Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Портфельное інвестування

Реферат: Портфельное інвестування

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

Інвестування капіталу та її види 3

Що привабливого в портфельному інвестуванні? 4

Принципи формування інвестиційного портфеля 5

Принцип консервативності 6

Принцип диверсифікації 6

Принцип достатньої ліквідності 7

Типи портфелів 8

Портфель зростання 9

Портфель доходу 9

Портфель розвитку і доходу. 9

Зв'язок цілей інвестування зі структурою портфеля 10

Вміст портфеля 12

Портфелі грошового ринку. 12

Портфель цінних паперів, звільнених податку 12

Портфель, що з цінних паперів державними структурами 13

Портфель, що з цінних паперів різних галузей промисловості 13

Інвестиційні стратегії і управління портфелем 13

Активна модель управління 14

Пасивна модель управління 15

Тактика 17

Проблеми портфельного інвестування на умовах Російського ринку 17

Проблеми загального характеру 17

Проблеми взаємодії клієнтів - і довірчих управляючих 18

Проблеми моделювання і прогнозування 19

Проблеми оптимального досягнення мети інвестування 19

Проблема постановки завдання управління портфелем 20

Укладання 20

Список використаних джерел 21

Запровадження

У разі назревавшего впродовж останніх років і який вибухнув у серпні 1998 року фінансової кризи у Росії тема портфельного інвестування може бути неактуальною.

Справді, інвестиційна активність у тому зародковому вигляді, вона була незалежності до середини цього року, нині практично немає, довіру до великого числу обертаються цінних паперів підірвано головним чином результаті безвідповідальних дій Уряди у сфері політики запозичення коштів на ринку. Авантюрные побудови піраміди з державних короткострокових облігацій привели як до руйнування величезної кількості великих, середніх і трохи дрібних приватних підприємств і банків Росії, до широкому резонансу на міжнародній арені, втечі іноземного капіталу з місцевих фінансових ринків. Нині неможливо прогнозувати подальшу ситуацію з процесом інвестицій у російську економіку. Цілком імовірно віддалені наслідки її паралічу будуть позначатися ще кілька років. Ми навіть маємо уявлення про економічний курсі Уряди України та тих першочергових заходи, які вона планує вжити для стабілізації ситуації у країні.

Проте, тоді як тій чи іншій формі економічним курсом Уряди буде побудова цивілізованої ринкової економіки, на яку необхідною умовою є потужного ринку саме цінних паперів і енергійна інвестиційна діяльність у умовах довгострокової фінансової стабільності, то питання оптимального, грамотного з погляду економічної науки поведінки цьому ринку неминуче набудуть першочергового значення.

За цих умов вітчизняним інвесторам знадобляться економічні технології, розроблені і випробувані країни з тривалої історією високорозвинених ринкових відносин. І з таких технологій є портфельний інвестування.

Інвестування капіталу та її види

Неможливо знайти цінний папір, що б одночасно високодохідної, високонадійній і високоліквідною. Кожна окрема папір може мати максимум двома з цих якостей. Сутність портфельного інвестування таки передбачає розподіл інвестиційного потенціалу між різноманітними групами активів. Залежно від цього, що і завдання спочатку стоять для формування тієї чи іншої портфеля, вибирається певне відсоткове співвідношення між різними типами активів, складовими портфель інвестора. Грамотно врахувати потреби інвестора і сформувати портфель активів, який поєднає у собі розумний ризик та прийнятну дохідність - ось основне завдання менеджера будь-якого фінансової установи.

Фінансові ресурси застосовуються підприємством на фінансування поточних витрат та американських інвестицій.

Інвестиції є використання фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладень капіталу (капіталовкладень). Інвестиції здійснюють юридичні чи фізичні особи, котрі за відношення до ступеня комерційного ризику поділяються на інвесторів, підприємців, спекулянтів, гравців. Інвестор — що це, хто при вкладанні капіталу, здебільшого чужого, думає, передусім, про мінімізації ризику. Інвестор — це посередник у фінансуванні капіталовкладень. Підприємець — що це, хто вкладає свій власний капітал за певного ризик. Спекулянт — що це, хто не готовий на певний, заздалегідь розрахований ризик. Гравець — що це, хто не готовий на будь-який ризик.

Інвестиції бувають ризикові (венчурні), прямі, портфельні, ануїтет:

· Венчурний капітал — це термін, застосовуваний для позначення ризикованого капіталовкладення. Венчурний капітал є інвестиції у вигляді випуску нових акцій, вироблених у нових сферах діяльності, що з великим ризиком. Венчурний капітал інвестується не пов'язані між собою проекти - у розрахунку швидкої окупності вкладених коштів.

· Прямі інвестиції — вкладення статутний капітал господарюючого суб'єкту з метою добування прибутку і отримання прав щодо участі під управлінням даним господарюючим суб'єктом.

· Портфельные інвестиції пов'язані з формуванням портфеля і є придбання цінних паперів та інших активів. Портфель — сукупність зібраних воєдино різних інвестиційних цінностей, службовців інструментом задля досягнення конкретної інвестиційної мети вкладника. У портфель можуть входити цінних паперів одного типу (акції) або різні інвестиційні цінності (акції, облігації, ощадні і депозитні сертифікати, заставні свідоцтва, страхового поліса та інших.).

· Аннуитет — інвестиції, які дають вкладнику певний дохід через регулярні часові відтинки, зазвичай після виходу пенсію. У це вкладення засобів у страхові і пенсійні фонди.

Стан ринку виробництва і можливості інвестора визначають вибір його інвестиційної стратегії. Портфельное інвестування має низку особливостей і переваг перед іншими видами вкладення капіталу. Під інвестиційним портфелем розуміється якась сукупність цінних паперів, що належать фізичному чи юридичній особі, або юридичним чи фізичних осіб на правах дольової участі, виступає як цілісний об'єкт управління. На розвиненому фондовий ринок портфель цінних паперів — це самостійний продукт і його продаж цілком або частками задовольняє потреба інвесторів під час здійснення вкладення коштів у фондовий ринок. Зазвичай над ринком продається якесь інвестиційне якість з заданим співвідношенням Риск/Доход, що у процесі управління портфелем то, можливо поліпшено.

Що привабливого в портфельному інвестуванні?

Портфельное інвестування дозволяє планувати, оцінювати, контролювати кінцеві результати всієї інвестиційної діяльність у різних секторах ринку.

Зазвичай, портфель є певний набір з корпоративних акцій, облігацій з різноманітною ступенем забезпечення і ризику, і навіть паперів з фіксованою доходом, гарантованими державою, тобто із мінімальним ризиком втрат по основний сумі і поточним надходженням.

Наприклад, донедавна банки з закордонного досвіду, формуючи інвестиційний портфель, набирали його у чому співвідношенні: у сумі цінних паперів близько 70 відсотків — державні цінних паперів, близько 25 відсотків — муніципальні цінні папери майже п'ять відсотків — інші папери. Отже, запас ліквідних активів становить приблизно 1/3 портфеля, а інвестиції для одержання прибутку — 2/3. Зазвичай, така структура портфеля й у великого банку, дрібні ж банки у своєму портфелі мають 90 відсотків і більше державних підприємств і муніципальних цінних паперів.

Теоретично портфель може складатися з паперів жодного виду, і навіть змінювати свою структуру шляхом заміщення одних паперів іншими. Проте кожна цінний папір окремо неспроможна досягати подібного результату.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8