Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів у структурі ринку

Сторінка 6

Коносамент (від фр. connaissement) є цінної папером, яка висловлює право власності на конкретно вказаний у ньому товар. Коносамент - це транспортний документ, у якому умови договору морської перевезення.

Існує:

1)линейный коносамент - це коносамент,в якому викладається воля відправника, спрямовану підписання договору перевезення вантажу;

2)чартерный коносамент - коносамент, котрий у підтвердження прийому вантажу, перевезеного виходячи з чартеру;

3)береговой коносамент - коносамент, котрий у підтвердження прийому вантажу від відправника березі, зазвичай, складі перевізника;

4)бортовой коносамент - коносамент, що видається, коли товар занурений на судно.

Залежно від послуг цього, розрізняють коносаменты іменний, ордерний, на пред'явника:

1)именной - коносамент, де вказують найменування певного одержувача;

2)ордерный - коносамент, яким вантаж видається або за наказу відправника чи одержувача, або за наказу банку;

3)на пред'явника - коносамент, де вказують, що він виданий пред'явника, тобто. у ньому не містяться які - або конкретні дані щодо особи, обла-дающего правом отримання вантажу, і тому вантаж в порту призначення має видати кожному особі, предъявившему такий коносамент .

У коносаменті, як і цінної папері, мають бути певні обов'язкові реквізити : інформацію про вантаж. Відсутність їх позбавляє коносамент функції товарораспо-рядительного документи й він перестає бути цінної папером.

Опціон є двосторонній договір (контракт) про передачу права (для одержувача) і обяза-тельства (для продавця) купити чи продати певний актив (цінних паперів. валюту тощо.) за визначеною (фіксованою) ціною заздалегідь узгоджену дату чи перебігу узгодженого періоду часу.

Існують три типу опціонів:

1)опцион для придбання, чи опціон колл (call), означає право покупця (але з обов'язок) купити акції, валюту, інший актив захисту від (для) потенційного підвищення її курсу;

2)опцион продаж, чи опціон пут (put), гласить про право покупця (але з обов'язок) продати акції, валюту, інший актив захисту від (для) їх потенційного знецінювання;

3)опцион подвійний, чи опціон стелаж (ньому. stellage) означає право покупця або купити, або продати акції, валюту (але з купити та продати одночасно) на базисної ціні.

На опціон вказується термін. Термін опціону - дата чи період, після чого (якої) опціон може бути використаний.

Існують два стилю опціону: європейський і американський. Європейський означає, що опціон можна використовувати лише у фіксовану дату. Американ-ский стиль характеризується тим, що опціон можна використовувати будь-якої миті не більше терміну опціону.

Опціон має власний курс. Опционный курс - ціна, по кото-рой можна (call) чи продати (put) актив опціону.

Особливість опціону у тому, що у угоді купівлі - продажу опціону, ви купуєте не титул власності (тобто. акції), а декларація про придбання. Угода купівлі - продажу опціону називається контрактом. Единичный контракт укладається повний лот. Лот - це партія однакових цінних паперів (чи інших активів), запропонована на продаж. Партія лотів утворюють більшу партію - стринг.

Ф'ючерс - контракт на куплю - продаж якого - або товару (цінних паперів, валюти) у майбутньому, тобто. це терміновий біржовий контракт. Укладання ф'ючерсного контракту перестав бути безпосереднім актом купівлі - продажу, тобто. продавець не віддає покупцю свій товар, а покупець не віддає продавцю свої гроші. Продавець приймає він зобов'язання поставити товар по зафіксованої в контракті ціні до дати, а покупець приймає зобов'язання виплатити суму грошей. Для гарантії виконання зобов'язань, вноситься заставу, сохраняемый посередником, тобто. організацією, проводить ф'ючерсні торги. Ф'ючерс стає цінної папером і може у перебігу всього термін дії перекупаться багаторазово. Утримувач контракту може посісти як вгадати, не вгадати колеблемую вартість товару, програти або одержати прибуток. Отже, головна особливість ф'ючерсу у цьому, що може перепродаватимуть і переходити особисто від до рук, до яка вказана у ньому дати виконання.

