Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз фінансового становища і легальною фінансовою стійкості фірми

Реферат: Аналіз фінансового становища і легальною фінансовою стійкості фірми

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

Глава 1. Аналіз фінансового становища фірми 5

1.1. Побудова порівняно аналізу балансу - нетто. 5

1.2. Аналіз джерел коштів фірми. 7

1.3. Аналіз майнового становища фірми. 9

Глава 2. Аналіз фінансової стійкості фірми. 15

2.1. Побудова балансовою моделі і розрахунок джерел коштів. 15

2.2. Визначення типу фінансового становища фірми, розрахунок відповідних йому коефіцієнтів та його аналіз. 17

2.3. Визначення типу фінансової стійкості у часі. 18

2.4. Розрахунок і аналіз додаткових коефіцієнтів фінансової стійкості

фірми. 19

Глава 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності. 21

3.1. Аналіз структури балансу на ліквідність. 21

3.2. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності. 24

Укладання. 25

Список використовуваної літератури. 26

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Фінансовий аналіз - це аналіз фінансового становища і втратити фінансове стійкості фірми.

Аналіз фінансової стійкості має виявити наявність або відсутність в підприємства можливостей із залучення додаткових позикових коштів, здатність погасити поточні зобов'язання з допомогою активів різного рівня ліквідності.

Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси, і їх потоки.

Основна мета - оцінка фінансового становища і виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування підприємства.

Основне завдання - ефективне керівництво фінансових ресурсів підприємства.

Інформаційна база - бухгалтерська звітність підприємства (у разі річна).

По суб'єктам проведення фінансовий аналіз ділиться зовнішній і внутрішній. Зовнішній проводиться сторонніми організаціями, а внутрішній - здійснюється працівниками організації. З одного боку зовнішній аналіз менш деталізований, з іншого -об'єктивніший й проводиться кваліфікованими фахівцями.

Інформаційна база внутрішнього аналізу більш ширше , що дозволяє враховувати усю інформацію недоступну для зовнішніх аналітиків, але з іншого - суб'єктивніший.

Складові фінансового аналізу підприємства: загальний аналіз фінансового становища підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз ліквідності балансу, аналіз фінансових коефіцієнтів, аналіз фінансових результатів, аналіз рентабельності і ділову активність.

Прийоми й методи, використовувані під час проведення фінансового аналізу фірми, можна класифікувати:

· За рівнем формалізації:.

Формализованные - основні під час проведення фінансового аналізу , вони мають об'єктивного характеру, у тому основі лежать суворі аналітичні залежності.

Неформализованные - грунтується на логічному описі аналітичних прийомів, вони суб'єктивні, бо в результат великий вплив надають інтуїція, досвід минулого і знання аналітика.

· По застосовуваному інструментарію

Економічні методи - побудова порівняльного аналітичного балансу -нетто. прості і складні відсотків, дисконтування.

Статистичні методи. - цепних підстановок, арифметичних різниць. Средних і відносних величин, угруповань.

Математико-статистические методи - кореляційний аналіз, регресивний аналіз, факторний аналіз.

Методи оптимального програмування - системний аналіз, лінійне і нелінійне програмування.

· По що використовуються моделям:

Дескриптивные моделі - є головними в оцінці фінансового становища підприємства, це моделі описового характеру, що базуються на даних бухгалтерської звітності. Вони розпочинаються з побудови балансів та фінансову звітність у різних розрізах, включаючи вертикальний, горизонтальний і трендовий аналіз, наступний аналіз різних фінансових коефіцієнтів і завершуються упорядкуванням аналітичної записи до звітності.

Вертикальне аналіз - уявлення статей балансу як відносних величин, характеризуючих структуру узагальнюючих підсумкових показників.

Горизонтальный аналіз - визначення динаміки балансових статей, виявлення тенденцій зміни окремих статей балансу чи його груп.

