Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Дохідність акцій і її розрахунок

Сторінка 2

Ц x Т1

Якщо інвестиційний період не включає виплати дивідендів, то дохід утвориться як мінімум відмінність між ціною купівлі й продажу. Отже, Д = Ц1 – Ц і може бути будь-якою величиною:

позитивної (для інвестора З);

негативною (для інвестора Є);

нульової (для інвестора Л).

Для інвестора З графічно це можна зробити зобразити так (рис.3).

Ц1

Ц

Цэ

Придбання Продаж Виплата

акції инвесто- акції дивіденда

ром З инвесто-

ром З

Рис.3 Графік інвестора З

Дохідність акції цьому випадку розраховується як ставлення різниці цінується продажу і купівлею до ціни купівлі:

Ц1 – Ц

Дхк = x 100

Ц

До основним чинникам, впливає на дохідність акцій, можна віднести:

· розмір дивідендних виплат (похідна величина від чистого прибутків і пропорції її розподілу);

· коливання ринкових цін;

· рівень інфляції;

· податковий клімат.

Заощадження інвесторів направляють у ті фондові цінності, де забезпечуються максимальні коливання курсової різниці, зумовлені попитом й пропозицією, і аж ніяк ефективністю виробництва. Зростання чи падіння прибутковості виробництва мало віддзеркалюється в дохідності акції через зміна їх курсової ціни. Отже, вітчизняному ринку досить важко сказати доходність за чинникам виробництва, та був курсову ціну виходячи із одержаного прибутку і виплаченого дивіденда.

Оцінюючи вплив інфляції на дохідність акцій, слід пам'ятати, що передусім рівень інфляції впливає страновую міграцію капіталу. Припустимо, інвестор згоден отримати 15%-ную норму доходу за свої інвестиції. Навіть підозрюючи, що доход від ним буде використаний на мети споживання, доводиться констатувати, що, якщо інфляція у країні становить, скажімо, 5%, рентабельність вкладень мусить бути не нижче 20%, а при інфляції 100% необхідна рентабельність 115%. З іншого боку, коли йдеться про реинвестировании прибутку, слід пригадати про інфляцію витрат даного виробництва, що дуже відрізняється як за галузями і регіонам, а й у окремим виробництвам.

4. Оцінка акції з погляду їхньої доходності

Оцінюючи акції з погляду їхньої доходності, оператор, діючий на західному фондовий ринок, поділяє їх у ряд категорій:

· акції, які мають високою ліквідністю, якими проходять активні угоди, які дозволяють одержати дохід навіть від невеликого коливання цін (акції звуться "до основного");

· акції, є лідерами за зростанням курсової вартості, мають максимальний розмір Ц1 – Ц, називаються "преміальними".

Близькі них щодо формуванню прибутку і "чарівні" акції – акції молодих компаній, активно повышающихся цінується. Для отримання максимального доходу із таких акціям предпочтительны хороші на інвестиції та активний моніторинг.

Наступну групу становлять акції, які мають коливання ринкових цін, і, отже, Ц1 – Ц таким акцій менше, ніж у першої групи, проте їх характеризує стабільний дивіденд (У).

До таких операціям, зокрема, ставляться:

· "центрові" – лідери групи акцій, мають вплив протягом усього групу;

· "сині фішки" – акції кредитних, потужних компаній, мають стабільне становище над ринком;

· "акції другого ешелону" належать великим, але досить молодим компаніям, вони мають властивостями "синіх фішок", але користуються меншим довірою у инвесторов4

· "оборонні" акції – акції великих компаній із високими інвестиційними якостями, що дозволяють недопущення Ц1 – Ц < 0 навіть за падаючому ринку, і високі стабільні дивіденди (У). Для акцій цієї групи можливі середньострокові і короткострокові інвестиції, і моніторинг може мати пасивний характер.

Є група акцій, доходність за яким змінюється одночасно ділову активність. Такі акції звуться "циклічних". До них, наприклад, ставляться акції важкій промисловості.

Купуючи акцію, інвестор розраховує як сьогоднішній дохід, а й у приріст курсової вартості і високі дивіденди у майбутньому. Виправдати ці надії дозволяють "сплячі акції" – неактивні, які мають своєї частка ринку, але які мають великим потенціалом зростання.

Можливість втрат для інвестора від зниження курсової вартості Ц1 < Ц створюють "дуті" акції, тобто. переоцінені, з штучно роздутої курсової вартістю.

Групу акцій, дохідність яких труднопрогнозируема, становлять спекулятивні акції, недавно які вийшли ринок та мають вкрай коротку історію котирувань, виплати дивідендів.

Завершують цю класифікацію неактивні акції, неліквідні, нецікаві, з погляду інвестора.

5. Укладання

Інвестиції в акції є різновидом фінансових інвестицій, тобто. вкладенням грошей до фінансові активи для одержання доходу – додаткових грошей.

Доходными вважаються такі вкладення акції, які можуть забезпечити дохід вище середньоринкового.

Одержання саме такої доходу це і є мета, яку переслідує інвестор, здійснюючи інвестиції на фондовий ринок. У цьому дохід може дати акція, яка, звертаючись на фондовий ринок, цікавить, у основному портфельного інвестора.

Складовою цього доходу будуть дивіденди і зростання курсової вартості.

5. Список використовуваної літератури

1. Ринок цінних паперів: Підручник / Під ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 352 з.: мул.

2. Закон РФ "Про ринок цінних паперів", ст.2.

3. Миркин Я.М. "Цінні папери, і фондовий ринок". Москва, “Перспектива”, 1995 р.

4. Серебрякова Л.А. "Світовий досвід регулювання ринку цінних паперів", Фінанси. - 1996, №1.

5. Кандрацков Н.В. "Лекції за курсом ринок цінних паперів". Москва, МЭСИ, 2000 р.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Дохідність акцій і її розрахунок
Рубрика: Цінні папери, Фондовий ринок
Дата публікації: 2013-01-31 03:59:26
Прочитано: 22 раз

1 [2]