Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вакуумные прилади

Реферат: Вакуумные прилади

1. Вакуумный діод.

Вакуумный діод складається з катода До як тонкої прямий нитки і анода А, часто це коаксіальний з ниткою циліндр (рис 1.1). Катод і анод упаяні в скляний балон, у якому створено високий вакуум.

При незмінному струмі напруження, тобто. за незмінної температурі катода, сила анодного струму залежить від анодного напруги. При поступове підвищення анодного напруги сила анодного струму Iа зростає (рис. 1.2) до певного значення Iн, після що хоче осту ется незмінною, попри подальше збільшення анодного напря жения.

Найбільший струм, можливий за даної температурі катода, називають струмом насичення.

Графік (рис. 1.2) називають вольтамперной характеристикою діода.

Пояснення до графіка. При анодном напрузі, рівному нулю, вылетевшие з катода електрони утворюють навколо неї негативний просторовий заряд, званий електронним хмарою, кото рый відштовхує вылетающие з катода електрони. Велика частина їх повертається на катод і тільки незначному числу електронів вдається долетіти до анода; у цій при Uа = 0 сила анодного струму Iа трохи більше нуля. Щоб Iа = 0, треба докласти до аноду невеличке негативне на пряжение. Тому вольт-амперная характеристи ка діода починається трохи лівіше початку до ординат.

Зі збільшенням позитивного анодного напря жения збільшується кількість електронів, перенось мых на анод, та електронний хмару близько катода поступово зменшується. Коли її повністю зникає, т. е. коли всі термоэлектроны, вылетающие з катода, досягають анода, сила анодного струму перестає вона зростатиме і він працює струмом насичення.

Вочевидь, що з збільшення струму насичення слід збільшити число електронів, вылетающих за 1 з. з катода, т. е. потрібно підвищити температуру катода, посиливши струм напруження. На рис. 1.3 наведено вольт-амперные характеристики діода що за різних тим пературах катода, причому T1 < T2 < T3.

Рассмотренный вище катод прямого напруження непридатний при нагріванні катода змінним струмом, позаяк у цьому випадку виникають коливання анодного струму, викликані невеликими періодичними змінами температури нитки катода. Від цієї вади вільний діод з катодом непрямого напруження (подогревным). Його умовне позначення дано на рис. 1.4. Подогревной катод складається з ке рамической трубочки, усередині якої поміщений проводник-нагрева тель, живлений змінним струмом. На трубочку надітий масивний нікелевий циліндрик, чекодавець при нагріванні електрони. Він покритий оксидным шаром, уменьшающим роботу виходу електрона. Досить велика маса катода забезпечує сталість його тим пературы. Нині катоди непрямого напруження застосовують та інших електронні лампи.

Двухэлектродная електронна лампа пропускає струм тільки одного напрямі. Тому її використовують як випрямляча змінного струму. Диод, діючий як ректифікатор, називають кенотроном.

Через кенотрон струм протікає лише протягом однієї половини періоду змінного струму, як у диоде він спрямований від анода до катоду. На рис. 1.5 наведено графік выпрямленного струму: по осі абсцис відкладено час, по осі ординат — сила струму. Такий струм називають однополупериодным пульсуючим.

Якщо ланцюг включити два кенотрона чи кенотрон з цими двома ано дами, можна використовувати обидва полупериода змінного струму. Зміна сили двухполупериодного выпрямленного струму згодом показано на рис. 1.6.

2. Вакуумный триод.

Трехэлектродная лампа, чи триод, містить крім катода і анода ще третій електрод — управляючу сітку. Зазвичай сітка є спіральну зволікання З, навколишню прямолінійний катод. Вісь циліндричного анода збігаються з віссю катода і сітки (рис. 2.1). Умовне зображення тріода і принцип його включення посилення анодного струму показані на рис. 2.2. Тут А—анод лампи; К—ее катод; С—сетка; БА—анодная батарея; БС — сеточная батарея, створює напруга між сіткою і катодом; R — споживач струму.

