Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Азот

Реферат: Азот

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Адсорбционное взаємодія за українсько-словацьким кордоном розділу фаз й властивості граничних верств

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Граничні верстви полімерів

на твердих поверхнях

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Вплив адсорбционного взаємодії на молекулярну рухливість

полімерних ланцюгів в граничних шарах

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Зміна властивостей граничних верств як наслідок зменшення молекулярної рухливості

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Вплив твердої поверхні на надмолекулярные структури полімерів

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Про зв'язок адсорбції полімерів з адгезией

полімерів до поверхням

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Вплив кордону розділу на реакції синтезу і структуру тривимірних полімерів

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Укладання

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Література

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Одне з найважливіших розділів фізичної хімії полімерів і колоїдної .хімії нині є фізико-хімія по верхностных явищ в полимерах [1,2]. Це з тим, створення нових полімерних матеріалів, починаючи з що застосовуються в побутових мету і закінчуючи космічної технікою, безпосередньо з використанням гетерогенних полімерних систем Справді, більшість сучасних полімерних матеріалів яв ляется гетерогенными системами із такими високорозвиненими поверхнями розділу фаз. Це - армовані пластики, наповнені тер мопласты, посилені гуми, лакофарбові покриття, клеї та інших.

У результаті поверхневі явища в полимерах і поли мірних матеріалах грають істотну роль в усьому комплексі їх властивостей, і, в структурно-механических властивості, а дослідження особливостей поведінки макромолекул за українсько-словацьким кордоном розділу фаз є зараз одним з найважливіших завдань у цій про ласти. Говорячи про проблему поверхневих явищ в полимерах, не слід забувати, що вона не має важливого значення лише з техни ческой погляду, але й біологічної, оскільки роль поверх ностных явище в біологічні процеси, де беруть участь молекули біополімерів, також дуже великий. Нарешті, проблема істотна й у вирішення питань нової що розвивається облас ти — застосування полімерів до медицини, де поверхневі явища відбуваються за українсько-словацьким кордоном розділу фаз з живими тканинами.

Проблема адсорбції полімерів - дуже різнобічна і різноманітна. Вона містить такі важливі тих ники питання, як адгезію полімерів до твердим поверхням, структуру й властивості монослоев, структурно-механические властивості граничних верств полімерів, що у контакту з твердими ті лами, і ще. Однак ці питання тісно пов'язані з од ним, центральним, питанням всієї проблеми - адсорбцией поли мерів на твердих поверхнях.

Справді, адгезионное взаємодія за українсько-словацьким кордоном розділу полімер - тверде тіло є, передусім, адсорбционное взаимо дію між двома тілами. Адсорбція полімерів на поверх ности твердого тіла визначає особливості структури межового шару, характер упаковки макромолекул в граничних шарах, а отcюда - молекулярну рухливість ланцюгів та його релаксационные та інші властивості. Процеси адсорбції грають істотну роль у комплексі кінцевих фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей полімерних матеріалів, а й у ході формиро вания полімерної матеріалу, за його переробці пли синтезі у випадках, коли ці процеси протікають у присутності твердих тіл інший природи - наповнювачів. пігментів, лежить на поверхні металів, скла та інших. Освіта клеевых сполук, нанесення лакокра соковитих покриттів й інших технологічних процесів вклю сподіваються у собі як першу стадію адсорбцію полімерів з поверховості. Звідси випливає важлива роль дослідження процесів адсорбції полімерів на твердих поверхнях переважно технологічних процесів.

Попри те що, що процесам адгезії у світовому наукової чи тературе присвячено дуже великий число робіт [3-14], істинний механізм адгезії з молекулярної погляду вивчений ще недоста точно. Існуючі і ті теорії адгезії носять ча стный і обмежений характер. Електрична теорія адгезії [3-4] розглядає електричні явища, які під час отсла ивании адгезії від підкладки, але з пояснюють і неспроможна пояснити самої адгезії, бо електричні явища творяться у процес се розшарування, а адгезія нас цікавить, у умовах, коли адгезионная зв'язок не порушена. Диффузионная теорія адгезії [14] при менима практично лише випадку адгезії полімерів друг до друга. Отже, єдино прийнятною сьогодні буде адсорбційна теорія адгезії, котра зв'язує адгезію з дією межмолекулярных сил за українсько-словацьким кордоном розділу, т. е. з адсорбцией. Про ладая поруч обмежень, властивих будь-який теорії, з фізичною точ кі зору адсорбційна теорія є найбільш обгрунтованою. Зокрема, ставлення до виникненні подвійного электриче ского шару за хорошого контакту різнорідних поверхонь також є результатом адсорбції і орієнтації полярних груп макромолекул лежить на поверхні, т. е. ці уявлення укладаються у рамки адсорб-цинной теорії [4]. Проте розвиток теорії гальмується через недостатньою розробленість теорії адсорбції макромолекул на твердих поверхнях.

Узагальнення та розвитку уявлень про адсорбцію має стати фундаментом подальшого розвитку фізичної хімії напол ненных і армованих полімерів, і навіть фізико-хімії нетка ных полімерних матеріалів, граючих значної ролі у сучасній промисловості.

АДСОРБЦИОННОЕ ВЗАЄМОДІЯ НА КОРДОНІ РАЗДЕЛА ФАЗ І СВОЙСТВА ГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ

Адсорбція полімерів за українсько-словацьким кордоном розділу фаз компанії з рішучим тілом відіграє в усиливающем дії наповнювачів, адгезії, склеюванні тощо. п. Адсорбционное взаємодія одна із найважливіших чинників, визначальних властивості наповнених і армованих полімерів, властивості клеевых прошарків, адгезію полімерів та інших. Очевидно, що чимало особливості струк тури адсорбційних верств, одержуваних при адсорбції полімерів на твердої поверхні з рідкої фази, повинні зберігатися й у та ких системах, у яких адсорбционное взаємодія полімеру з твердої поверхнею реалізується у відсутність розчинника, т. з. переважають у всіх практично важливих системах (армованих і напол ненных пластиках, покриттях, клеях тощо. п.). Для властивостей систем й знаходження шляхів регулювання дуже важливо знати структуру адсорбційних верств в гетерогенних поли мірних матеріалах. Тим більше що адсорбционные методи, дозволяючи виявити низку істотних чорт взаємодії полімерів з твер дими поверхнями та правильної поведінки полімерів за українсько-словацьким кордоном розділу, що неспроможні дати повних даних про структурі граничних верств в полімерних матеріалах. Це з тим, що адсорбционные взаємодії розчині не ідентичні таким відсутність розчинника. Остання обставина обсловлено відзнакою конформаций макромолекулярных ланцюгів в розчині від конформаций в высокоэластическом, стеклообразном чи кристалічному і вязкотекучем станах.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5