Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вексель і вексельне звернення

Реферат: Вексель і вексельне звернення

План:

Запровадження.

1. Загальні інформацію про векселі.

1.1.Вексель як кредитно-расчетный інструмент.

1.2.Сущность векселі як фінансового інструмента.

1.3.Классификация векселів.

1.4.Погашение векселі.

1.5.Форма векселів.

1.6.Платеж за векселем.

Глава II :Російська практика застосування векселі і вексельного

кредитування.

Вексельні операції:

1.1. Облік векселів.

1.2. Вексельное кредитування.

1.3. Кредитування під заставу векселів.

Ризики під час операції з векселями.

Вексель – розв'язання проблеми неплатежів.

Аналіз операцій із векселями.

4.1. Аналіз дохідності фінансових векселів.

4.2. Оцінка вартості фінансових векселів.

4.3. Аналіз обліку векселів.

Укладання.

Список використовуваної літератури.

Запровадження.

Жоден з інструментів сучасного фінансового ризику, крім, звісно, са мих грошей переважають у всіх численних проявах їх економічних функцій, неспроможна зрівнятися зі своєї минуле й значенням з векселем. Саме розвиток вексельного звернення призвело до обезналичиванию всіх грошових розрахунків: витіснення з грошового звернення металів – золота і срібла, заміна еквівалентів мінового обороту паперовими символами.

Безусловность векселі як боргового зобов'язання, строгість і швидкість стягнення у ній, послужили основою для створення інших напрямів платежів і обгрунтованість розрахунків – банкнот, чеків, акредитивів. Розвиток різноманітних інструментів ринку цінних паперів – акцій, облігацій, депозитних сертифікатів та його похідних, йшло як і з урахуванням векселі.

Векселі активно використовувалися й закони використовують у міжнародних розрахунках й міністром внутрішніх угодах країн. Промышленникам і комерсантам векселі дають можливість оплачувати свої купівлі з відстрочкою платежу – бути засобом оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, і банківських.

У Росії її розвиток векселі, як та інших фінансових інструментів перервалося в 1917 року. Але час НЕПу вексель був відновлений у свої права, але лише з тим, щоб бути безславно відміненими в 1930 року. Але перехід економіки "розвитку соціалізму" призвів до відновленню векселі.

У 1993 –1994 рр. багато комерційних банків і фінансові інвестиційні організації оголосили про емісію векселів. Векселі цих закладів визнано як досить надійного і ліквідного кошти кредитування і збереження грошей. Російські комерційних банків сьогодні – найбільш відкриті й надійні учасники вексельних операцій, виступаючі одночасно у ролі векселедавців і політично активних операторів вексельного ринку. До цього значною мірою. Сприяє посилення контролю та регулювання вексельних операцій із боку Центробанку РФ.

Банки налагоджують як вексельний кредит, а й організовують взаимоучет векселів. З допомогою вексельного звернення робляться зокрема спроби владнання неплатежів підприємств.

1.Общие інформацію про векселі.

1.1. Вексель як кредитно-расчетный інструмент.

Вексель, як інструмент кредитно-розрахункових відносин з'явився результатом багатовікового розвитку товарно-грошового господарства.

Поява останнього була пов'язаний із необхідністю переказування грошей із однієї місцевості до іншої, а як і під час обміну монет, мають ходіння лише у місцевості, на валюту іншої іноземної держави.

Це породжувало безліч труднощів: ризик бути пограбованим, заборона вивезення монет межі країни, де їх карбувалися, та й суто фізичні труднощі переходу через громіздкість монет.

Як вихід із становища з'явилася угода, що з перекладом і обміном від грошей і перебувала у внесенні певному особі суми щодо одного місці з зобов'язанням останнього сплатити таку суму іншому місці монетою, має ходіння там, тобто. вексельної угоди (від англійського Wechel – обме нивать, змінювати).

