Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Фондова біржа

Сторінка 3

Біржа є ринок, у якому продають свої цінних паперів, переважно акції, з одного боку корпорації і кредитно-фінансові установи, що потребують додаткових грошових засобах, з другого боку індивідуальні особи, різні організації, які прагнуть вигідно вкласти особисті грошові заощадження. Корпорації, продаючи акції біржі, продають вкладникам частку своєї власності. У цьому особливість біржі як ринку цінних паперів у тому, що за неї ввозяться основному продаж і придбання акцій старих випусків, тобто, відбувається перехід вже існуючих акцій від однієї власника до іншого. Такі операції не наводять, зазвичай, до утворення нового капіталу, але де вони створюють звані ліквідні кошти, дозволяють збільшити кількість готівки. Без наявності ліквідності вкладники відмовлялися б купувати нові випуски акцій. Операції продажу акцій здійснюються біржі, у своїй розрізняють центральні і регіональні біржі.

Інвестор купує акції - це придбання як частки власності у якомусь підприємстві, а й відповідальності держави і певного фінансового ризику підприємця. Покупець акцій отримає винагороду як додаткового доходу, якщо корпорація чи компанія, матиме прибуток. У іншому разі акціонер залишиться без дивіденда. Він може також втратити його й свій внесок під час банкрутства компанії.

Покупців ж (інвесторів) акції приваблюють тим, що й цінність може зрости значно швидше вкладів у банках чи державних цінних паперів. У разі економічного буму, інфляційних процесів ціна акції зростає особливо швидко. Привабливість такої форми вкладення капіталу пояснюється також певними податковими пільгами. Завдяки цьому, число акціонерів стає більше. Біржа приймає дуже багато вкладників та непрямим шляхом, переважно через пенсійні фонди підприємств, які частково вкладаються у цінних паперів через біржу.

Коло паперів, із якими проводяться угоди, обмежений. Як було зазначено, компанія має задовольняти вимогам Біржового комітету. Розміри звернення цінних паперів, і навіть інтенсивність цього процесу у час характеризується, наприклад, тим, що у навіть Японії ринкова ціна акцій, котируються на фондових біржах цих країн, перевищує 5 трлн. дол., тобто. близько 80% акцій (за вартістю) протягом року змінюють своїх господарів. Треба мати у вигляді, що біржа - це весь ринок цінних паперів, крім неї здійснюється величезний позабіржового оборот. Так було в США 1991 р. через позабіржового оборот минуло трохи менше 25% (за вартістю) що у продажу цінних паперів. Нині США основою позабіржового обороту є комунікаційна система НАСДАК (NASDAQ), створена національної асоціацією фондових ділерів і філії введена до ладу в 1971 р. У межах цією системою котируються акції набагато більше числа американських і закордонних корпорацій, ніж всіх американських біржах, разом узятих. Здатність позабіржового ринку пропустити через свої канали мільярди акцій показує, що з організаційної погляду він розвинений дуже висока. Понад те, технічні можливості системи НАСДАК дозволяють включити у ній і всі акції, котирующиеся нині на біржах. Дилерами з цінних паперів, котирующимся у системі НАСДАК, більш 360 фірм. Це основне частина фірм, виконують посередницькі функції на позабіржовому ринкові.

Щоб увійти до системи НАСДАК, компанії повинні зареєструвати свої цінні папери відповідність до Законом про цінні папери від 1933 р. чи Законом про інвестиційних компаніях від 1940 р.: вони повинні мати принаймні 100 тисяч акцій, розміщених передплатою, та об'єднувати принаймні 300 акціонерів. З іншого боку, передбачені додаткові умова, що стосуються ціни кожної акції, обсягу активів і перерозподілу прибутку, наявності осіб, визначальних ринок цих акцій і курирують операції з ними.

Отже, фондової біржі – цю пам'ятку, де знаходять одне одного продавець і покупець цінних паперів, де для цієї папери визначаються попитом й пропозицією ними, а процес купівлі-продажу регламентується правилами та аналогічних норм.

