Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів у структурі ринку

Реферат: Ринок цінних паперів у структурі ринку

Зміст

стор.

1. Запровадження. Цінні папери - необхо-

димый атрибут ринкового господарства - 2

2. Основні поняття ринку цінних паперів - 3

3. Класифікація цінних паперів - 10

4. Укладання. Джерела правового

регулювання емісії та звернення

цінних паперів у Росії - 24

5. Список використовуваної літератури - 27

Запровадження

Цінні папери відомі, по меншою мірою, з пізнього середньовіччя. Тоді, у результаті великих географічних відкриттів помітно розширилися горизонти горизонти міжнародної торгівлі, і підприємцям знадобилися великі суми капіталу, щоб використовувати нові можливості. Понад те витрати на освоєння заморських ринків збуту і вибір джерел сировини виявилися під силу окремих осіб, результатом чого стало виникнення акціонерних товариств - англійських і голландських компаній із торгівлі з Ост-Индией, компанії Гудзонової затоки, що й стали першими великими емітентами цінних паперів. До речі, акції останньої досі котируються на фондових біржах Лондона і Торонто. У XVI-XVII ст. в Англії акціонерні товариства створювалися також і фінансування видобутку вугілля, дренажних та інших капіталомістких робіт. Із початком промислового перевороту і створення великих обробних підприємств торгівля акціями отримала стала вельми поширеною. Так було в 1773 р. з'явився перший у світі Лондонська фондової біржі.

Цінні папери - необхідний атрибут будь-якого ринкового господарства. Раніше у внутрішньому цивільному обороті перебувало лише мінімум цінних паперів, переважно випущених (емітованих) державою: облігації, пред'явницькі ощадкнижки і акредитиви, виграли лотерейних квитків, а розрахунках між юридичних осіб міг використовуватися розрахунковий чек.

З переходом Росії до ринкової економіки оборот цінних паперів різко зріс, став формуватися їх ринок. Щоправда він стосувався лише про “фондових”, чи “інвестиційних”, цінних паперів - акцій і облігацій, а головне, отримав вкрай незадовільну правову регламентацію, недоліки якого становили базу багатьом зловживань.

Найважливішими завданнями ринку цінних паперів Росії є забезпечення гнучкого міжгалузевого перерозподілу інвестиційних ресурсів, залучення інвестицій за російські підприємства, створення умов стимулювання накопичень і наступного їх інвестування. Аби вирішити з завдань необхідно створити надійну правову базу.

Федеральний Закон “Про ринок цінних паперів” - перший російський закону про цінні папери.

Одне з принципів, закріплених до закону, - поєднання вертикально-властного державного регулювання з саморегулюванням. Саморегульовані організації отримують блок повноважень законний статус, а єдина державна політика на фондовий ринок забезпечується шляхом концентрації повноважень у цій сфері щодо одного органі - Федеральної комісії з ринку цінних паперів, у своїй ряд функцій зберігається за Банком Росії. Комісія підпорядковується безпосередньо Президенту РФ, і це факт свідчить про ту значимості, яка надається фондового ринку економіки.

Отже, Закон вносить упорядкованість і стабільність над ринком, якого його інтенсивне і дуже якісне розвиток практично неможливо.

Ринок цінних паперів є сферою відносин, бурхливо що розвивається кілька років. Це стосується як до появи нових фінансових інструментів, нових сегментів інфраструктури ринку, до численним спробам їх законодавчого регулювання.

Основні поняття ринку цінних паперів.

Цінні папери є грошові документи, що посвідчують права власності, чи відносини позики власника документа стосовно особі, видало такого документа (емітенту). Цінні папери можуть існувати у вигляді відособлених документів або записів на рахунках. У країнах із розвиненою економікою значне збільшення обороту цінних паперів викликало оформлення їх шляхом запис у книгах обліку, і рахунках, які на магнітних чи інших носіях інформації. Отже, вони перейшли у безготівкову, фізично невловиму (безпаперову) форму. Тому на згадуваній ринку цінних паперів випускаються, звертаються і погашаються як власні цінних паперів, продовжує їх замінники (сертифікати, купони).

