Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аккредитив, ніж формою безготівкового розрахунку

Реферат: Аккредитив, ніж формою безготівкового розрахунку

Аккредитив- це обов'язок банку зробити на прохання і згідно з розпорядженнями імпортера платіж експортерові, не більше певних сум і продовження строку.

Документарный акредитив є найвигіднішою формою розрахунків для експортера завдяки надійності платежу і більше швидкому отриманню експортної виручки. Крім, того акредитивні операції є дуже рентабельним, і ефективним інструментом банківську діяльність.

По способу забезпечення акредитиви поділяються на покриті і непогашені.

Що стосується відкриття вкритого акредитива банк-емітент за його відкритті зобов'язаний перерахувати суму акредитива з допомогою платника, або наданого йому кредиту на розпорядження виконуючого банку все термін дії зобов'язання банку-емітенту.

Що стосується відкриття непокритого акредитива виконуючому банку надається право списувати всю суму акредитива з яке ведеться в нього рахунки банку-емітенту.

Порядок здійснення розрахунків з акредитиву регулює закон, а як і установлених у відповідність до ним банківські правила.

Залежно від рівня відповідальності банків акредитиви поділяються на відкличні і безвідкличні.

Отзывным визнається акредитив, що може бути змінено чи скасовано банком-емітентом без попереднього повідомлення отримувача коштів. Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітенту перед одержувачем коштів. Виконуючий банк зобов'язаний здійснити платіж чи операцій по отзывному акредитиву, якщо на момент їх здійснення не отримано повідомлення про зміну умов чи скасування акредитива. Аккредитив є відзивним, тоді як його тексті прямо встановлено інше.

Безотзывным визнається акредитив, яка може бути скасовано без згоди отримувача коштів. На прохання банку-емітенту виконуючий банк, що у проведенні акредитивною операції, при нагоді підтвердить безвідзивний акредитив. Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язанню банку-емітенту зобов'язання виробити платіж відповідно до умовами акредитива. Безотзывной акредитив, підтверджений виконуючим банком, може бути змінено чи скасовано без згоди виконуючого банку.

З погляду використання акредитива, як засобу спокути перед постачальником товару розрізняють звичайні і трансферабельные (перекладні) акредитиви.

Траснферабельные акредитиви дають підстави постачальнику товару передавати своїх прав отримання коштів із акредитива третій особі.

По способу використання акредитивних коштів можна виділити револьверні (поновлювані) акредитиви, що застосовуються переважно при регулярних поставках товару , коли сума акредитива принаймні виплат автоматично відновлюється у межах встановленого загального ліміту і продовження терміну дії акредитива.

Для виконання акредитива одержувач коштів представляє в виконуючий банк документи, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча самого з цих умов виконання акредитива немає.

Якщо виконуючий банк справив платіж чи здійснив іншу операцію відповідно до умовами акредитива, банк-емітент зобов'язаний відшкодувати йому понесені витрати. Зазначені витрати, а як і всі інші витрати банку-емітенту, пов'язані з виконанням акредитива, відшкодовуються платником.

Якщо виконуючий банк відмовляє до прийняття документів, котрі за зовнішнім ознаками відповідають умовам акредитива, він негайно проінформувати звідси отримувача коштів і банк-емітент із причини відмови.

Якщо банк-емітент, отримавши прийняті виконуючим банком документи, вважає, що вони відповідають зовнішніми ознаками умовам акредитива, він може відмовитися від своїх ухвалення, й вимагати від виконуючого банку суму, сплачену одержувачу коштів із порушенням умов акредитива, а, по непокрытому акредитиву відмовитися від відшкодування виплачених сум.

Відповідальність порушення умов акредитива перед платником несе банк –емітент, а перед банком –емітентом виконуючий банк. За винятком окремих випадків:

- при необгрунтованому відмову виконуючого банку виплаті коштів по покритому чи безотзывному акредитиву перед одержувачем коштів може лягти на виконуючий банк;

- у разі не правильної виплати виконуючим банком коштів по покритому чи безотзывному акредитиву, внаслідок порушення умов акредитива перед платником може лягти на виконуючий банк.

Закриття акредитива в виконуючого банку виробляється:

- після закінчення терміну акредитива;

- за заявою отримувача коштів про усунення використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такого відмови передбачена умовами акредитива;

- на вимогу платника про повну чи частковому відкликання акредитива, якщо такий відгук може бути в умовах акредитива.

Про закритті акредитива виконуючий банк має поставити до відома банк-емітент.

Неиспользованная сума вкритого акредитива має бути повернуто банку-емітентові негайно разом з закриттям акредитива. Банк-эмитент зобов'язаний зарахувати повернуті суми з цього приводу платника, від якого депонувалися кошти.

Приклад використання акредитива:

На підприємстві N за поставок товару до Білорусі оплата здійснювалася по акредитиву. Ні яких порушень під час розрахунків був. При припинення постачання товару акредитив закрили. Надалі большє нє використовувався.

Здебільшого акредитивні операції застосовуються при міжнародних розрахунках.

ЛІТЕРАТУРА

1. Цивільний Кодекс РФ частина 2 . вид. БЕК Москва стор 138-140

2. «Основи зовнішньоекономічних знань» словник-довідник. Вид. Москва «Вищу школу» під редакцією С.І. Долгова, В.В. Васильєв та інші.

3. Інструкція №14 від 09,07,1992г «Унифицированные правил і звичаї для документарних акредитивів»


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Аккредитив, ніж формою безготівкового розрахунку
Рубрика: Цінні папери, Фондовий ринок
Дата публікації: 2013-01-31 03:44:57
Прочитано: 147 раз