Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Волновая генетика

Сторінка 5

Щодо даних із кільцевим суперспирализованным і линеаризованным плазмидам. Виявлено різке відмінність коефіцієнтів дифузії для плазмидных ДНК, що важливо розуміння механізмів керованого «пілотування» і точної «посадки» транспозонов ДНК (аналогів плазмід) не більше рідкокристалічного сверхвязкого і сверхплотного континууму хромосом вищих біосистем. Це завдання перебуває у рамках загальної площі і невирішеною проблеми молекулярної біології — проблеми самоорганізації внутрішньоклітинних, міжклітинних і межтканевых структур, їх «взаимоузнаваний». Зрозуміло, що, знаючи хвильові, гідродинамічні й інші механізми точного пілотування таких важливих в людини транспозонов як онкогены і обратнотранскриптазный геном Вируса Иммунодефицита Людини, ми не матимемо можливість коригувати в необхідному напрямку, яка виключає патогенез. Так само істотним представляється факт виявлення нелінійної динаміки ДНК з ознаками поведінки солитонов на кшталт явища повернення ФПУ. І це дає внесок у усвідомлення принципів макромолекулярных і надмолекулярных взаимоузнаваний у просторі організму лінією солитонно-резонансных далеких взаємодій і робить реалістичнішій спробу вдихнути нове версію роботи геному эукариот, обговорювану вище.

Істотним представляється знайдене нами невідоме раніше явище післядії ДНК і фантомної пам'яті ДНК, які ставлять проблему нових типів пам'яті геному. Можливо, це явище був із так званим фантомним листовим ефектом (ФЛЭ) і фантомної пам'яттю ДНК (фпДНК чи фДНК), яку йтиметься нижче, і навіть, мабуть, і з пам'яттю кори мозку. Але для ФЛЭ і асоціативної корковой пам'яті дано фізико-математичні моделі у термінах і поняттях голографічних й солитонных процесів, то фпДНК — явище далеко ще не ясне і потребує глибшому дослідженні й обережнішою трактуванні. Разом про те важливо встановити: чи є фпДНК біологічно активної, генетично значимої, зокрема і за ФЛЭ? У теоретичної моделі ФЛЭ отримав фізико-математичний формалізм біологічну трактування, але щодо самої фпДНК, реалізованої ізольованими препаратами ядер клітин та чистої ДНК, ці уявлення носять винятково умоглядний характер. Дослідження у цій галузі свідчать на користь регуляторної ролі фпДНК, діючої і безпосередньо на саму ж ДНК, модулюючи її динаміку у складі клітинних ядер. Цей ефект зареєстрований нами при динамічному лазерному светорассеянии на препаратах високоочищених ядер з еритроцитів курей. Експерименти проводили в такий спосіб, що спочатку робили контрольні виміру фонового светорассеяния протягом 1 години на відсутності клітинних ядер. Величины фонових значень автокорреляционных функцій (АКФ) становили 600-900 доларів, що близько до значенням темнового струму. Препарат суспензії нативных чи фізично модифікованих ядер-доноров з еритроцитів курей (ЯК) з концентрацією 50 мг/мл в высокоочищенном гліцерині наливали в кювету 12х12 мм у кількості 1 мл і поміщали в кюветное відділення спектрометра MALVERN. Час перебування ЯК в кюветном відділенні у процесі виміру АКФ становила близько 20 хв. Після цього кюветное відділення вважали экспонированным ЯК й провели тестування фпДНК не більше кюветного відділення спектрометра по модуляціям АКФ вихідного (контрольного) препарату ЯК-акцептора, використовуваного як зонд-тест. У результаті було виявлено дію фантома ДНК на ДНК-акцептор, поміщений у зону, що була экспонирована герметично закритим препаратом ЯК-донором. Ефект проявлявся про можливе різке зміні нелінійного динамічного поведінки ДНК — акцептора на кшталт ДНК-донора.