Акції нашій країні також можуть існувати як записів на рахунках. Рахунки, призначені для зберігання акцій, називаються "рахунками депо". Владелиц безготівкових акцій може мати ніякого документа крім звичайній виписки із реєстраційного реєстру. Безготівкові акції існує лише як записів на рахунках, та заодно права їхніх власників захищені набагато надійніше, аніж за паперової формі випуску. Безналичную акцію не можна підробити. Вона гарантує власнику максимальну ликвидность,т.е. можливість про-дать чи купити з мінімальними витратами і швидко оформити угоду.

До цінних паперів ставляться такі грошові і товарні документи, що об'єднуються загальним ознакою - необхідністю пред'явлення для реалізації виражених у них майнові права (чеки, коносаменты). Залежно від цілей випуску, цінних паперів поділяються на комерційні фірми та фондові. Комерційні цінних паперів обслуговують процес товарообігу і певні майнові угоди (чеки, складські і заставні свідоцтва , заставні та інших.). Фондові цінних паперів охоплюють папери , мають ходіння на фондовий ринок, тобто. над ринком цінних паперів.

Ринки цінних паперів поділяються на первинний і вторинний, біржовий і позабіржового.

Первинний ринок цінних паперів - це ринок, що обслуговує випуск (емісію) та первісне розміщення цінних паперів. Вторинний ринок є ринком, де проводять купівля-продаж раніше випущених цінних паперів.

По організаційним формам розрізняють біржовий ринок (фондова чи валютна біржа) і позабіржового ринок.

Внебиржевой ринок - сфера звернення цінних паперів, не допущених до котируванні на фондових біржах. На позабіржовому ринкові розміщуються також нові випуски цінних паперів. Внебиржевой ринок організується дилерами, які можна або бути членами фондової біржі. Внебиржевой ринок цінних паперів проходить за телефону, телефаксу, комп'ютерних мережах. Він займається переважно цінними паперами тих акціонерних товариств, які мають достатньої кількості акцій або доходів у тому, щоб зареєструвати (пройти лістинг) акції на будь-якої біржі.

Операції із цінними паперами проводять фондові біржі (для паперів у валюті - валютні біржі) і инвести-ционные інститути.

Фондова біржа є організований і регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів. Организационно-фондовая біржа представленій у формі господарського суб'єкта, що працює за ліцензії і займається зверненням цінних паперів. Під зверненням цен-ных паперів розуміються їх купівля, продаж, і навіть інші дії, передбачених законодавством, що призводять до зміни власника цінних паперів. Біржа перестав бути комерційним підприємством. Як господарський суб'єкт, біржа надає приміщення для оборудок із цінними паперами, надає розрахункові і інформаційні послуги, дає певні гарантії, накладає певні обмеження на торгівлю цінними паперами і він здобуває комісійні від угод. Функції фондових бірж полягають у мобілізації тимчасово вільних коштів через продаж цінних паперів й у встановленні ринкову вартість цінних паперів.

Учасниками фондової біржі є продавці, покупці, й посередники (фінансовий брокер чи маклер, дилер). Брокер-это посередник, що закінчував угоди за дорученням і завдяки імені клієнта й який одержує за послуги комісійні, тобто. винагороду як договірного відсотка від суми угоди. У окремих випадках брокер отримує що й зарплатню. Доходом брокера то, можливо сума, отримана як різниці цінується покупця продавця. Брокер діє основі укладених з клієнтами угод (договорів, контрактів). Дилер-посредник (фізичне чи юридична особа), займається перепродажем цінних паперів від своєї особи, власним коштом і свій острах і соціальний ризик. Доход дилера складається рахунок різниці у цінах купівлі й продажу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7