Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вимушені коливання

Реферат: Вимушені коливання

Спочатку розглянемо затухающие коливання.

В усякій реальної колебательной системі всег так є сила тертя (для механічної систе ми), чи електричне опір (для коливального контуру), які приводить до зменшення енергії системи. Якщо спад цієї енергії не заповнюється, то коливання будуть загасати.

Розглянемо механічні коливання. Найчастіше сила тертя пропорційна швидкості.

. (1.1)

Де r — стала, що називається коефіцієнтом тертя. Знак мінус обуслов льон тим, що сила F і швидкість v направлені на про тивоположные боку.

Уравнение другого закону Ньютона за наявності сили тертя має вигляд

. (1.2)

Применим такі позначення

, (1.3)

Тоді

(1.4)

Де


Схожі реферати

Статистика

[1] 2