Трендовый аналіз - вивчення динаміки відносних показників за певного періоду.

Предикативные моделі - модели-прогнозы фінансового звіту, моделі динамічного аналізу

Нормативні моделі - моделі, дозволяють порівнювати фактичні результати діяльності, зі законодавчо встановленими, середніми по галузі чи внутрішніми нормативами підприємства. Модель передбачає встановлення нормативів за кожним показником і аналіз відхилень фактичних даних від нормативів.

Коротко об'єкт аналізу.

Анализируемое підприємство зареєстроване формі ТОВ.

Сфера діяльності - промислового виробництва.

Основна продукція - посуд різних видів.

Збут здійснюється через посередників. Власної мережі магазинів немає.

Анализируемый період - 1999 рік.

Глава 1. Аналіз фінансового становища фірми.

1.1. Побудова порівняльного аналітичного балансу - нетто.

Під фінансовим станом фірми слід розуміти результативність її фінансової складової діяльності, визначене її здатністю знаходити і змогли ефективно використати джерела фінансових ресурсів, зокрема власні. Фінансове становище характеризує наскільки успішно фірма здійснює процеси виробництва та реалізації продукції, формує і який використовує грошові доходи, забезпечує кругообіг засобів у воспроизводственном процесі, організує стосунки з іншими організаціями, банками, бюджетом, страхові компанії тощо.

Показники фінансового становища відбивають наявність і структуру використовуваних джерел коштів, їх розміщення та використання. Фінансове становище значною мірою визначає конкурентоспроможність фірми, її потенціал на діловому співробітництві, оцінює якою мірою гарантовані економічних інтересів самої фірми і його партнерів у фінансовим та інших економічним відносинам.

Аналіз фінансового становища фірми і легальною фінансовою стійкості фірми - це поняття ширше, ніж оцінка фінансового становища, оскільки крім оцінки фактичного фінансового становища фірми має включати встановлення про причини і чинників його визначальних, і навіть визначення основних колій та методів поліпшення фінансового становища у кожний період його діяльності.

Прийнято виробляти аналіз фінансового становища організації у два етапу:

I етап: Експрес-аналіз :

1. Оцінка економічного потенціалу фірми.

1.1. Оцінка майнового становища фірми.

1.2. Оцінка фінансового стану фірми.

1.3. виявлення “хворих” статей бухгалтерського балансу.

2. Оцінка результативності фінансово-господарську діяльність фірми.

2.1. Оцінка прибутковості.

2.2. Оцінка динамічності.

2.3. Оцінка ефективність використання економічного потенціалу.

II етап: Детализированный аналіз:

1. Попередній огляд економічного і фінансового стану фірми.

1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарську діяльність підприємства

1.2. Виявлення “хворих” статей бухгалтерського балансу.

2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу фірми

2.1. Оцінка майнового становища фірми.

2.2. Оцінка фінансового стану фірми.

3. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарську діяльність підприємства.

3.1. Оцінка виробничої (основний) діяльності підприємства

3.2. Аналіз рентабельності.

3.3. Оцінка становища над ринком цінних паперів.

Важливу роль процесі аналізу фінансового становища фірми грає побудова порівняльного аналітичного балансу - нетто. Порівняльний аналітичний баланс виходить з вихідного бухгалтерського балансу шляхом укрупнення його статей і його показниками структури, динамік вкладень і вибір джерел коштів за звітний період. Обов'язковими показниками порівняльного аналітичного балансу є: абсолютні величини за статтями вихідного балансу початку кінець періоду, удільні ваги статей балансу у валюті балансу початку і поклала край періоду, зміни у відсотках величинам початку періоду (темпи зростання статті балансу), зміни у відсотках змін валюти балансу (темп приросту структурні зміни - показник динаміки структурні зміни), ціна один відсоток зростання валюти балансу і за кожної статті - ставлення величини абсолютного зміни початку і поклала край періоду.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8