Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Фондова біржа

Реферат: Фондова біржа

Зміст

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 2

ГЛАВА 1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ І РОЗВИТОК ФОНДОВОЇ БІРЖІ . 3

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ФОНДОВОЇ БІРЖІ 4

ГЛАВА 3. РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ І ОПЕРАЦІЇ З НИМИ . 7

ГЛАВА 4.МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА . 10

ГЛАВА 5. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ У РОСІЇ . 15

ГЛАВА 6. РИНОК ДКО 18

ГЛАВА 7. БІРЖОВІ КРИЗИСЫ 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 23

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . 24

ПРИЛОЖЕНИЕ . 25

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У Росії її йде перехід до ринкової економіки і досить швидкими темпами створюється ринок цінних паперів. У цьому ринку звернення акцій і облігацій російських підприємств дозволяє залучити додаткові кошти їх розвитку, зміцнюючи економіку. З іншого боку, навіть простий люд, вирішальні питання вкладення великих грошей, також можуть розглядати придбання акцій і облігацій у тому, щоб частину заощаджень примножувалась одночасно зі зростанням цінних паперів успішно та розвитку підприємств. Щоправда, є і ризик, що підприємства були переоцінені над ринком і потім впадуть цінується, або саме підприємство буде непереливки розвиватися, що сприятиме до того ж результату з рівнем ціни його акції. Ці ризики повинна зменшити повнота інформації про стан справ для підприємства. Тому хоча й існують фондові біржі, відбувається торгівля цінними паперами і умовою допуску акцій до торгівлі біржі, розкриття компанією свого фінансово-економічного стану.

Аналіз роботи фондової біржі невіддільне від аналізу ринку цінних паперів, що є своєю чергою частиною ринку капіталу. Дослідження категорії капіталу, починаючи з другої половини ХІХ століття і до нашого часу, пов'язаний з ім'ям таких відомих економістів, як Бем-Баверк, Маршалл, Фішер, Парето, Самуэльсон, Маркс та інші.

Капітал можна з'ясувати, як цінність, що потік доходу. З цього погляду капіталом можна називати та особливо цінні папери, і «людський капітал», і землі і виробничі фонди підприємства міста і т.п. Під капіталом над ринком факторів виробництва розуміється фізичний капітал, чи виробничі фонди. Суб'єктом попиту капітал є держава, підприємці. Суб'єкти пропозиції – це домогосподарства. Інтерес до капітал – це попит на інвестиційні кошти, а чи не просто за власний кошт. Коли говоримо попит із капіталу як головний чинник виробництва, тут маємо у вигляді попит на інвестиційні кошти, необхідних придбання капіталу фізичної формі (машини, устаткування тощо.).

Розглянемо капітал, поданий у цінні папери. Його виникнення і обіг щонайтісніше пов'язані з функціонуванням ринку реальних активів, тобто. ринку, у якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів, чи фондових активів, відбувається хіба що роздвоєння капіталу. З одного боку, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншого – його свій відбиток у цінні папери.

Поява цього різновиду капіталу пов'язано із розвитком потреби у залученні усе більшого обсягу ресурсів внаслідок ускладнення і комерційних і виробничої діяльності. Отже, фондовий ринок історично починає розвиватися з урахуванням позичкового капіталу, оскільки купівля цінних паперів означає нічим іншим, як частини грошового капіталу позичку, а сама папір отримує форму кредитного документа, відповідно до яким її власник набуває декларація про певний регулярний дохід, поданий у вигляді відсотків чи дивідендів на відданий в борг капітал.

Мета цієї роботи - спроба розглянути, і проаналізувати роботу фондової біржі, зрозуміти її структуру і за якими принципам вони існують, розповісти про ринок цінних паперів і потенційно можливих операції з ними. Окрема глава відводиться найкрупнішої російської фондову біржу ММВБ: розповідають про її походження і становленні, її діяльність доі після кризи. Також окрема глава розповідає про особливості формування ринку у Росії, про переважання спекулятивного характеру в російських бірж. Наводяться цифри про обсяг продажів на біржових торгах ММВБ, щоб скласти уявлення стані ринку цінних паперів у Росії.