Що таке фантомна пам'ять ДНК (фпДНК, фДНК)? Після відходу зразка ДНК з кюветного відділення спектрометра "Malvern" лазерний промінь продовжує розсіюватися на «порожньому» місці кюветного відділення приблизно таке, як і була б можливою, якби тривало зондування колишнього зразка ДНК, але з істотно меншим сигналом та специфічної формою АКФ як трапецій з модулированными верхів'ями. Цей ефект фантома ДНК (фДНК) після однократного годинникового експонування препаратом ДНК триває близько місяця або як і далі поступово зникає чи йде межі роздільної здатності апаратури, але, можливо знову відтворено. Аналогічні явища стежили і інші дослідники (Allison et al, 1990, Maromolecules, v.23, 1110-1118) і його "MED-effect" (Mimicing Effect of Dust), тобто Ефект, Имитирующий Пил. Він також виявлено методом кореляційної лазерної спектроскопії і на препаратах ДНК, точніше, на рестриктных фрагментах ДНК суворо визначеній довжини. У цих експериментах, як і в, ДНК поводилася «аномальним» чином: зондувальні фотони дифрагировали як на молекулах ДНК а й у «сторонніх» пылеподобных частинках, що у розчині явно був, що спеціально забезпечувалося перед введенням у розчинник препаратів ДНК. Цей неможливо прокоментований ефект сильно утруднив авторам спроби пояснити динамічний поведінка ДНК з позицій начебто добре розробленої теорії полімерів у водних розчинах. Звісно ж, що в разі светорассеяние відбувалося лише з реальних фрагментах ДНК, а й у фантоми ДНК, оставляемых броунирующими молекулами цього суперінформаційного биополимера. На відміну від експериментів, дані фантоми ДНК реєстрували у водному розчині, тоді як ми зафіксували цього прикрого феномена в повітряної фазі кюветного відділення спектрометра.

У безпосередній зв'язки Польщі з фантомами геному нами отримані результати по дистантной трансляції штучного сигналу з ДНК на ДНК, можливе з участю фДНК. Реєстрацію штучних сигналів проводили методом спектроскопії кореляції фотонів, дифрагируемых препаратами ДНК-акцептора. Ймовірно, що ключові механізми освіти фДНК, їх інформаційною структури та способів далеких дистантных переносів пов'язані з генерацією ДНК микролептонов (аксионов), продукованих усіма тілами і несучих інформацію про неї. Ідея микролептонных отчуждений дає можливість пояснити фантомообразование ДНК як аксионный аналог Мандельштам-Бриллюэновского розсіювання світла на гиперзвуке, у якому когерентные фотони дифрагируют на акустичних коливаннях макрокластеров микролептонов, які відбивають эпигено-знаковую динаміку ДНК. Друга досліджуваного явища входить у гіпотетичні вакуумні энергоинформационные структури, оскільки аксионы — претенденти на первинні елементарні частки, породжувані вакуумом (Г.І. Шипов, Теорія фізичного вакууму, 1993).

Проте, фантомна пам'ять ДНК і його просторові транспозиції залишаються тут поки досить екзотичними, адекватна трактування їх — справа майбутнього. Ближче до реального фізиці хвильові процеси в ДНК, вкладаються на добре формалізовані поняття солитоники, наприклад, в властивості повернення Ферми-Паста-Улама (ФПУ). Базуючись на фізико-математичних моделях явища повернення ФПУ, ми змогли створити модель хвильових процесів в ДНК з допомогою радіоелектронного устрою — з так званого генератора ФПУ (автори А.А. Березін та інших.). Ми використовували її передачі супергенетической інформації від ембріонів Xenopus laevis до культури тканини эктодермы ранньої гаструлы тієї самої виду біосистеми. Тим самим було продемонстровано дистантная (від 20 див до 2 м) трансляція морфогенетического сигналу у вигляді солитонного поля, запуск їм цитодифференцировок, гисто- і морфогенезов биоткани як, аналогічному віднайденню її складі повноцінної яйцеклітини. Контрольное «чисте» полі ФПУ генератора було нейтральним стосовно ембріональної ткани-акцептору. Вкотре незалежними методами підтверджено постулат Гурвича — Любищева — Казначеева — Дзян Каньдженя про биополевом рівні геноинформации. Інакше кажучи, дуалізм котрий сполучає єдності «волна-частица» чи «вещество-поле», прийнятий у квантової електродинаміки, виявився застосовним в біології, як і передбачали свого часу О.Г. Гурвіч і А.А. Любіщев. Ген-вещество і ген-поле Андрійовича не виключають одне одного, але взаємно доповнюють. Це природно, і логічно, оскільки жива матерія складається з не живих атомів і елементарних частинок, що й поєднують «паранормальним» чином ці фундаментальні властивості, але це самого штибу використовуються биосистемами як підстави хвильового енергоінформаційного «метаболізму».


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7 8