На продаж цьому ринку виступають цінних паперів - акції, облігації тощо., а ролі цін цих товарів - курси цих паперів. Постає питання: як співвідносяться між собою поняття ринок та біржа, біржа і аукціон?

Спільне в біржі з ринком - встановлення цін товарів у залежність від попиту й пропозиції ними. Але, на відміну ринку, біржі можуть не все товари, лише допущені її у, це з одного боку, з другого, способи купівлі-продажу біржі значно різноманітніший, ніж ринку, щоправда, більш регламентовані

Що ж до аукціону, про ньому біржі нагадує спосіб призначення ціни: її вигукують. У добу електроніки таку систему може лише даниною традиції, але, на думку біржовиків, вона виконує ряд корисних функцій: створює необхідну ринкову атмосферу, забезпечує публічність торгів. При однаковою ціні запропоновані товари швидше дістануться тому, хто голосніше вигукнув ціну, тому "голосові дані" біржі, як і аукціоні, мають чимале значення але, на відміну аукціону, ціни на всі товари на біржах як ростуть стосовно стартовим, а й падають.

Отже, біржа має у своїх характеристиках як риси історичних попередників, (як-от ринки, ярмарки, аукціони), і власну специфіку.

Роль держави щодо фондовий ринок двояка. З одного боку, воно активно скористалося фінансових можливостей ринку на цілях фінансування бюджетних дефіцитів уже й стає, цим, важливим чи навіть вирішальною чинником (наприклад, Італії) на фондовий ринок країни. З іншого боку, він намагається з метою державно-монополістичного регулювання відтворення капіталу впливати адміністративними, податковими та ін методами, як у саму фондову біржу, і на поведінка діючих там емітентів, посередників і інвесторів. Від правового статусу біржі і закінчуючи податковим оподаткуванням дивідендів, государственно-монополистическое регулювання може схопити однак широке коло проблем фондового звернення. Конкретний діапазон заходів, застосовуваний у рамках державно-монополістичного регулювання, різний. Його оцінка із боку фінансового капіталу західноєвропейських країнах коливається між "лояльно" (наприклад, у Великій Британії) і "суворо" (наприклад, мови у Франції) і впливає, звісно, на ставлення фінансового капіталу до фондового ринку, і тим самим, нею самого.

ГЛАВА 3. РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ І ОПЕРАЦІЇ З НИМИ

Ринок цінних паперів є систему, що має досить складною, розгалуженої структурою. Класифікація цього ринку можна здійснити різноманітні ознаками. Насамперед, слід виділити сегменти ринку на відповідність до конкретними видами цінних паперів, що у зверненні. У цьому плані виділяються ринки облігацій, акцій, і навіть низки нових спеціальних видів цінних паперів, до яких належать конвертовані акції, варранты, ф'ючерси і опціони. Кілька слів про про ці нових типах цінних паперів.

Фінансові ф'ючерси є стандартні термінові контракти, укладені між продавцем (емітентом) і покупцем, за проведення купівлі-продажу певного фінансового інструмента із заздалегідь зафіксованим цінами у майбутньому. Оскільки угоди біржі, вона дає гарантію їхнього виконання.

Опционы представляють теж термінові контракти визначений товар або фінансову інструмент, які від ф'ючерсів тим, що передбачають право, а чи не обов'язок для проведення тій чи іншій операції, за допомогою якого покупець опціону. Операції з опціонами проводяться тих-таки біржах, як і угоди зі терміновими ф'ючерсними контрактами, хоча існують спеціальні біржі для опціонів (наприклад, Чиказька біржа опціонів).

Однією з різновидів опціонів є варранты, що надають їх власникам декларація про придбання тих чи інших фондових цінностей. Їх відрізняє від опціонів триваліший термін і те що, що опціон зазвичай виписується на існуючий актив, тоді як виконання продавцем варранта зобов'язання продати, наприклад, акції (найпоширеніший вид варрантов) приводить до створення нового акціонерного капіталу.


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11