Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми розвитку ринку цінних паперів у Росії

Реферат: Проблеми розвитку ринку цінних паперів у Росії

Глава 1. Необхідність розвитку ринку ЦБ у Росії.

1.1 Ринкові реформи галузі ринку цінних паперів.

До кризи 17 серпня Державна політика стосовно ринку цінних паперів була такою. Умовно все реформи можна розділити втричі етапу:

У першому етапі, і проходив із 1990-1992 рік, відбувалося створення у розвиток ринку: освіту фондових бірж і ринку комерційних банків, товарних і фондових бірж. Почалося формування законодавчої бази для російського ринку цінних паперів .

З другого краю етапі, це з 1993 – перша половина 1994 року фондовий ринок існував у вигляді приватизаційних чеків. Це був початок, розквіт і закриття ринку приватизаційних чеків, були випущені державою велику кількість й видавали громадянам Російської Федерації безплатно. А люди вимінювали приватизаційні чеки вдатися до акцій приватизованих підприємств чи продавали щодня на біржовому і позабіржовому ринкові. На зазначити, що цьому етапі було слабко розвинена нормативна база по цінних паперів, що призвело до появи фінансових пірамід.

На етапі, із другої половини 1994 і по сьогодні. Почався складатися новий фондовий ринок, у якому торгівля ведеться вже акціями існуючих російських акціонерних товариств. Відбувається формування основний нормативної бази, створюються органи з регулювання ринку цінних паперів ФКЦБ, приймаються основні закони, «Про ринок цінних паперів», «Положення про акціонерних товариствах». І так само реформи спрямовані на поліпшення законадательсва. І тільки створення цілісної системи регулювання ринку. Нині можна охарактеризувати як переломний: відбувається зміна пріоритетів. Практично вирішені завдання затяжного перехідного періоду, рішення організаційних питань стосовно створенню центрального апарату, створення нормативної бази, проведення ліцензування та переліцензування професійні учасників ринку. Найголовніше зараз – це активно братися до створенню систем моніторингу, контролю, розкриття інформації та забезпечення виконання законодавства Російської Федерації з ринку цінних паперів і захист прав інвесторів. Необхідно активізувати спільну діяльність із законодавчими органами, профільними міністерствами й прийняття нових законів і внесення необхідних, продиктованих практикою поправок в чинне законодавство. У зв'язку з кризою 17 серпня коли запровадили мораторій на виплати за ДКО спрямованість реформ злегка змінилася.

1.2 Теоретичні передумови розвитку ринку ЦБ.

Процес переходу від командно-адміністративної системи до так назы ваемой ринкової економіки є етап відновлення всієї економіки, всіх економічних та соціальних структури країні. Найбільш ринкова економіка мусить може і має містити ринок коштів виробництва, предметів споживання, робочої сили в, ринок капи таля і ринок нерухомості, включаючи землю. Всі ці елементи би мало бути тісно пов'язані між собою і злочини взаємодіяти, що дозволить соз дати загальнонаціональний ринок.

У структурі ринку на колишньому СРСР лише одне елемент – банківсько системо, дуже обмежене і неефективна. Для повноцінного функціонування ринку треба було як сама банківсько системо, та її подальша реорганізація, і прийняття законів про Центральному банку, й створення нової банківської системи. Першої спробою створення ринкових взаємин у банківської сфери була реорганізація банківської системи в 1987году. Створення нових спеціалізованих банків сутнісно не додало ефективності функціонування банківської системи, оскільки він проводилися за відсутності закону про власність. Нові банків опинилися до рук адміністративної системи. Реорганізація банківської системи 1987 р. носила скоріш негативний, ніж позитивного характеру, оскільки проводилася вона нас дуже швидко за відсутності самої концепції перебудови і нових ринкових механізмів. Негативна сторона виражалася, насамперед у тому, що у суті було створено кілька банків, монополія трьох банків замінили монополією шести. І знову як раніше підприємства стали закріплюватися за банками, які мають альтернативи під час виборів кредитного установи. Спецбанки продовжували здійснювати розподіл ресурсів між своїми клієнтами. Банки, як і зараз, проводили фінансове обслуговування підприємств і галузей, продовжуючи приховування їхньої низької ліквідності. Спецбанки не створили умов розгортання грошового ринку, але використовували у своїй систему штучних поборів з підприємств та населення.