Сітка розташована ближчі один до катоду, ніж анод, і шляху катод — сітка на електрони діє сумарне полі: створене між ано дім" і катодом й створюване між сіткою і катодом. Під час роботи лампи лише деякі з електронів потрапляє на сітку і йде до катоду по зовнішньої ланцюга, створюючи сеточный струм.

Якщо потенціал сітки позитивний стосовно катоду, то рух електронів від катода до аноду убыстряется, і анодный струм зростає. Якщо ж потенціал сітки негативний стосовно катоду, то рух електронів до аноду сповільнюється, і анодный струм умень шается. При досить великому з абсолютного значенням отрица тельном потенціалі сітки анодный струм повністю припиняється — у разі кажуть, що «лампа зачинено». Заради покращання дії електронної лампи у ній вводять до полнительные сітки. Лампу з цими двома сітками називають тетродом (т. е. четырехэлектродной), із трьома — пентодом (пятиэлектродной). Поява електронних ламп різноманітних пристроїв, заснованих на виключно їх застосуванні, зіграли величезну роль розвитку радіо. Триод також застосовують, як генератор електричних коливань.

3. Електронна гармата.

Електронна гармата - вакуум ное пристрій (зазвичай діод) щоб одержати пучків електронів (рис 3.1). Электроны в електронної гарматі вилітають з катода і ускоря ются електричним полем . Ис пускання електронів з катода відбувається переважно у процесах термоэлектрон іншої емісії, емісії з плазми, ав тоэлектронной емісії. Формирова ние заданого розподілу элект ронного пучка виході з електронної гармати здійснюється добором конфигу рації і величини електричних і магнітних полів. Термін «Електронна гармата» частіше застосовують до влаштуй ствам на формування високоінтенсивних електронних пучків (силь ноточные електронні гармати); слаботочные електронні гармати, які становлять простіші сукупності електродів і использу емые в клистронах, електронно-променевих приладах тощо. буд., зазвичай називають електронними прожекторами (рис. 3.2).

4. Електроннопроменева трубка.

Схема устрою электроннолучевой трубки представлена на рис. 4.1. У його вузький кінець вмонтована електронна гармата П, що складається з термокатода До, анода Проте й кількох металевих кілець. Электроны вилітають з катода, нагреваемого електричним струмом, а електричне полі металевих кілець (фокусирующего устрою) зводить в вузький пучок—электронный промінь. Широке дно Еге электроннолучевой трубки покрито шаром флуоресцирующего речовини і є екраном. Під впливом ударів потрапляють нею електронів екран світиться, у тому місці, куди потрапляє електронний промінь, з'являється зазвичай зелене світлу цятку F.

Між електронної гарматою і екраном можна побачити управляючі електроди, що утворюють два конденсатора: C1 і С2. Електричні поля заряджених конденсаторів взаємно перпендикулярні. Поле конденсатора С1 відхиляє промінь в горизонтальному напрямі, полі конденсатора С2 — в вертикальному. Змінюючи напруга на пластинах кожного з конденсаторів, можна відхилити електронний промінь у напрямку отже цятку виникає на екрані в різних відстанях з його центру. До центру екрана електрони потрапляють, коли конденсатори не заряджені.

У деякі типи электроннолучевых трубок відхилення элект ронного пучка виробляється магнітним полем. У цьому замість отклоняющих пластин діють дві взаємно перпендикулярні пари котушок, розташовані зовні трубки. Кожна пара котушок створює перпендикулярне променю магнітне полі.

Электроннолучевые трубки справляють величезний практичного значення. Їх застосовують у радіолокаційних установках, телевізорах, элект ронных мікроскопах та інших приладах. Без електронного осцил лографа не обходиться жодна фізична лабораторія, їм широко мають медицині, біології тощо. буд. Електронна гармата працює у сучасної рентгенівської трубці, в електронному мікроскопі. Нагрівання, що викликає електронний пучок, потрапляючи на якесь тіло, використовують із плавки надчистих металів в вакуумі.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3