Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Методи забезпечення синхронізації виробничого і информа-ционного процесів

Сторінка 2

4. Інтеграція логістичній діяльності.

Злиття всіх дрібних, середніх і великих логістичних ланцюжків на єдину глобальну логистическую систему.

5. Посилення ролі інформації керувати.

Логістика вимагає усе більшого обсягу інформації. Фірми що неспроможні конкурувати без ефективних інформаційних систем. Компанії, які мають досконалішими інформаційними системами, можуть поліпшити обслуговування споживачів за одночасного скорочення витрат.

У разі різкого посилення конкуренції на ринках продукції та послуг стає дедалі актуальним проведення цілеспрямованих досліджень поведінки бізнес-процесів систем товароруху. Персональний комп'ютер сьогодні можна розглядати як як пасивний інструмент для ординарною обробки даних, а й як потужний аналітичний інструмент виявлення як сприятливих, і негативних факторів поширення товарів, планування використання складських приміщень, визначення критеріїв обгрунтованих прогнозів продажу та т.д. У зарубіжній практиці цих цілей дедалі активніше використовуються підходи й ефективні методи імітаційного моделювання, з допомогою яких, зокрема, можливо аналізувати проблемні ситуації бізнесу.

2.Мировой інформаційний ринок спеціалістів інвестиційних компаній, і банків: структура, основні учасники і комунальні послуги

Росії за умов перехідною економіки, як й у країн розвиненого пост-индустриального суспільства, інформаційний ринок виступає найважливішим елементом господарської інфраструктури, якого немислимо ефективне функціонування економіки.

Сучасний інформаційний ринок у світі можна розділити втричі взаємодіючих області:

n інформація;

n електронні угоди та операції;

n електронна комунікація.

Ринок інформації

На світовому ринку інформації виділяються кілька основних секторів, які характерні також і Росії:

1. Сектор ділової інформації (біржовий, фінансової, комерційних і т.д.), охоплюючий:

- біржову і фінансовий інформацію – інформацію про котируваннях цінних паперів, курсах валют, дисконтних ставках, інвестиціях, цінах тощо.;

- економічну статистичну інформацію;

- комерційну – інформацію з компаніям, фірмам, корпораціям, напрямам їх і продукції, цінами, фінансового становища тощо.

- ділові новини у області економіки та бізнесу;

2. Сектор інформації спеціалістів (науково-технічної й спеціальної , і навіть першоджерел).

3. Сектор масової, споживчої інформації (новини, послуги з урахуванням сучасних засобів телекомунікацій).

Зрозуміло, що з банку інвестиційній компанії найбільше зацікавлення представляють сектора, пов'язані з ділової гри і комерційної інформацією.

Ринок електронних угод

Ринок електронних операцій та операцій має важливе значення для комерційних банків та інвестиційних компаній, оскільки він охоплює дилінгові і діалогові операції (системи “банк-клієнт” чи “home banking”)

Слід зазначити, що послуги електронних операцій із товарами, цінними паперами та інші фінансовими інструментами пропонують своїм споживачам більшість служб біржовий та інформації і такі можливість стала стандартним рівнем сервісу. Росії найвідомішими прикладами систем електронних торгів виступають дилінгова система фірми “Reuters” “Dealing 2000, Metastock, Omega, Supercharts.

Ринок електронних комунікацій

Значення систем електронних комунікацій для повсякденних операцій банків та інвестиційних компаній нині дуже велике, т. до. Ці системи є основою всім розрахункових систем, систем кредитних і депозитних карт, систем електронних кредитних угод. На ринку електронних комунікацій можна назвати різні системи сучасних засобів зв'язку й людського спілкування - мережі передачі, системи електронної пошти тощо.

ОСНОВНІ ПЛАНИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСЛУГ

Виділяються основні види інформаційних послуг:

- підготовка джерел інформації;

- підготовка баз даних, і випуск друкованих інформаційних видань;

- інформаційне обслуговування;

- довідкове;

- виборче поширення інформації;

- ретроспективний пошук інформації;

- надання копій джерела інформації.

