Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів і фондової біржі

Реферат: Ринок цінних паперів і фондової біржі

Оглавление

ВСТУП . 2

1. РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 4

1.1. Інвестиційний капітал: характеристика і джерела. Цілі інвестування. . 4

1.2. Функції і структура ринку цінних паперів. 5

1.3. Нормативна база ринку цінних паперів. 10

1.4. Учасники ринку цінних паперів 11

1.5. Способи організації торгівлі цінними паперами. 17

1.6. Податки над ринком цінних паперів. . 18

2. ПЛАНИ ЦЕННЫХ БУМАГ . 20

2.1. Види цінних паперів. . 20

2.2. Акції. . 21

2.3. Облігації. 25

2.4. Похідні цінних паперів. 28

2.5. Депозитні і ощадні сертифікати. 28

2.6. Векселі 29

3. ФОНДОВАЯ БИРЖА . 31

3.1. Організація фондовій біржовий діяльності. 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 35

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . 37

ВСТУП

У сучасному ринкової економіки ринок цінних паперів (РЦБ) посідає своє особливе і дуже важливе місце.

Історія ринку цінних паперів налічує кілька століть. 400 років тому вони, в 1592 року, в Антверпені уперше оприлюднено список ціни цінних паперів, продававшиеся на місцевої біржі. Цей рік вважається роком зародження фондових бірж як спеціальних організацій, котрі займаються купівлею-продажем цінних паперів. Перша офіційна біржа у Росії відкрили Санкт-Петербурзі на рік заснування (1703), і вона тривалий час була товарної, у ньому велася торгівля і фондовими цінностями — векселями в іноземній валюті. До 1913 року у Росії налічувалося вже близько 70 фондових бірж.

У разі зарегульованою економіки радянських часів цінних паперів не було. Мали ходіння лише облігації державних внутрішніх позик, які може бути цінної папером лише з великою натяжкою через примусового характеру розподілу більшості випусків цих позик й відсутності вільного звернення.

Однак у міру проникнення пострадянську економіку ринкових механізмів, прискорення процесів роздержавлення та механізм виникнення недержавних структур неминуче мав виникнути ринок цінних паперів, фондовий ринок. Слід зазначити, що фондовий ринок стає самим динамічно мерехтливим сектором російської економіки.

Цінні папери є документи, мають юридичної чинності, складені по встановленої форми і що надають їх власникам односторонній стандартизований набір прав стосовно особам, яке випустило цих документів (емітентам цінних паперів), можливість передачі документів за дотримання заздалегідь обумовлених умов, але не матимуть згоди емітентів іншій юридичній особі разом із комплексом ув'язнених у них прав.

Процес випуску і розподілу цінних паперів між першими власниками називається емісією. Емісія цінних паперів зазвичай здійснюється з метою притягнення фінансових ресурсів належала для розширення діяльності або під конкретні інвестиційні проекти, а державні органи часто емітують цінних паперів для фінансування дефіциту бюджету.

До особливостям формування російського ринку цінних паперів слід віднести випуск акцій при перетворення державних підприємств у акціонерні товариства у процесі приватизації. У Росії її масова приватизація призвело до появи в обороті величезної кількості цінних паперів, проте до світового досвіду цей шлях розширення ринку не характерний. Зазвичай, у країнах із розвиненою ринковою економікою приватизовані підприємства вже є акціонерними товариствами, контрольний пакет акцій яких (тобто пакет, що дозволяє повного контролю за підприємством) належав до приватизації державі.

Ще однією особливістю формування ринку цінних паперів у Росії стала емісія федеральними органами влади частини державних цінних паперів задля залучення коштів, і з метою надання більш цивилизованно-рыночной (як і більш ліквідної) форми державним боргах. Саме із метою були емітовані облігації Внутрішнього державного валютного позики і Казначейські зобов'язання, з раннього деякими застереженнями, можна також віднести Приватизаційні чеки Російської Федерації зразка 1993 року. Як і випадку з акціями деяких підприємств, ці «нестандартні» державні цінних паперів заклали основи сучасного ринку цінних паперів у Росії.

1. РИНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Інвестиційний капітал: характеристика і джерела. Цілі інвестування.

Капітал має три функціональні форми: грошову, продуктивну і товарну. Грошова форма відкриває процес кругообігу капіталу. А, щоб розширити виробництво, тобто. здійснити нові інвестиції, підприємець повинен знайти додаткові кошти, що й називаються інвестиційним капіталом. Расходуется інвестиційний капітал для придбання робочої сили в, знарядь праці та інших елементів виробництва. Інвестиційний капітал постачається з двох джерел: власних заощаджень підприємства (уряду) і чужих заощаджень. Власні заощадження — це нерозподілена прибуток і амортизаційні відрахування, а чужі — це тимчасово вільні кошти інших підприємств, урядів та населення. Чужі заощадження і розглядати як об'єкт операцій із цінними паперами.

Заощадження перетворюються на інвестиції, тільки-но вони потрапляють до рук тих, хто витрачає їх у купівлю елементів виробництва. Таке перетворення то, можливо прямим і непрямим. Прямо перетворюватися на інвестиції можуть говорити тільки власні заощадження. Чужі повинні проробити певний непрямий шлях. Цей шлях лежить через ринок капіталу.

Ринок капіталу складається з грошового ринку та ринку інвестиційних фондів. Грошовий ринок поставляє кошти обігу євро і платежу держави і компаніям. Заощадження, вступники на інвестиційний ринок, утворюють два потоку. Один, менший за обсягами, потрапляє до рук позичальників, минаючи посередників, інший, основний, потрапляє спочатку у руки посередників, потім у руки позичальників. Посередники утворюють разом із деякими іншими організаціями інституціональну структуру ринку інвестиційного капіталу.

Капітал має три важливих якості. Він мобільний, вразливий і рідкісний. Тож виключно перебірливий і селективен. При аналізі ризиків країні, зазвичай виділяють: політичну ситуацію; тенденції економічного розвитку; бюджетну політику уряду та її на заощадження та інвестиції; кредитно-грошову політику.

Через своєї мобільності й уразливості капітал мігрує між районами і країнами залежно змін у податковому, валютної, торгової політики і інші елементи її проживання.

Усі інвестори — індивідуальні та інституціональні — прагнуть досягти певних цілей, поміщаючи свої заощадження у ті чи інші види цінних паперів. Основними цілями інвесторів є:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8