Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів, аналіз ринку Вірменії

Реферат: Ринок цінних паперів, аналіз ринку Вірменії

Несила ми долею повелівати,

Але є одна закон який вічний:

Умій стежити, розраховувати й уміє чекати –

І твій успіх навіки забезпечений!

Джордж Гордон Байрон. Дон-Жуан

Пісня тринадцята

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Важко уявити собі розвинену країну без ринку цінних паперів. Адже ринок цінних паперів – що це інститут, у якому відбивається вся економіка країни, чи це промисловий сектор, сектор обслуговування або фінансову сектор. Якщо країну помічається економічного зростання, то ринок цінних паперів процвітатиме, якщо навпаки – може бути криза. Зараз світова економіка настільки інтегрована, що коливання одного ринку цінних паперів (йдеться звісно про великих ринках цінних паперів, як-от Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Токіо, Гонконг, Парижа й ін.) відбиваються на решти ринках цінних паперів.

Важливим інституціональним механізмом ринку цінних паперів є фондової біржі. У цьому роботі досліджується фонова біржа, ринок цінних паперів, докладно дається опис Єреванській Фондовой Біржі, яка, безумовно є основним важелем, двигуном вірменського ринку цінних паперів.

Чимало економістів вважають, що успішний розвиток ринку цінних паперів призводить до розвитку країни. Це так. Уявімо приміром таку країну Гонконг, що має була відсутня прмышленность. Нині ця країна (мають на увазі до возз'єднання до Китаю) є одним із найрозвиненіших у світі, зарахунок своїх банків та у головній мері, зарахунок свого ринку цінних паперів. Сподіватимемося, що з Вірменії запорукою економічного піднесення та скорочення економічної успіху стане наш вірменський ринок цінних паперів.

У цьому роботі досліджується також вірменський ринок цінних паперів, проводяться парралели з іншими ринками цінних паперів, шляхом досліджень знайдемо деяких закономірностей й, спробуємо відповісти певні фундаментальні питання, що стосуються бірж і ринку цінних паперів загалом. У процесі аналізу знайдемо моделі, найвигідніші і прийнятні для Вірменії. Определим шляху, якими доцільно рухатися нашій країні, задля досягнення успіху ринку цінних паперів.

ЧАСТИНА I

РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ТА ЙОГО ПЛАНИ

Перш ніж розглядати ринок цінних паперів необхідно дати раду саме поняття цінних паперів.

Нині у світі єдиного чіткого, усіма визнаного визначення цінних паперів. Якщо узагальнити різні визначення цінних паперів, можна назвати загальну досить нейтральне і суперечить різним визначень, визначення цінних паперів:

Цінні папери – це певним чином оформлені документи, які виражають відносини (найчастіше боргові) між сторонами, що підтверджують право або на майно, або на гроші.

За статтею 1 Закону Республіки Вірменія про Обороте Ценных Бумаг, цінний папір – це документ, які свідчать про майнових чи позикових стосунках між який випускає і що набирає її.

Цінні папери можна розділити втричі групи:

1) відбивають права власності (акції);

2) у тому чи іншою мірою є позиковими засобами (облігації, векселі, казначейські зобов'язання, сертифікати та інші.);

3) похідні – будь-які цінних паперів, з яких випливає право їхніх власників для придбання чи продаж тих чи інших цінних паперів (опціони, варанти та інші.).

Є ще ряд класифікацій цінних паперів:

Іменні цінних паперів, даних про власників яких занесені у спеціальний реєстр і прав куди потребує обов'язкового ідентифікації особистості, й цінні папери на пред'явника, не котрі реєструються і що передаються іншій юридичній особі без ідентифікації особистості;

Термінові цінних паперів, мають конкретний термін погашення, і безстрокові, які містять конкретного терміну погашення;

Документарні цінних паперів, власник яких встановлюється виходячи з пред'явлення оформленого міг би належно сертифіката, і бездокументарні, власник яких встановлюється виходячи з запис у системі ведення Реєстру чи виходячи з записи справа рук депо;

Державні цінних паперів, випущені федеральними органами влади, корпоративні, випущені підприємствами і міжнародними організаціями.

Перейдемо до ринків цінних паперів. Що таке ринок взагалі? Є кілька класичних визначень ринку. Наприклад, будь-який ринок, як визначав А. Маршал, складається з попиту, пропозиції з врівноважуючої їх ціни. К.Р. Макконелл і С.Л. Брю визначали ринок як «інститут чи механізм, який зведе разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг».

З іншого боку, ринок – це спосіб функціонування економічної системи, що базується на дії об'єктивних економічних законів (насамперед закону попиту й пропозиції). Коли говоримо про ринок цінних паперів, то цьому випадку товаром, який звертається над ринком, є цінних паперів. Відразу необхідно засвоїти, що поняття ринку і ринку цінних паперів збігаються. У літературі використовуються обидві ці терміна, і треба чітко усвідомити, йдеться про одне і тому самому.

У будь-якій економічної системі постійно виникають ситуації, як у одних її сегментах є нестачу коштів, а інших надлишок (тимчасово вільні кошти). У одних підприємств, наприклад, відбувається зміна устаткування й терміново потрібні гроші, а й у інших від незаконного продажу партії товару з'являються тимчасово вільні кошти. Або ще один приклад. Держава (федеральні органи виконавчої влади) має дефіцит бюджету, йому терміново необхідні додаткові кошти на, якщо включити друкований верстат, це викликає сплеск інфляції, тобто грошову емісію виробляти не можна. А час досить велика група населення тримає гроші «в панчосі», вона проти їх збільшити, але боїться різноманітних шахраїв, яких чимало.

В який можна дозволити ці протиріччя? У ринковій економіці існує механізм перерозподілу грошових накопичень через ринок цінних паперів. Основне призначення ринку цінних паперів у тому, щоб акумулювати тимчасово вільні кошти й направляти їх в перспективні галузі, за державні потреби тощо.

Особи та молодіжні організації, мають тимчасово вільні кошти й бажаючі їх примножити, називаються інвесторами. Емітентами є юридична особа або орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування, які мають від імені зобов'язання перед власником цінних паперів. Эмитент зацікавлений у залученні грошей або для якогось виду, або під якусь програму. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) перебуває між емітентами і інвесторами посередником, тобто він допомагає емітентам акумулювати кошти, а інвесторам – збільшити їх шляхом вкладення грошей у цінних паперів.

Ринок цінних паперів входить елемент до системи ринку й у своє чергу, підрозділяється на первинний і вторинний, а вторинний – на біржовий і позабіржового (рис. 1).

Ринок банківських позичок визначається діяльністю банків, що з кредитними і депозитними операціями. Коли ж банки працюють із цінними паперами, вони входять до системи ринку. Первинний ринок – це ринок первинної та всіх наступних емісій, тобто первинне розміщення цінних паперів; на вторинному ринку обертаються раніше емітовані на первинному ринку цінних паперів. Біржовий ринок охоплює ринок операцій із цінними паперами, що проходять через фондову біржу; операції позабіржового ринку відбуваються поза фондової біржі.

Підбиваючи деякі підсумки, можна надати повніше визначення ринку цінних паперів:

Ринок цінних паперів – це частина ринку, забезпечує можливість швидкого (оперативного) переливу фінансових засобів у різні сектори економіки та сприяє активізації інвестицій.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7