ОСНОВНІ УЧАСНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО РИНКУ

Основні постачальники інформаційних послуг над ринком виступають:

- центри генератори бази даних (ЦГБД);

- центри розподільники інформації з урахуванням баз даних (ЦОБД);

- шлюзові інформаційні служби;

- служби передачі і телекомунікації;

- інформаційні брокери та інші структури, зорієнтовані обслуговування кінцевих споживачів.

Інформаційні брокери

Більшість кінцевих споживачів інформації немає достатньої кваліфікації, і досвіду самостійного проведення ефективного інформаційного пошуку ЦОБД. Тому на згадуваній ринку інформаційних послуг є організації, які спеціалізуються на інформаційному обслуговуванні кінцевих споживачів із використанням інформаційних послуг зовнішніх організацій на комерційній основі. Ці організації отримали назви інформаційних посередників (brokers).

Інформаційні брокери працюють виключно на комерційній основі й, зазвичай, мають статус бізнесу.

Бібліотеки і інформаційні відділи

Значна частина коштів інформаційних послуг досі потрапляє безпосередніх споживачам через традиційні канали інформаційного обслуговування - бібліотеки й інформаційні підрозділи організацій та підприємств. Найчастіше як бібліотеки, і відділи інформації взаємодіють відносини із своїми споживачами на некомерційних засадах, проте загальне подорожчання інформаційних послуг у поєднані із тенденцією обмеження інформаційних бюджетів змушує впроваджувати елементи комерційних взаємин чи свого роду внутрішнього госпрозрахунку.

ОСОБЛИВОСТІ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНІЇ АБО БАНКУ

Основою інформаційного забезпечення окремих напрямків роботи виступає спеціальна банківська інформація. У Росії її останніми роками є кілька джерел такий інформації , наприклад, “Банківський бюлетень” газети “Економіка життя й”. Зокрема, інвестиційній компанії, де працюю користується послугами Національного Агентства Фінансовій Інформації і Агентства «СКЕЙТ», Агентства економічної інформації «Прайм-ТАСС», газет «Коммерсантъ-DAILY», «Фінансові новини», «Діловий Петербург».

Інформаційне забезпечення роботи з міжбанківському ринку

Виділення окремого розділу, що з забезпеченням роботи з міжбанківському ринку, визначається лише зручністю викладу, оскільки цей ринок невіддільне від ринку загалом, як поєднання грошового ринку та ринку капіталу.

Банк має та інвестиційної компанії є три основних альтернативних моделі роботи з міжбанківському ринку:

- орієнтація працювати головних кредитних майданчиках;

- орієнтація на консультаційні фірми-посередники залучення і розміщення міжбанківських кредитів ;

- орієнтація на самостійний вибір партнерів над ринком МБК.

Серед російських організацій, подготавливающих списки (Ранжирование по формалізованим методам оцінки) і рейтинги (ранжування з урахуванням піддається) російських банків з докладним аналізом основних показників своєї діяльності, ліквідності, надійності може бути:

- “Агентство банківської інформації”, публикующее свій список “Сто провідних банків Росії” з газети “Економіка життя й”;

- “Коммерсантъ -DAILY”;

- групу експертів, публикующую свій рейтинг надійності серед ста найбільших, і навіть малих та середніх банків журналі “Гроші” та інших.

Інформаційне забезпечення фондових та фінансових операцій

Звернення до послуг сектора біржовий та інформації, передусім, здійснюється щоб одержати даних із біржовим котируванням ф'ючерсних контрактів товарних ринків (власне це ті самі цінні папери цим вони відрізняються поточних комерційних пропозицій) і цінних паперів, відомостей по обмінним курсів валют, облікованим ставками та цінам ресурсів і боргових зобов'язань. Схожість біржовий та інформації у тому, які самі фінансові ресурси, наприклад, валюта чи кредити, продаються як звичайні (хоч і специфічні) товари чи цінних паперів.


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5