ринок цінних бумаг………………………………………………………………………….…15

Учасники ринків цінних бумаг………………………………………………………………16

Проблеми російського ринку цінних бумаг…………………………………………………17

Заключение………………………………………………………………………………………22

Список використовуваної літератури…………………………………………………………… 23

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У підвищення ефективності виробництва, у умовах ринкової економіки найважливіше значення має тут здатність підприємств гнучко використовувати ринкову ситуацію й відчуття міри регулювання. У справжніх умовах однією з найважливіших умов ефективного виробництва є ефективне керівництво процесом фінансування підприємницької діяльності . Інакше висловлюючись , керівництво підприємств слід прагнути до найбільш оптимальному використанню вільних фінансових ресурсів , що б підприємству забезпечити максимальну прибуток .

Першої-ліпшої хвилини підприємство може розглядатися як сукупність капіталів , надходили з різних джерел : від інвесторів, яка вкладає свої гроші в капітал підприємства , кредиторів , ссужающих певні суми , і навіть доходів , які є результатом діяльності підприємства. Кошти , сформовані з допомогою самих джерел , скеровуються в різні мети : придбання основних коштів , створення товарних запасів , фінансування дебіторську заборгованість та інших. Узятий на окремий момент загальний капітал підприємства стабільний , потім згодом він змінюється. Такі зміни називаються рухом капіталу. Зазвичай рух капіталу відбувається постійно. Термін "фінансового менеджменту" означає , що цей рух повинен здійснюватися у відповідність до певним планом ,тобто, цим рухом потрібно управляти .

Поєднання трьох чинників , як зростання конкуренції між підприємствами , технологічні вдосконалення , потребують значних капітальних вкладень , наявність інфляції , зміна відсоткові ставки , податкового законодавства , економічної стійкості у світі , моральне занепокоєння , що з ситуацією на фінансові ринки ,- усе це справило величезний впливом геть то , що фінансова менеджер стає головною постаттю загалом керівництві підприємств. Понад те , у тому , щоб довідатися з виникаючими змінами , необхідний гнучкий підхід всім чинникам діяльності підприємства. Пережиті колись на методи вирішення фінансових негараздів і використовувані у своїй інструменти , просто неприйнятні за умов ринкової економіки .

Нині однією з гнучких фінансових інструментів є використання цінних паперів .

Цінні папери - неминучий атрибут будь-якого нормального товарного обороту . Будучи товаром, які самі водночас можуть бути як засобом кредиту , і засобом платежу, ефективно замінюючи як такий готівка .

Ключовою завданням, що повинен виконувати ринок цінних паперів є передусім забезпечення умов залучення інвестицій підприємств, доступ підприємств до більш дешевому, проти банківськими кредитами капіталу.

Раннє за умов планової економіки деяких видів цінних паперів використовувались у майнових відносинах (облігації і лотерейних квитків у відносинах участю громадян, векселі у зовнішньоторговому обороті) . Нині перехід до ринкової організації економіки та формування ринку цінних паперів зажадали відродження і перспективи використання усього розмаїття цінних паперів . Натомість з'явилася нагальна потреба у вивченні відновлення всього комплексу можливостей , наданого цим ринком , соціальній та чіткому правовому оформленні цінних паперів та його обороту , за відсутності якого їх використання просто неможливо.

Класифікація цінних паперів.

Ценной папером є документ, котра засвідчує із дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквизиторов майнових прав, здійснення або передачі яких можливі лише за його пред'явленні.

Із передачею цінних паперів переходять все засвідчувані нею права разом.

У кількох випадках, передбачені законами чи встановленому ним порядку, реалізації і передачі прав, засвідчених цінної папером, досить свідчень їх закріплення спеціальному реєстрі (звичайному чи комп'ютеризованому). [ Цивільний кодекс РФ, стаття 142]

Отже, цінних паперів виступають різновидом грошового капіталу, рух якого опосередковує наступне розподіл тих матеріальних цінностей.

У минулому цінних паперів існували тільки у фізично відчутною, паперової форми і друкувалися типографическим способом на спеціальних паперових бланках. Цінні папери, зазвичай, виготовляються з досить високим рівнем захищеності від підробок. Останнім часом у зв'язку з значним збільшенням обороту цінних паперів чимало їх стали оформлятися як записів у книжках обліку, і навіть на рахунках, які в різних носіях інформації, тобто перейшли у фізично невловиму (безпаперову) форму. Тому на згадуваній ринку цінних паперів випускаються, звертаються і погашаються як власне цінних паперів, , продовжує їх замінники. Об'єкти угод над ринком цінних паперів також називають інструментами ринку цінних паперів, фондами (у значенні грошові кошти) чи фондовими цінностями.

Сертифікати

Що стосується, якщо цінних паперів не перебувають у фізично відчутною формі або якщо їх паперові бланки вкладаються у спеціальні сховища, власнику цінних паперів видається документ, котра засвідчує право власності на або ту фондову цінність. Документ називається сертифікатом цінних паперів. Сертифікати цінних паперів на пред'явника можна випускати для заміщення собою кілька однорідних цінних паперів (подібно грошовим купюрам різних номіналів). У разі сертифікат необов'язково містить інформацію про власника фондовій цінності.

Економічну сутність, і ринкову форму кожної цінних паперів можна одночасно розглядати із різних точок зору, у зв'язку з ніж кожна цінний папір має цілим набором характеристик. Це визначає і можливість класифікації цінних паперів з різних ознаками, які зазвичай диктується практичними потребами.

Можливо передусім розділити все цінних паперів на великі групи: грошові і капітальні чи фондові цінних паперів, тобто ті, які звертаються над ринком капіталів, яку називають також фінансовим, чи фондовим, ринком.

Цінні папери грошового ринку -оформляють запозичення грошей - це боргові ЦБ. До них належать векселі, депозитні і ощадні сертифікати та інші. Доход за цими ЦБ носить разовий характері і виходить або з допомогою купівлі їх за ціною нижче від номінальної вартості, або з допомогою отримання відсотків за її погашенні. Грошові ЦБ, зазвичай є короткостроковими (з терміном погашення менше року).

Грошовими ці папери називають з різних причин: вони широко використовують у рамках кредитно-банківській сфери, кошти, одержані від емісії цих цінних паперів, надалі використовуються політикою переважно як традиційні для виробництва із поточних платежів чи погашення; дехто з тих цінних паперів використовують як замінників готівки як платежу: наприклад, комерційні векселі використовують із оплати товару, а урядовими казначейськими векселями заплатити федеральні податки.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8