У зв'язку з недавнім кризою і триваючими розмовами про реструктуризацію боргу по ДКО, окрема глава відведена аналізу ринку ДКО та аналізу причин кризи. Також наводяться деякі поради щодо виходу з цій ситуації.

ГЛАВА 1.ВОЗНИКНОВЕНИЕ І РОЗВИТОК ФОНДОВОЇ БІРЖІ

Вперше фондової біржі виникла епоху первинного накопичення капіталу (XVII в.) у місті Амстердамі. Це було з розвитком капіталістичних взаємин у Голландії. Принаймні перетворення Англії світову капіталістичну державу фондової біржі набуває стала вельми поширеною у країні. Спочатку становлення біржі було з зростанням державного боргу перед, оскільки вкладені капітали у облігації були у час перетворилися на гроші. З появою перших акціонерних товариств об'єктом біржового обороту ставали акції.

У становлення капіталізму фондової біржі була важливий чинник у початковому накопиченні капіталу. Її значення зросла у другій половині ХІХ ст., з масовим створенням акціонерних товариств та зростанням випуску цінних паперів. Інтенсивне накопичення грошових капіталів і збільшення кількості рантьє істотно підвищило попит на цінних паперів, що у своє чергу викликало зростання біржових оборотів, а чільне місце на фондову біржу зайняли акції та облігації приватних компаній, і підприємств. Стали здійснюватися довгострокові вкладення грошових капіталів в акції та облігації, в цінних паперів держави.

Прагнення власників однакових цінних паперів зійтися щодо одного місці випливає з характеру акцій і облігацій як товарів, біржових за походженням. Але акціонерні товариства, хоч і виникали, як великі для свого часу підприємства, було неможливо на охоплення своєї діяльністю країни. Отже, і акції їм було запропоновано збувати переважно там, де базувалися і було відомі. Тому фондові біржі організуються в центрах значних економічних районів. Це - загальна закономірність. Надалі шляхів розвитку можуть бути різними.

Найбільш логічно висування на чільне місце біржі, що у головному фінансовому центрі країни. І на цій біржі концентруються акцій компаній, які довели масштаби своїх операцій до загальнонаціональних. Провінційні ж біржі поступово марніють. Так складається моноцентрична біржова система. У найбільш закінченому вигляді її представлено в Англії. Власне, серед офіційних біржових назв ми маємо Лондонській біржі, найдавнішій у світі. З недавнього часу його іменують Міжнародної фондовій біржею, оскільки він увібрала у собі як все біржі Великобританії, а й Ірландії. Моноцентрическими є також біржові системи Японії, Франції.

У той самий час у країнах, влаштованих по федеративному зразком, імовірніше формування полицентрической біржовий системи, коли він приблизно рівноправні кілька центрів фондовій торгівлі. Так у Канаді, де лідирують біржі Монреаля і Торонто, в Австралії - біржі Сіднея і Мельбурна.

Фондовий ринок США у плані специфічний - настільки великий, що знайшлося місце й у загальновизнаного лідера - Нью-Йоркської фондової біржі, й у ще з однією великої біржі, також що у Нью-Йорку, головному фінансовому центрі, - Американської фондової біржі, й у провінційних бірж. Кількість останніх за повоєнні роки скоротилося, але решта досить міцно стоять на ногах. Тому біржову систему США доводиться класифікувати як побудовану по змішаного типу.

Світовий досвід свідчить, що можливі варіанти кількості бірж країни. У цій країні, Франції, Англії лише однієї фондову біржу про країну. У ФРН 80% цінних паперів зосереджені на фондовій біржі Франкфурті-на-Майні, а решта 20% раз6росаны з дрібних бірж. На біржі Нью-Йорку котируються акції найсолідніших акціонерних товариств, всі інші - інших дрібніших біржах.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11