Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вязкость газів у вакуумної техніці

Реферат: Вязкость газів у вакуумної техніці

При переміщення твердого тіла зі швидкістю з допомогою передачі кількості руху молекулам газу виникає сила внутрішнього тертя

У сфері низького вакууму весь газ між рухомий 2 і нерухомій 1 пластинами ( рис. 1 ) можна розділити на верстви завтовшки , де – середня довжина вільного шляху . Швидкість руху кожного шару різна і лінійно залежить від відстані між поверхнями перенесення . У площині відбуваються сутички молекул , вылетевших з площин і . Причиною виникнення сили вязкостного тертя є , те, що рухомі як єдине ціле окремі верстви газу мають різну швидкість , унаслідок чого відбувається перенесення кількості рухи з одного шару на другий .

Зміна кількості руху на результаті нього зіткнення одно . Беручи , що у середньому у негативному і позитивному напрям осі в одиницю часу одиницю виміру площі у площині перетинають молекул одержимо зміну кількості руху на одиницю часу для площині :

( 1 ) .

Сила тертя на всю поверхню перенесення , відповідно до другого закону Ньютона , визначається загальним зміна кількості руху на одиницю часу :

( 2 ),

де – площа поверхні перенесення ; – коефіцієнт динамічної в'язкості газу :

( 3 )

Ставлення називають коефіцієнтом кинематической в'язкості

Більше суворий висновок , у якому враховано закон розподілу швидкостей і довжин вільного шляху молекул , дає

,

що відрізняється від наближеного значення

Якщо ( 3 ) підставити значення залежать від тиску змінних , то

. ( 7 )

Відповідно до отриманої вираженню , коефіцієнт динамічної в'язкості за низького вакуумі залежить від тиску .

Температурную залежність коефіцієнта в'язкості можна визначити . якщо підставити в ( 3 ) і відповідно з формул :

( 6 )

і

в формулу ( 3 ) . Звідси маємо :

( 4 )

У відповідність до ( 4 ) залежить від , де змінюється від


Схожі реферати

Статистика

[1] 2