Поштовхом до розвитку вексельних відносин послужила практика банкірів, змінював середньовічної Італії. Купець, вирушаючи на ярмарок і ризикуючи брати з собою біль шую суму готівки, звертався до свого банкіру, вносив гроші й отримував від цього лист банкіру на місці призначення за жаданням видачі еквівалентній суми.

Так з'являються три учасника вексельних відносин:

1) ремітент (векселетримач) – власник векселі, наділений правом на платіж за векселем.

2) трасант (векселедавець) –обличчя, яке видало вексель.

3) трасат (платник).

Ставлення цих сторін оформлялося документом (траттом), який слу жив, з одного боку, посвідченням особистості ремітента, як особи, якій у оп ределенном місці може бути зроблено платіж, а з іншого боку - він мав дока зательства його права вимоги.

Прийнявши вексель до платежу і перетворившись на акцептанта, трасат стала головним боржником за векселем.

У процесі звернення вексель передається від однієї власника до іншого з помо щью передавальної написи (індосаменту). Кожен індосант, як і, як і ремітент, відповідає за акцепт і платіж за векселем.

Вексельні зобов'язання платежника, векселедавця і індосантів може бути додатково гарантовані в цілому або частини суми у вигляді авалю – століття сельного поручництва (фр. – avail), з якого обличчя (авалент), скоїла його, приймає частку провини у виконанні будь-якого з зобов'язаних за векселем осіб.

З допомогою векселі, як розрахунково-кредитного інструмента можна гасити взаим ные борги за ланцюжку дебіторів і кредиторів, рятувати його оборотні кошти, обеспечи вать цільове користування кредитом тощо.

Вексель, будучи засобом оформлення у товарній формі, сприяє збільшення швидкості обороту, зменшенню потреби у кредитних ресурсах і де ніжних засобах загалом, дозволяє господарським суб'єктам використовувати кошти у власні цілі.

1.2. Сутність векселі як фінансового інструмента.

Вексель виконує головні функції: кредитну і розрахункову.

Розглянемо розрахункову функцію векселі. По суті, дозволяючи векселедавця розраховуватися, випускати векселі в звернення, вексель постає як засіб расче тов, тобто. заміняє гроші, найважливішої функцією якого є те, що може бути засобом звернення.

Ми бачимо еволюцію: гроші у частини замінили бартер, натуральний обмін, відмежувавши акт продажу від акту купівлі, – вексель у частині замінив гроші, відмежувавши акт платежу від акта для отримання грошей.

Другий функцією грошей є їх мірою вартості. Суспільство счи тане зручним використання грошової одиниці як масштабу для порівняння відносної цінності благ і лікувальних ресурсів.

Це має очевидні переваги. Завдяки грошової системи потрібно выра жати ціну кожного продукту через всі інші продукти. І знову вексель являє собою сле дующую щабель: він акумулює у собі цю функцію грошей, висловлюючи собою вартість тієї чи іншої товару в грошах, але позбавляючи нас від процесу перерахунку, перекладу, зберігання грошей, будучи універсальним засобом платежу.

З іншого боку, у країні зазвичай встановлюється своя міра вартості. У мірою вартості є долар, у Німеччині – марка, у Росії – карбованець. Вексель допомагає як вести розрахунки, а й обмінювати гроші. Засіб обміну – найдавніша функція векселі. Заради неї він власне і він народжений у далекій середньовічної Італії.

Векселем було лист, з проханням про обмін векселі (даного у країні і забезпеченого однієї валютою) за власний кошт (іншій країні й у інший валюті).

Наступна функція грошей – гроші як накопичення, сохраняемый від незаконного продажу товарів та послуг, і забезпечує його власника купівельну здатність у потрібний будущем[1]. Вексель повністю виконує і цю функцію. Він зберігає гроші векселедавця, дозволяючи замість готівки випускати вексель, а готівка залучити до обороті, нарощуючи капітал, тобто. знову вексель прийнятніший і вигідний – якого є як засобом збереження грошей, а й сприяє поліпшенню їхнього примноження.

Отже, виходить, що вексель виконує всі функції грошей, будучи при цьому засобом платежу і зобов'язанням.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7