Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Фондова біржа

Сторінка 4

Ринок цінних паперів підрозділяється на первинний ринок, у якому відбувається мобілізація капіталу у вигляді продажу нових цінних паперів, і вторинний, у якому звертаються раніше випущені цінних паперів. Нарешті, сукупний ринок цінних паперів формою організації обороту складається з біржових і позабіржових операцій із цінними паперами.

Більшість скоєних на фондову біржу операцій має непродуктивний характер: за змістом вони становлять лише переміщення вартості (чи титулу вартості) лише з рук до інших. Існує лише однієї операція фондової біржі, що можна розглядати, як продуктивну - це розміщення нових цінних паперів. Там, коли держава розміщає позику чи коли створюється нове товариство, зазвичай відбувається інвестування капіталу, безпосередньо чи опосередковано створюються стимули належала для розширення сфери виробництва. Такі операції тягнуть у себе ще й посилення процесів концентрації та централізації капіталу.

За день, на найбільших фондових біржах світу здійснюються операції з десятками мільйонів акцій. Основними видами біржових операцій є безпосередня купівля і продаж акцій, і навіть висновок термінових угод. Як людина інший ринок, біржа як опосередковує звернення капіталів, інвестованих в цінних паперів, але фактично є це й ареною спекулятивних махінацій. Значна частина коштів біржових операцій орієнтована отримання спекулятивної прибутку на в зв'язку зі використанням постійних коливань ринкових цін (курсів) цінних паперів. Біржова спекулятивна гра може здійснюватися як і розрахунку підвищення курсу акцій (гравців, які дотримуються такої стратегії, називають биками), і у надії на зниження курсу (їх називають ведмедями).

При здійсненні спекулятивних угод береться до уваги як прибуток, а й рівень ризику. Усі які скоювалися на фондову біржу угоди можна розділити втричі групи: операції з повної гарантією; нормально-спекулятивные угоди; сверхспекулятивные угоди, ризик якими неможливо врахувати.

До першої групи ставляться операції із цінними паперами держави, ТНК; до другої - з акціями і облігаціями промислових фірм, банків та т.п.; до третьої - з новими емісіями цінних паперів маловивчених компаній, вперше яких спіткало біржовий оборот. Природно, що ризик може загрожувати різними наслідками.

Однак було б неправильно звести до спекуляції всю діяльність біржі, уподібнюючи її гігантського гральному дому. Не так, бо біржа грає конструктивну роль системі капіталістичного виробництва, надаючи необхідні динамізму гнучкість інвестиційному процесу.

Великі корпорації, банки, страхові компанії використовували ринок позичкових капіталів й ринок цінних паперів будь-кого роду спекулятивних угод, вкладених у подальше збагачення і концентрацію капіталу всередині окремих монополістичні груп. Важливу роль цьому відіграли інвестиційні компанії, які розвинулися завдяки угодах із цінними паперами. Вони випускають акції та облігації, що розвиваються дрібними інвесторами. На виручені кошти інвестиційні компанії купують інші акції біржі. Граючи на підвищенні і зниженні курсу акцій, вони мають додаткові прибутку. Цей основний метод збагачення інвестиційних компаній називається «леверидж». Іноді що й звичайні акції купуються з допомогою позикових коштів. Це дозволяє вкладати щодо мало інвестиційних коштів самої ж компанії. Борг у разі підвищення котирувань постійний, а весь прибуток посідає невеличкий початковий внесок.

На біржі здійснюються різні види біржових операцій та розпоряджень. Насамперед, існує проста угода, коли той клієнт продає через біржу певну кількість акцій іншому клієнту. Така угода відбувається через брокера. Такі угоди носять спекулятивного характеру і пов'язані з перерозподілом пакетів акцій. Це короткострокова касова угода, який забезпечується протягом двох днів. Рискующий покупець може купівлі акцій із застосуванням часткової оплатою, тобто здійснювати маржинальные угоди. У цьому 50% має бути погашено готівкою, інші ж акції оплачуються брокерської фірмою в кредит під заставу акцій. І тут покупець може мати простий високий прибуток, бо в ті самі гроші може купити ще більше акцій, але водночас, якщо курс знизиться, то покупець може втратити значно більше. Також брокер може раптово зажадати повернення позики зі сплатою готівкою покриття втрат надходжень у вартості акцій. Якщо покупець неспроможна сплатити готівкою, то брокер продасть акції зі збитками для покупця. Отже, операції з часткової оплатою здійснюються у основному покупцями, налаштованими оптимістично щодо тенденції розвитку біржі і мають достатніми грошовими фондами для ризикованих операцій.

Інший формою біржовий угоди є угоду з премією, тобто опционная угода, коли купуються не самі акції, а декларація про купівлю за певним курсу в обумовлений період кілька місяців. Брокеру ж вкладник сплачує комісійні. Якщо підвищення курсу акцій перевищує суму комісійних, то вкладник спромігся на прибуток. Інакше, він цурається свого права для придбання і втрачає суму, що була виплачена як комісійних.

Поруч із опціонними угодами широко розвинена також угода «ф'ючерс». Це стандартний терміновий контракт, який укладається біржі між продавцем і покупцем з метою купівлі та організації продажу цінних паперів у майбутньому по фіксованою раніше ціні. Угода потребує внесення страхового депозиту від покупця контракту. Тому угода полягає в різниці між фіксованою ціною і ціною на дату виконання угоди. Такі контракти багаторазово можуть перепродаватимуть.

Інвестори мають давати своїм брокерам конкретні інструкції, як здійснювати угоди. Опишу кілька найбільш типових видів доручень чи замовлення на купівлю-продаж.

Уповноважений представник біржовий фірми може мати простий "ринковий" замовлення. Це замовлення купити чи продати певна кількість акцій по найкращою ціні ринку. Усі замовлення, де неоціненне, зазвичай вважаються "ринковими", тобто. передбачається, що тут клієнта готовий заплатити чи поступитися за запропоновану ціну.

Наступна форма - лімітований замовлення. У ньому клієнт вказує конкретну ціну, через яку має відбутися угода, чи кращу ціну, якщо брокер спроможний отримати таку. Лимитированный замовлення - це замовлення, що дозволяє брокеру деяку свободу вибору ціни під час здійснення угоди.

Дневным замовленням називається замовлення з денним терміном дії. Усі замовлення вважаються денними, тоді як них зазначений інший термін. На відміну від денного відкритий замовлення вважається у торгової книзі брокера до того часу, що він не виконаний чи скасовано.

Замовлення "усі поголовно чи нічого" означає, що брокер повинен купити чи продати все акції, вказаних у замовленні, як клієнт погодиться з виконанням. Противоположностью йому є замовлення "прийму у вигляді", що передбачає, що тут клієнта прийме скільки завгодно акцій до замовленого максимуму.

Замовлення "виконати чи скасувати" означає, що тільки частина замовлення, що можна задовольнити, виконано, решта скасовується.

Замовлення "або-або" - то це вже віддана розпорядження, тоді як замовлення інші цінних паперів ще очікують свого виконання. Щойно брокер виконає замовлення "або-або", інші замовлення автоматично скасовуються.

Замовлення "з переключенням" означає, що прибуток від продажу одних акцій можна використовувати на купівлю інших.

Контингентный замовлення передбачає одночасну купівлю одним і продаж інших акцій.

Стоп-заказ буває два види. Це замовлення, який підлягає виконанню як "ринковий", якщо ціна акції падає нижче певної клієнтом ціни (стоп-цены). Мета - спробувати скоротити збитки, котрі можуть, по крайнього заходу, віднести частка прибутку, яка може виникнути.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11