Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Запитання і відповіді із фізики в ТУСУР

Сторінка 2

7. Ранній період розвитку квантової фізики (1900-1924) характеризується передусім формулюванням законів випромінювання в ідеальної моделі "абсолютно чорного" (тобто. не відбиває) тіла, і запровадженням "кванта дії" (М. Планк, 1900), відкриттям світлових квантів і " корпускулярно-хвилястого дуалізму" (двоїстої природи) світла (А. Ейнштейн, 1905 й наступні роботи), потім побудовою моделі атома Бору (М. Бор, 1913) і гіпотезою Луї де Бройля про хвильових властивості електрона (1924). Ключовим моментом тут є " корпускулярно-хвилястого дуалізму" як універсального властивості матерії. Другий етап, що з 1925 року, характеризується побудовою формальної теорії, яка описує цей дуалізм (У. Гейзенберг, М. Борн, П. Йордан, Еге. Шредингер(уравнение Шредінгера описує взаємодія електронів з ядрами атомов,описывет форму електронних оболонок атомів і ионов,химическую зв'язок й будову молекул), П. Дірак, У. Паулі, 1925-1927; Дж. фон Нейман, 1932; Р. Фейнман, 1946, та інші дослідники) і дуже обмірковуванням які з'явились у цьому сенсі концептуальних проблем ("принцип невизначеності" Гейзенберга, "статистична інтерпретація хвильової функції" Борна, "принцип додатковості" Бору, та інших.).

Електромагнітні хвилі випромінюються і поглинаються квантами,энергия кожного кванта пропорційна частоті хвилі:E=hv.Квант електромагнітної енергії може поглинатися і випромінюватися окремим атомом,то є поводиться, уподібнившись ''корпускупе'',частице,получившей назва ''фотон''.Корпускулярно-волновыми властивостями мають як фотони і электроны,но і всі мікрочастинки.

Микрочастица з енергією Е=mcі імпульсом p=mповодиться, уподібнившись хвилі із частотою =E/h довгою хвилі =h/p,де h-стала Планка.

8.Наприкінці 19 століття вони були відкриті частички,много менші атома,которые було названо элементарными-т.е. ті які складаються з деяких інших частиц.Потом оказалось,что мікрочастинки рухаються і взаємодіють на інших законам,по квантової механіці.

Елементарні частицы,входят у складі колись ''неділимого'' атомаюПервыми було відкрито электрон,нейтрон і фотон-квант електромагнітного поля.Из перших трьох будували вещество,а фотон здійснював взаємодія між ними.Эти елементарні частинки мають внутрішню структуру і може перетворюватися один у друга.К до них відносяться й ті частички,которые отримують з допомогою потужних циклотронов,синхротронов та інших прискорювачів частичек.Есть елементарні частички,возникающие під час проходження через атмосферу космічних лучей,они є кілька мільйонних часткою секунды,потом распадаются,видоизменяются,превращаясьв інші елементарні частицы,или випускають енергію у вигляді випромінювання.

9.Важкі элементы,из яких побудована планети Сонячної системы,Земля й тіла живих організмів виникли внаслідок термоядерних реакцій у надрах перших протозвезд Вселенной.Так як після вигоряння всього водню центральна область зірки сжимается,температура і щільність у ній повышаются,и стають можливими ядерні реакції із заснуванням дедалі складніших ядер.На пізніх стадіях своєї еволюції зірка разбухает,её зовнішні верстви расширяются,тогда як центральна область,ядро звезды,продолжает поступово сжиматься.Поверхностные верстви можуть отделятся від щільного ядра й утворити навколо неї газове облако(туманность),из якій під впливом сил гравітації можуть формуватися зірки нової генерації з підвищеним змістом важких елементів.

10.Зірки і галактики утворилися з вещества,которое спочатку було рівномірно розсіяно з усього обсягу Вселенной.;Каждая частка речовини притягалась всім остальным,и у однорідному розподілі неминуче мали б виникнути й розростатися сгущения,в які взаємне тяжіння частинок втягувало дедалі більше світла.

Зірка починає своє існування як піддатливий під впливом власного тяжіння згусток вещества.В ході стискування речовина нагрівається, і у ньому зростає давление,которое невдовзі починає препяствовать цьому сжатию.Постепенно в згущенні досягається равновесие,баланс обох сил:силы тяготения,стремящейся далі стискати вещество,и сили давления,действующей проти стискування.

Та ще до зупинки стискування давления,температура і щільність у самій внутренней,центральной області згустку досягають настільки високих значений,что там ''спалахують'' термоядерні реакции.Они є джерелом энергии,благодаря якої підтримується висока температура і високе тиск у зоряних недрахюЭта енергія живить випромінювання зірки.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Запитання і відповіді із фізики в ТУСУР
Рубрика: Фізика
Дата публікації: 2013-01-29 21:25:29
Прочитано: 7 раз

1 [2]