Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Товарні біржі

Реферат: Товарні біржі

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Глава 1. ТОВАРНЫЕ БІРЖІ: ФУНКЦІЇ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРА

глава 1.2 ФУНКЦИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

глава 1.3 ПЛАНИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

глава 1.4 ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТОВ БІРЖІ

глава 2 ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ТОВАРНЫХ БИРЖ

Укладання.

Література.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У своїй курсової хочу розповісти про товарній біржі, частини інфраструктури, без розвитку і вдосконалення якої навряд можна казати про повноцінному розвитку ринку на нашій країні, хочу розповісти вам у тому як працює і які функції виконує біржа, атрибут ринково економіки

Вибрав я цієї теми невипадково- Росія сьогодні перебуває у важкої економічної ситуації в. Багато вчених і політичних діячів, як зарубіжні ,і рідні, навперебій пропонують програми з виходу з кризи. Величезні науково-дослідні апарати світу б'ються над планами оздоровлення економіки Росії. Рекомендації дають з економічної погляду бездоганні, своєї логікою і переконливістю спорящие з "Капиталом" Маркса. Але ,мій погляд, жодна з цих програм не застосовна до сучасних реаліям Росії. Бо створення (і навіть відновлення) економіки є творчий акт, котрий поєднує у собі безліч людських зусиль і надзусиль, спрямованих лише до спільної мети. Однією програми, однієї конституції мало. Треба щоб весь народ, наскільки можна кожна людина, вносив свій внесок. А різного роду запозичення не допоможуть, хіба що хороші не були. Понад те, запозичення у сфері теорій, у плані інтелектуальному, шкідливі, оскільки вони чужі, чужі нашій країні, вироблені досвідові інших народів та їм одних корисні й ефективні. Отож виявляти особливу пильність за будь-яких спроб перенесення дійсності.

Однак у області технічною відсталістю та організаційно-технічною перейняття досвіду конче необхідно, життєво важливо. І це ми робити вміємо, що всю історію Росії. Адже російський етнос (народ) все-таки молодший сталася на кілька століть західноєвропейські етноси. Це причина і голову постійної погоні за Заходом, і комплексів схиляння перед західної культурою, і голову постійної експлуатації наших "юнацьких" політичних устремлінь політично досвідченим Заходом з метою ні наших.

Біржі залучаю саме до організаційно-технічною області людської культури. Заимствования у цій галузі (якщо вони робиться розумно; від протилежного , на жаль, хто б застрахований) корисні. Тому треба уважно вивчати досвід західної біржовий торгівлі, впроваджувати ці знання на життя. Тільки треба стискувати економічне творчість людей науковими штампами і підганяти результати під чужі зразки.

Роль біржовий торгівлі у світовій економіці й у народних господарствах країн не можна переоцінити. Деякі західні економісти вважають виникнення сучасної товарної биржи,не як ринку, здійснює збут товарів, бо як фінансового інституту, що полегшує ведення торгівлі, і удешевляющего її, одно за значенням промислової революції кінця XVIII століття, і підприємств бачать у ній організуючу і планувальну силу, здатну надати динамізм всю економіку.

Наша економіка вже дозріла до інтеграції у світову біржову торгівлю, та розвитку ринкових механізмів у країні. Кошти і енергія цього є. Ось тільки перевести усе з області потенційно можливого до області реально здійсненого.

Життєві сили Росії далеко ще не вичерпалися . Після кризами приходять підйоми. Тому, збагативши розум знанням досвід інших країн, утвердившись з упевненістю у власних силах, можна вступати на шлях практичної діяльності, зі вірою на велике економічне майбутнє Росії.

Працюючи створення курсової, мені довелося вивчити дуже багато літератури.

У деяких джерелах робився акцент що на деяких сторони діяльності біржі, а ряд цікавих і потрібних відомостей не повідомляли. Так було в книгах, написаних Іващенко А.А. і Алехиным Б.І. використовується безліч практичних відомостей щодо торгів на біржах, але ми цікава біржа насамперед як частину ринку, нам цікаві її функції та організаційні принципи діяльності бірж у мирі та особливо у Росії, а ці дані авторами були прийнято до уваги. Існує безліч спеціалізованої літератури з бірж, частину якого я використовував у свою роботу. Проте така література буде нецікава простому читачеві і навіть нічого очікувати зрозуміла через надлишок термінів.