Через війну реформи 1987года банківський апарат виріс, а банки повели війну між собою розділ численних поточних і позичкових рахунків. Головний банк, Держбанк країни продовжував функціонувати як орган уряду, тоді як світова практика показує що повинен бути незалежною. Держбанк мав регулювати кредитні ресурси інших бан ков шляхом жорсткості відсоткові ставки і її кредитних резервів. Створення в 1988-1989г. галузевих комерційних банків що такої регулиро вания малий, що дало з погляду реального впливу кредитної системи загалом економіку. Створені комерційних банків мали зберігати у певному обсязі зберігати резерви галузі у Держбанку, тоді можливо справжнє кредитне регулювання, припинення кредиту на разі неефективних дій підприємств. З іншого боку, має визначитися зв'язок між підприємством, і банком лінією взаємного володіння цінними паперами, можлива взаємна ефективність. Тому остаточно 1990года відносини банків з підприємствами носили не скільки об'єктивний економічного характеру, скільки адміністративний. Не варто 1990года загалом наша кредитна систему було підігнана під адміністративну систему, продовжуючи залишатися примітивною. Іншим доказом може бути те що, що звучить державний банк до проекту закону 1990года не здійснював обліку вексельного звернення, не зберігав резерви інших банків в себе й, в такий спосіб, не виробляв їх регулювання, не визначав відсоткову ставку й інших банків, і навіть не здійснював купівлю і продаж державних цінних паперів іншим кредитно-фінансовим інститутам.

Важливе значення при подальшої реорганізації банківської системи мало співвідношення між податковими ставками з прибутку підприємства міста і відсотками, взимаемыми банками. Тому потрібен був гнучкий механізм реагування між фінансової та кредитними системами, дозволяє мати об'єктивну еластичну основу такого співвідношень між податкової та надійної банківської відсоткові ставки. Тому фінансово економіки певної міри залежало також від кардинальну реорганізацію кредитної системи країни. До 1990года було зроблено перші спроби створення окремих елементів ринку цінних паперів, оскільки на той час був вільної торгівлі грошима. Першим спробував створення такої ринку на 1988-1989г. мали обмежений характер, оскільки розподіл акцій здійснювалося у межах даної підприємства або стосовно якихось інших підприємств.

1.3 Розвиток законодавства РФ у сфері РЦБ.

Гадаю, що передусім треба розпочати сіло що нормативно-правова ринку цінних паперів країни з розвиненим ринковим господарством створювалася уже багато десятиліть. У Росії її, де формування ринкових відносин пов'язані з подоланням багатьох перешкод, створених старої системою, той процес протікає особливо важко. Административно-командная економіка майже потребувала цінні папери. Ліквідація після 1917 року ринку цінних паперів і заміна економічних методів господарювання методами командно-аминистративными виключили якусь історичну наступність у законотворчій діяльності. З кінця 20-х й під кінець 1970-х років було прийняте ніяких нормативних актів про цінні папери. Єдиним документом що така було «Положення про простому і перекладному векселі», він було видано 1937 року.

Об'єктивні й суб'єктивні передумови для відродження країні ринку цінних паперів почали формуватися аж наприкінці 80-х. У зв'язку з розвитком товарно-грошових відносин, з'явилося багато нормативних актів і постанов, не їхнім виокремленням, будь-якої цілісної системи, об'єднаних єдиної правової концепцією. Необхідність упорядкування цього процесу зажадало встановлення правових норм, регулюючих державному рівні випуск й обіг цінних паперів, і навіть діяльність професійних учасників ринку цінних паперів. Розроблені й прийняті цьому плані свої документи можна розділити втричі групи:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9