Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Фондова і товарна біржі

Реферат: Фондова і товарна біржі

План

Запровадження 2 3

I. Товарна біржа. 4.14

A. Мету й функції товарної біржі.

B. Типи товарних бірж, їх суб'єкти і здійснювані ними операції.

З. Становлення товарних бірж в Україні.

II. Фондова біржа. 15 54

A. Поняття фондової біржі. Короткий світової огляд фондовій діяльності.

B. Управління біржею.

З. Учасники біржових угод.

D. Особливості функціонування фондової біржі.

E. Біржова торгівля облігаціями.

F. Оформлення біржових угод.

G. Принципи діяльності фондової біржі.

H. Котирування і курс цінних паперів.

I. Українська фондової біржі.

III. Концепція становлення ринку України. 54 57

Укладання. 58

Список літератури. 60 61

Запровадження

“Ринок у якому відбувається купівля-продаж цінних паперів називається фондовій біржею”. Цією єдиною (й імідж неповторної) фразою, мимохідь, наче між іншим, ще нещодавно описував фондовий ринок головний офіційний підручник політекономії. Добре, втім, хоча б її, що його використовували нейтральні, без ідеологічної сварки, висловлювання для характеристики явища, потужно впливає попри всі найважливіші аспекти спосіб життя країни з розвиненою ринковою економікою.

Акції, облігації, сертифікати, чеки, векселі та інші цінних паперів, про які в нас ще з придихом кажуть диктори телебачення та професіонали реклами, “там” вільно продаються на фондових біржах і так званому “вуличному” ринку. Переважна більшість жителів Західної Європи, Східній Азії чи Америки розглядають акції одному логічному і соціальному ряду з сплаченими рахунками за комунальні послуги та обговорюють справи над ринком цінних паперів без ажіотажного вереску. Цінні папери стали способом висловлювання особистого чи колективного підприємницького ризику, давно переставши бути об'єктами ритуального поклоніння, на жаль дуже часто зустрічається ми.

Діяльність розглянутий світовий досвід, накопичений промышленно-развитыми країнами у процесі становлення та розвитку ринку як однієї з найважливіших сегментів національного ринку. Була зроблено спробу розглянути аспекти діяльності фондової біржі, її сутність, призначення, складові та її місце у національному господарстві.

Також було порушені питання зародження й подальшого вдосконалення механізму функціонування ринку в Україні.

I. ТОВАРНАЯ БИРЖА.

A)Цель і функції товарної біржі.

Ефективне функціонування сучасного ринку у прямій залежність від постійно воспроизводимой ринкового середовища. Важливим його елементом є ринкову інфраструктуру, що є систему підприємств і закупівельних організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили в. До таких установам належать товарні і фондові біржі.

У сучасному економічної літературі товарна біржа розглядається, по-перше, як економічна категорія, відбиває складової частини ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгівлі товарами з деякими характеристиками: масовість, стандартності, взаємозамінність. По-друге, це господарське об'єднання (суспільство) продавців, покупців і торговців-посередників з метою створення умов торгівлі, полегшення, прискорення і здешевлення торгових угод і операцій. Такі об'єднання організовуються підвищення торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обороту капіталу. Члени біржі виграють немає від її функціонування, як від своєї участі в торгах. Члени товарної біржі, якими може бути як посередницькі (брокерські, торгові центри тощо.), виробничі фірми, і з банківських установ, інвестиційні компанії, окремі громадяни, відповідно до встановленими біржовими правилами укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, до безпосередньо під час торгівлі залежно від співвідношення від попиту й їх пропозиції. Це свідчить про тому, що біржа є особливий ценообразующий механізм. У вільному ціноутворенні також полягає мета біржі.

B) Типи товарних бірж, їх суб'єкти і здійснювані ними операції.

Охарактеризувавши різні сторони діяльності товарної біржі, можна надати їй таке узагальнююче визначення. Товарна біржа - це асоціація юридичних і фізичних осіб, що здійснює оптові торгових операцій з урахуванням стандартів, зразків у спеціальному місці, де на товари визначаються шляхом вільної конкуренції.

Біржа як сегмент спільного ринку виконує функції збалансування попиту й пропозиції шляхом відкритої купівлі-продажу, впорядкування та уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку ринку, економічного індикатора.

На початку 1990-х років у країнах, де функціонує ринок, налічувалося близько 50 товарних бірж із загальним оборотом понад 10 трлн. доларів, що становить 25% їх валового національний продукт. Там реалізується продукція понад 60-ти найменувань.

У країнах із розвиненою ринковою економікою товарні біржі основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від корпоративного прибуткового податку. Головними статтями їх доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування організацій, їхнім виокремленням біржу; прибутки від надання з членам біржі та інших організаціям; прибуток від інших надходжень.

Аналогічні завдання прагнуть ставити собі і вітчизняних засновники бірж. Так було в статті 1 закону України “Про товарній біржі” говоритися, що товарна біржа не займається комерційним посередництвом і немає метою отримання прибутку. Проте за практиці біржі одержують прибутки, джерелом яких є відрахування з сум комісійної винагороди, що надходить від брокерських контор. Надходження від біржових операцій, певні ст. 13 згаданого Закону, є з джерел формування майна біржі. Зазвичай, відрахування на користь бірж становлять 0.1 - 0.5% від суми ув'язнених брокери угод.

II. ТОВАРНЫЕ БІРЖІ НА УКРАЇНІ.

У 1993 року Україна функціонувало понад 60-ти товарних бірж. Таке велике їх кількість зумовлено низьким рівнем оптової торгівлі. Згодом, з недостатнім розвитком економіки, кількість бірж зменшиться.

Особливостями українських бірж є проти західними малий статутний капітал та універсальність, низький рівень спеціалізації.

Залежно від об'єкта продаж і біржі поділяються на універсальні та в спеціалізовані. Об'єктом продажу Київської універсальної товарної біржі є картопля, капуста, консервовані помідори і огірки, яловичина, свинина й худобу.

У разі скорочення закономірним прискорення біржових процесів, розширення асортименту біржових товарів - і навпаки. Саме тому нашій країні притаманний приріст універсальних товарних бірж.

Біржі, у яких об'єктом торгівлі є окремі товари чи його групи, називаються спеціалізованими. Натомість, вони поділяються на спеціалізовані широкого профілю і вузькоспеціалізовані.

Україна має значно частіше зустрічаються спеціалізовані широкого профілю біржі. У тому числі виділяється “Украгропромбіржа”, куди входять центральна біржова структура і кілька регіональних. Через “Украгропромбіржу” реалізується сельско-хозяйственная і промислова задоволення потреб АПК України. У передбачається проведення як національних, і міжнародних торгів цукром, зерном, металлоизделиями, сільгосптехнікою і транспортними засобами.

Біржі можна класифікувати по суб'єктам освіти. Україна має більшість товарних бірж організовуються надають державні установи, наприклад, органами постачання, міністерством сільського господарства та продовольства, іншими міністерствами й. То існували утворені Українська універсальна товарна біржа і “Украгропромбіржа”. У водночас існують біржі, організовані вільними підприємцями, наприклад, одеська приватна біржа “Світлана й До”. Певні плюси мають кожен із способів організації бірж. Перевагою перших і те, що вони теж мають щодо розвинену інфраструктуру, інших - їх доступність для великої кількості суб'єктів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9