Попри те що кількість джерел, що їх прочитав, я - не сталкнулся з велику кількість поглядів на біржу, їхньому функції, і консультації безумовно усіма авторами підкреслюється її чимала роль формуванні цін ринкової системи та неї.

У зв'язку з тим, що Росії біржі пройшли ряд етапів свого існування й історія їх розвитку були періоди їх падіння і відродження, перехід від кількісного до якісному, перехід від торгів готівковим товаром до великого кількості угод, використовуваних у сучасній біржову торгівлю, чимало джерел застаріли і втратили актуальність. За такого стану важливо правильно вибрати що використовується літературу. Дуже мені сподобався підручник під редакцією Грязновой- у ньому большинсво тим освячене грамотно, і що особливо зручно, інформація повідомляється систематизовано, наводяться малюнки і диграммы.

ТОВАРНЫЕ БІРЖІ: ФУНКЦІЇ ПРИНЦИПИ СТРУКТУРА

Ефективне функциониpование совpеменного pынка перебуває у пpямой залежність від постійно воспpоизводимой pыночной сpеды. Важливим його елементом є pыночная инфpостуктуpа, пpедставляющая собою систему пpедпpиятий і оpганизаций, які забезпечують рух товаpов, послуг, грошей, цінних паперів, pабочей сили. До таких учеpеждениям пpинадлежат товаpная і фондова биpжи.

Биpжа - це діючу pынок масових взаємозамінних товаpов (цінних паперів, пеpевозок), пpедполагающий свободу товаpного пpоизводства, конкуpенции й цін. Виникнення биpжевого співтовариства ми сопpяжено із необхідністю оpеделённой центpализации опеpаций обміну.

Біржа у сенсі це:

1) місце, де регулярно за одну і також час проводять торги з певних товарам;

2) об'єднання торговців і біржових посередників, які спільно оплачують витрати на організації торгів, встановлюють правила торгівлі, визначають санкції право їх порушення; абсолютна більшість бірж - це прибуткові організації, члени біржі отримують вигоду немає від її функціонування, як від своєї участі в торгах.

Біржова торгівля організується торговцями для полегшення процесу торгівлі, розробки ефективнішого механізму, і згодом, хеджування (захист, страховка від несприятливого зміни).

1. біржова діяльність концентрується у місцях пр-ва та споживання товарів;

2. ведеться за специфічним видам товарів (так званим, біржовим товарам) великими

3. партіями;

4. ведеться за відсутності товару за зразками, з описів;

5. ведеться контрактами і договорами з їхньої постачання майбутньому й правом на висновок таких угод майбутньому;

6. проводиться регулярно, враховується концентрація попиту й пропозиції, і навіть покупців і продавців;

7. відрізняється гласністю торгів, всі бажаючі можуть одержати инфорамцию про V укладених угод та ціни;

8. вільне ціноутворення, ціни чутливі і дуже реагують на кон'юнктури ринку;

9. ведеться біржовими посередниками, які можуть опинитися виступати від імені у виробників і споживачів товару;

10. відсутність впливу прямого впливу д-ви на процес біржового торгу;

11. виробляє два стандарту: з якості та за цінами товарів.

Біржа - це класичний інститут ринкової эк-ки, що формує оптовий товарів.

Біржа має:

- організаційну основу;

- економічну основу;

- юридичну основу.

Біржа, з погляду організаційної основи, це добре обладнане ринкове місце, наданий брокерам і дилерам, тобто. професіоналам біржового справи.

З економічного погляду, це організований у певному місці регулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, у якому відбувається торгівля цінних паперів, оптової торгівлі за зразками та стандартів, за договорами і контрактами з їхньої постачання майбутньому, і навіть продаж валюти, і рідкісноземельних металів за цінами офіційно встановленим з урахуванням попиту й пропозиції.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8