Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Деякі запитання практики вексельного звернення

Реферат: Деякі запитання практики вексельного звернення

ПЛАН

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . С.3

ВЫДАЧА І ФОРМА ВЕКСЕЛЯ . С. 4

ИНДОССАМЕНТ . С.12

АКЦЕПТ С.20

АВАЛЬ . С.26

ТЕРМІН ПЛАТЕЖА . С.28

Про ПЛАТЕЖЕ . С.30

ПОЗОВ У РАЗІ НЕАКЦЕПТА АБО НЕПЛАТЕЖА . С.33

Про ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ С.38

Про МНОЖЕСТВЕННОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ І Про КОПИЯХ С.41

ПРО ИЗМЕНЕНИЯХ . С.44

Про ДАВНОСТИ . С.44

СПІЛЬНІ ПОСТАНОВИ . С.45

Про ПРОСТОМ ВЕКСЕЛЕ . С.46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ С.46

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Вексель нині є одним із найпоширеніших цінних паперів, що пільговим правовим режимом регулювання, зумовленим недостатньою розробленістю цієї фінансової інституції у податковій і цивільному законодавстві. З іншого боку, нестача коштів як наслідок неплатежів сутнісно перетворили їх у грошовий сурогат.

Для банків цей засіб залучення ресурсів, успішно заменяющее з огляду на гнучкості, універсальності і надёжности, забезпечувана индоссаментами більш незручні через необхідність державної реєстрації речових облігації і депозитні ( ощадні ) сертифікати. Цим і пояснюється практично повну відсутність перекладних векселів, оскільки перекладну облігацію уявити важко.

Останні кілька років на вексельному ринку простежується стрімке зростання числа учасників, збільшення обсягів вексельної маси, розширення спектра наданих професійними учасниками послуг. На жаль, рівень правової проробки окремих питань який завжди відповідає потребам та інтересам контрагентів, що породжує численні труднощі. Почасти це пояснюється недостатньою розробленістю відповідної правової бази, почасти - помилками самих учасників вексельного звернення при застосуванні існуючих норм.

Розгляду окремих питань, які видалися мені актуальними, і присвячена ця дипломна робота.

Зблизька питань перевагу надаватимуть англійської ( офіційному ) тексту Единообразного закону. Це у разі на повинен розцінюватися як зневага до вітчизняного законодавству. Інакше через неточностей перекладу, особливостей мови та національного тлумачення ми, навіть маючи єдиний закон, одержимо його основі безліч відособлених національних вексельних законів, одна одній суперечать. Не може відповідати меті створення Женевських вексельних конвенцій. Можливі проблеми з намаганнями прямого застосування положень англійського варіанту тексту закону, якщо протиріч із російським офіційним варіантом тексту закону немає, то спроби знайти відповіді спірні питання у тексті англійському, на мою думку, більш доцільні. У цьому випадку становище ускладнюється ні коректним перекладом оригінального тексту за більш ніж піввікової давності “ натуралізації “ Единообразного закону, що визнається серед практиків вексельного обращения[1].

ВЫДАЧА І ФОРМА ВЕКСЕЛЯ

1. Переводный вексель мусить мати: [2]

1) найменування "вексель", включене саме у текст документи й виражене тією мовою, у якому цей документ ще складено;

2) просте та нічим не обумовлене пропозицію сплатити певну суму;

3) найменування того, хто повинен платити (платника);

4) вказівку терміну платежу;

5) вказівку місця, у якому може бути зроблений платіж;

6) найменування того, кому чи наказу кого платіж може бути зроблений;

7) зазначення дати і слабким місця складання векселі;

8) підпис того, хто видає вексель (векселедавця).

Вексель мусить мати :

“ unconditional order to pay a determinate sum of money “ [3], тобто безумовне розпорядження сплатити певну суму грошей. Такий переклад знімає питання моменті виникнення зобов'язання трасата ( воно виразно існує на даний момент складання векселі, подібно зобов'язанню платника за чеком - і це ніяк не порушує принципу рівноправності суб'єктів правовідносин ), і безумовно грошовому предметі вексельного зобов'язання.

“name of the person who is to pay ( drawee ) “ - “ ім'я того, хто повинен платити ( трасата ) “ : “is to pay “ (мусить сплачувати ) однозначно свідчить про обов'язок трасата (перед трассантом ) зробити платёж. На жаль, прибічники твердження про виникненні зобов'язання трасата з акцепту проходять аналогічно переведённого в Положенні. Швидше з акцепту трасата пов'язує зобов'язання перед векселедержателем.

Зобов'язання векселедавця існує з складання векселі й у тому щоб векселетримач одержав у певному місці від певного особи певну суму.

Виникає 2 правовідносини :

1) між векселедавцем і платником, який зобов'язаний зробити дії ( платёж) на користь третя особа ;

2) між векселетримачем і векселедавцем що має забезпечити і несе відповідальність за виконання цієї зобов'язання - дії третя особа. Зобов'язання трасата перед векселедержателем виникає з акцепту. Переводной вексель як цінний папір засвідчує право векселедержателя отримати платёж в певному місці від певного особи. Зобов'язання пов'язує векселедавця, а після акцепту і трасата. На відміну від чека ( домицилированного простого векселі ) виникають правовідносини між трассатом і бумагодержателем.

Женевська конвенція № 359 [4] в ст. 6 містить цікаве положення :

“ Питання, набуває чи власник переказного векселі право вимоги, виходячи з котрої видано документ, вирішується за місцем складання документа.” Тобто законодавець передбачає можливість існування простіший, ніж вищевказана, юридичної конструкції, у якій векселетримач і платник у права й обов'язки до акцепту будуть пов'язані безпосередньо, а чи не через векселедавця. Запровадження відповідного положення до національного законодавства зняло б багато запитань.

Фраза “ зобов'язуюся сплатити справді векселем ”, помещённая на векселі, робить незначними приписки усіляких супровідних листах, обмеження кола можливих пред'явників тощо., якими рясніє сучасна російська практика, якщо де вони обумовлено як умови здійснення платежу. Приміром, захищатися від сумлінного власника можна лише за допомогою включення застереження типу “ зобов'язуюся сплатити справді векселем за умови надання супровідного листи ” але ці зробить папір незначною як вексель. У той самий час вексельне зобов'язання перестав бути абсолютно безумовним, оскільки подразумеваемым умовою його здійснення буде пред'явлення в належному місці, до належного термін. Законодавець, говорячи про безумовності, в такий спосіб суворо обумовлює і максимально скорочує число таких умов.

На жаль, на практичному рівнях проблема рішення немає, оскільки більшість таких векселедавців є більш-менш великими промисловими монстрами, успіх судового розгляду із якими й одержання вексельних сум вельми сумнівні, а спрощеного порядку стягнення вексельних боргів чинне законодавство коштів.

Не йдеться про обов'язковість видачі векселів на спецбланках, що уможливлює видачу векселів про всяк папері. Щоправда, порушення інструкцій та указів, це що забороняють, можуть бути накладені стягнення. Але векселі залишаться дійсними, оскільки вичерпний перелік недоліків векселі, його ганебних, така підстава недійсності векселі не знає.

2. Документ, де відсутня якийсь з позначень, вказаних у попередній статті, немає сили переказного векселі, крім випадків, визначених у наступних нижче абзацах:

Переводный вексель, термін платежу яким не зазначений, сприймається як відповідальний по пред'явленні.

За відсутності особливого вказівки місце, позначене поруч із найменуванням платника, вважається місцем платежу разом із місцем проживання платника.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11