Фьючерсы бувають для придбання і продаж. У нашій країні ф'ючерсні торги стосуються поки валюти, нафти, нафто-продуктів.

Майновий лист.В час широко став розвиватися ринок нерухомості, що викликала поява нових різновидів цінних паперів. Однією є майновий лист "Північний ключ" (Санкт-Петербург). Будь-який громадянин чи господарюючий суб'єкт може купити володіння одна чи кілька частками по 0,1 кв. м. загальній площі квартири. Кожна така частка задовольняється майновим листом. Поточна ціна одного майнового аркуша у червні 1993 р. становила 30 тыс.р. (ринкова ціна 1 кв. м. площі становила 300 - 380 тис. крб.).

Що стосується набору кількості майнових аркушів, достатнього щоб одержати у власність їх у конкретному будинку і оплачує майновими листами. Крім житлової перспективи, майнові листи дають можливість зберегти засоби від інфляції. Наприклад, максимальний дивіденд, виплачуваний банками за своїми акціям і сертифікатам в 1993 р. - 200 %. У той самий час зростання ціни нерухомість Санкт-Петербурзі становив 396 % у доларах Сполучених Штатів або 1750% в рублях. Ціна житла у валюті буде рости і далі. Пропорційно збільшуватиметься курсова вартість майнового аркуша, оскільки співвідношень між ціною майнового аркуша" й ціною нерухомості завжди буде збігатися. Майновий листок має 100% -ную ліквідність, позаяк у будь-якої миті може бути проданий по курсової ціні організатором інвестиційного проекту "Північний ключ" або іншими обличчям.

Джерела правовим регулюванням емісії та звернення цінних паперів у Росії

Нині у Державній думі ведеться робота з розробки законопроекту “Про державних підприємств і муніципальних цінні папери”. Регулювання питань емісії будь-яких видів цінних паперів від початку має переслідувати мета захищати інтереси інвесторів, які одержують цінних паперів. Завдання забезпечення захисту інвесторів можуть виконати, по-перше, через встановлення вимог до емітенту, які б можливість втілення зобов'язань, прийнятих він емітентом, по-друге, через встановлення правил, що регламентують з достатньою впевненістю процедуру, примусового виконання зобов'язань, узвичаєних себе боржником емітентом. Коли ролі емітента виявляється держава, необхідність забезпечення виконання зазначених завдань зростає, оскільки в разі і саме боржник, і той, хто забезпечує примусове дію, у відношенні боржника протистоять приватній особі - інвестору. У цьому розробка детальних правил, визначальних порядок емісії державних цінних паперів, має принципове значення.

Зараз можна говорити лише про фрагментарності регулювання питань емісії державних цінних паперів. Попри те що, питання випуску, розміщення чи звернення державних цінних паперів однак регламентуються у різних правових актах, зокрема в як Конституція РФ, Цивільний кодекс РФ, спеціальних законодавчі акти, тим щонайменше відсутня єдина система нормативних актів. Через війну всякий випуск окремого виду цінних паперів супроводжується прийняттям спеціального нормативногта (чи навіть кількох актів), які регламентують питання емісії та звернення конкретної цінних паперів.

Сьогодні головними джерелами, визначальними основні засади емісії та звернення цінних паперів, є:

Конституція РФ.

Цивільний кодекс РФ.

Федеральний Закон РФ “Про ринок цінних паперів”.

Інші нормативні акти.

У цьому законодавстві не охоплені питання, пов'язані з межбиржевым клірингом і погашенням зобов'язань по цінних паперів, ф'ючерсних і опціонних угод; цінних паперів відділені від інвестиційних ризиків і інвестиційних інструментів. основні напрями вдосконалення законодавства про цінні папери випливають із нижченаведених висновків.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7