Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів і фондової біржі

Сторінка 3

1.4. Учасники ринку цінних паперів.

У функціонуванні ринку цінних паперів беруть участь дуже багато юридичних і фізичних осіб. Усіх їх представити можна розділити на емітентів цінних паперів (споживачів капіталу), інвесторів (постачальників капіталу) і фахових учасників ринку цінних паперів.

Таблиця 1. Фінансовий баланс різних секторів економіки США 1994 р., млрд. дол.

Секторы економіки

Притік фондів

Відтік фондів

Сальдо

Особистий сектор[1]

295

140

145

Нефинансовый бізнес

125

136

-12

Федеральне уряд

1

179

-178

Місцеві органи влади

15

32

-17

Іноземний сектор

173

37

136

Прочие[2]

698

750

-52

Як емітентів цінних паперів російському ринку слід виділити наступних економічних агентів:

– держава робить у особі національного уряду та місцевих органів влади — найбільший споживач капіталу. Капітал використовується на фінансування бюджету та взагалі окремих інвестиційних проектів;

– бізнес, переважно корпоративний;

– банки іноді виступають як емітенти акцій, векселів, депозитних і ощадних сертифікатів;

– інші емітенти, до яких належать «нові» економічних структур, які у Росії. Після буму цінних паперів цих емітентів 1991-1994 років настав час глибокої кризи даного сектора ринку. 1995-1996 роки принесли майже цілковите забуття цінних паперів всіх «Олбі», «Холдинг-Центров», «Дока-пицц», чекових інвестиційних фондів тощо.

Як інвесторів російському ринку цінних паперів виступають майже всі категорії економічних агентів, від фізичних осіб до держави. У найрозвиненіших країнах найбільшими постачальниками інвестиційного капіталу є індивідуальні зберігачі. Особисті заощадження приймають форму банківських депозитів, сертифікатів пенсійних фондів, облігацій державних позик, корпоративних цінних паперів, страхових полісів тощо. Фінансові інститути користуються довірою різних інвесторів. До міжнародних фінансових інституціях відносять банки, траст-компании, пенсійні фонди, кредитні спілки та інші установи, що акумулюють особисті заощадження.

Таблиця 2. Інституційні фінансові активи США, млрд. дол.[3]

1950

1970

1980

1990

Приватні пенсійні фонди

7

112

470

1140

Пенсійні фонди штатів і графств

5

60

198

610

Компанії зі страхування життя

63

201

464

1113

Інші страхові компанії

12

50

174

434

Закриті інвестиційні фонди

3

47

62

478

Іноземний сектор

17

99

405

1297

Усі інституціональні активи

107

569

1773

5073

Всі фінансові активи

1274

4635

12996

27142

Інституційні активи в % всім фінансовим

8,4

12,3

13,6

18,7

Серед професійних учасників РЦБ слід розрізняти: фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, управляючі компанії пайових, інвестиційних та інших фондів, посередницькі структури (брокерська і дилерська діяльність), реєстратори, депозитарії, організації, які надають консультационно-аналитические послуги, і саморегулируемые організації професійних учасників ринку цінних паперів.

Цінні папери — ідеальний біржовий товар, торгівля яких здійснюються на фондових біржах. У Росії її фондові біржі виникли ще до його того, як сформувався реальний ринок цінних паперів. До цього часу торгівля акціями навіть у найбільших біржах країни йде доволі мляво.

Інвестиційний фонд — це товариство відкритого типу, основними видами діяльності якого є інвестиції в цінних паперів.

У колективних форм інвестування, найпоширенішої з яких Росії стали інвестиційні фонди, кілька істотних переваг. По-перше, забезпечується диверсифікація капіталовкладень у цінних паперів, що часто вже не у змозі індивідуальному інвестору обмеженість коштів. По-друге, має місце економія на витратах у зв'язку з збільшенням масштабу операцій. Вочевидь, що видатки відстеження інформації та ведення операцій керувати невеликим портфелем у непрофесіонала ринку враховуючи одиницю вкладанні значно вища, ніж в фахівців інвестиційних фондів. По-третє, професіоналізм менеджерів інвестиційних фондів як мінімізує витрати, а й підвищує якість управління портфелем цінних паперів, тобто максимизирует дохід. Переваги колективних форм інвестування забезпечили велику популярність у країнах із розвиненим фондовим ринком.

Сфера діяльності інвестиційних компаній над ринком цінних паперів дуже широка. І це інвестиції (зокрема вкладення в цінних паперів, створення дочірні підприємства, фінансування інвестиційних проектів), та у організації розміщення цінних паперів іншою юридичною особам до видачі гарантій з розміщення, дилерська діяльність й багато іншого.


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7 8