Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Дохідність акцій і її розрахунок

Реферат: Дохідність акцій і її розрахунок

Зміст

1. Запровадження ……………………………………………………………… 3

2. Расчёт дохідності …………………………………………………… 4

3. Расчёт доходу з акцій залежно

від інвестиційного періоду ………………………………………… 5

4. Оцінка акції з т.з. їхньої доходності ………………………………… 9

5. Укладання…………………………………………………………… 12

6. Список використовуваної літератури ………………………………… 12

1. Запровадження

Доход – різницю між виручкою та реальними витратами. Інакше кажучи – прибуток, отже, вимірюється у грошових одиницях.

Дохідність – відносини доходу до витрат, становить %.

Інвестиції в акції є різновидом фінансових інвестицій, тобто. вкладенням грошей до фінансові активи для одержання доходу – додаткових грошей.

Доходными вважаються такі вкладення акції, які можуть забезпечити дохід вище середньоринкового.

Одержання саме такої доходу це і є мета, яку переслідує інвестор, здійснюючи інвестиції на фондовий ринок. У цьому дохід може дати акція, яка, звертаючись на фондовий ринок, цікавить, у основному портфельного інвестора.

Складовою цього доходу будуть дивіденди і зростання курсової вартості. Для чого він розраховує – на дивіденди чи зростання курсової вартості? Чим виміряти дохідність інвестицій у акції?

2. Расчёт дохідності

Аби вирішити поставлених питань необхідно вибрати критерій, своєрідну "швидку пробу", якими можна будувати висновки про доході інвестора у цей період, отже, і кількісний показник, використовуваний в оцінці дохідності акцій.

Скорочення, що використовуватимуться надалі:

У – поточні виплати за цінної папері;

Ц – ціна купівлі акції;

Ц1 – ціна продажу;

Цр – ціна, існуюча над ринком нині;

Цэ – ціна придбання акції;

Д – дохід;

Дх – дохідність;

Дхр – поточна ринкова дохідність;

Дхк – кінцева дохідність;

П – втрата капіталу;

Т1 – час перебування акції інвестор;

Будучи власником (власником) цінних паперів, інвестор може лише отримання дивіденда з акцій, тобто. поточні виплати за цінної папері (У). Чинниками, визначальними розмір дивіденда, є умови його виплати, маса чистого прибутку пропорції її розподілу, що залежить від рішення Ради директорів і спільного зборів акціонерів.

Після реалізації акції її власник може мати простий другу складову сукупного доходу – приріст курсової вартості. Кількісно це позначається як, рівний різниці між ціною купівлі (Ц) і ціною продажу (Ц1). Природно, при перевищенні ціни продажу над ціною купівлі (Ц1 > Ц) інвестор отримує дохід (Д = Ц1 – Ц), а за незначного зниження ціни фондовому ринку відповідно зниженні ціни продажу проти ціною купівлі (Ц1 < Ц) інвестор має втрату капіталу (П = Ц – Ц1).

3. Расчёт доходу з акцій залежно

від інвестиційного періоду

З іншого боку, слід пам'ятати, що розрахунок доходу з акцій залежить від інвестиційного періоду.

Якщо інвестор А здійснює довгострокові на інвестиції та в інвестиційний період, яким відбувається оцінка дохідності акції, не входить її продаж, то поточний дохід визначається величиною виплачуваних дивідендів (У). У випадку розглядають поточну дохідність (Дх), тобто. без обліку реалізації акції, яку розраховують як ставлення отриманого дивіденда до ціни купівлі акції (Цэ).

У

Дх = x 100

Цэ

З іншого боку, можна розраховувати ринкову поточну дохідність (Дхр), яка залежати від рівня ціни, існуючої над ринком у кожний цей час часу (Цр):

У

Дхр = x 100

Цр

Графічно це можна зробити уявити так (мал.1)

Цр

Цэ

Ціна

Придбання Виплата

акції з ціні Цэ дивіденда (У)

Мал.1 Графік інвестора А

Якщо інвестиційний період, яким оцінюються акції, включає виплату дивідендів і закінчується реалізацією, то дохід окреслюється сукупні дивіденди з урахуванням зміни курсової вартості, тобто.

Д =


Схожі реферати

Статистика

[1] 2