Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів у структурі ринку

Сторінка 4

Акція має номінальну (ціна, позначена вдатися до акцій) і ринкову (ціна, через яку реально купується акція, чи курсова) вартість. Курс акцій перебуває у прямої залежності від розміру одержуваного із них дивіденда й у зворотної залежність від рівня позичкового (банківського) відсотка.

Цей процес відбувається встановлення ціни акції залежність від реально приносимого нею доходу називається капіталізацією прибутку і здійснюється через фондові біржі, через ринок цінних паперів. Курсова ціна акції акціонерного товариства закритого типу, якою вона продається у суспільстві, визначається вартістю чистих активів суспільства, що припадають однією оплачену акцію, і називається балансовою вартістю акцій.

де Б - балансову вартість акції, крб.;

А - чисті активи акціонерного товариства , крб.;

До - кількість оплачених акцій, од.

Балансова вартість акції застосовується при листингу акцій. Листинг - це допуск цінних паперів емітента до торгів на фондову біржу шляхом перевірки їхньої якості та включення в котировочный листок і контроль господарським - фінансового стану емітента щодо його відповідності вимогам, запропоновані фондовій біржею.

Котировочный лист - головний орієнтир всім потенційних інвесторів, вирішальних, у які цінних паперів укласти гроші. У котировочный лист заносять ті емітенти, які пройшли процедуру лістингу, а саме цей лист публікується і поступово стає доступне учасників ринку цінних паперів.

Якість акцій, як будь-який інший цінних паперів, характеризується її ліквідністю. Ліквідність цінних паперів представляє її здатність швидко і втрат надходжень у ціні перетворюватися на готівка. Цінні папери - це легко реалізовані активи. Рівень ліквідності цінних паперів визначається процесі аналізу фінансового становища емітента. Якість цінних паперів характеризується також адекватністю покриття відсотків з облігаціях і дивідендів з акцій чистим прибутком акціонерного товариства.

Облігації є позиковими засобами, їх власники це кредитори, і, отже, із нею товариство має зробити розрахунки насамперед. По-друге чергу розрахунки відбуваються з власниками привілейованих акцій, котрі за відношення до акціонерному суспільству є власниками привілеїв. Інші акціонери немає привілеїв. Тому розрахунки із нею здійснюються у останню.

При аналізі попиту й пропозиції вдатися до акцій можна вживати такі показники, як абсолютна величина попиту, його у відсотках максимальної ціні попиту, співвідношення обсягів, середньозважені за ціни попиту і товарної пропозиції.

Спред - це розрив мінімальної ціною пропозиції з максимальної ціною попиту.

Акціонерне суспільство, у відповідності зі своїм статутом чи рішенням акціонерів проти неї купити певна кількість акцій на на пільгових умовах із знижкою з продажною ціни. Така купівля називається опціон.

Частка звичайних акцій, зосереджена до рук одного власника і дає можливість здійснити фактичний контроль над акціонерним суспільством, називається контрольний пакет акцій. Теоретично, контрольний пакет акцій має становити 50 % всіх випущених звичайних акцій плюс одну акцію. Практично, він значно менше.

Власники акцій отримують ними дивіденди, тобто. дохід. Доход виплачується з допомогою прибутку акціонерного товариства чи підприємства. По привілейованим акціям акціонерного товариства нестачі прибутку, виплата дивідендів виробляється із Резервного фонду суспільства. Дивиденд то, можливо проміжний й остаточні.

Проміжний дивидент виплачується раз на квартал чи півроку. Його розмір оголошується директорами акціонерного товариства і має фіксований характер.

Остаточний дивіденд виплачується раз на рік. Його розмір встановлюється загальним річним зборами акціонерів результатами роботи протягом року з урахуванням виплати проміжних дивідендів. Фіксований дивіденд по привілейованим акціям визначається за її випуску. Дивиденд не виплачується з акцій, які були випущені звернення або є на балансі суспільства. Дивиденд може виплачуватися також акціями (той процес називається капіталізацією прибутку) чи , якщо передбачено у статуті акціонерного товариства, облігаціями, товарами.

Облигация - цінний папір, союз внесення її власником коштів і що підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цієї цінних паперів в передбачений у ній термін, зі сплатою фіксованого відсотка. Облігації випускаються визначений термін. Відрізняються облігації внутрішніх державних підприємств і місцевих позик і облігації господарюючого суб'єкту. Облігації можна випускати іменні чи пред'явника, відсоткові чи безвідсоткові (цільові під товар або ж послуги), вільно які звертаються чи з обмеженою колом звернення. Облігації внутрішніх державних підприємств і місцевих позик випускаються на пред'явника. Облігації господарюючого суб'єкту емітуються як іменні, і на пред'явника. На відсоткових облігаціях вказуються рівень культури й терміни виплачуваного відсотка, на цільових (безвідсоткових) - товар або послуга, під якими вони випущені. Доход по відсотковим облігаціях виплачується шляхом оплати купонів до облігацій. Оплата виробляється щороку одноразово при погашенні позик шляхом нарахування відсотків на від номінальної вартості.

Купон - частина облігаційного сертифіката, яка за відокремлення від сертифіката дає власнику декларація про отримання відсотка (доходу). Величина відсотка голосів і дата його виплати обгрунтовується купоні. По облігаціях цільових позик дохід не виплачується. Власник такої облігації отримує декларація про придбання відповідних товарів чи послуг, під якими випущені позики.

Держава випускає такі облігації:

1)облигации Державного республіканського внутрен-него позики 1991 г.(обращаются серед суб'єктів господарювання);

2)государственные короткострокові бескупонные облігації;

3)государственные валютні облігації;

4)облигации Російського внутрішньої позики 1992 р. (звертаються серед фізичних осіб).

Купон чи купонний відсоток це фіксований відсоток, який встановлюється в останній момент емісії облігації. Виходячи з цього відсотка, інвестор отримує щорічний платіж по облігації. Купонний відсоток є головну характеристику облігації. За інших рівних умов облігація тим привабливішою від для інвестора, що більш великий відсоток по купону вона пропонує.

Є певні переваги державних облігацій:

1)доход за державними цінних паперів не оподатковується;

2)налог для операцій з колишніми державними цінними паперами стягується тільки з покупця у розмірі крб. із тисячі замість 3 крб., як у операцій із комерційними цінними паперами;

3)не потрібно створювати резерви із прибутку під знецінення державних цінних паперів комерційними банками;

4)облигации позики можна використовувати заставою і при отриманні кредиту.

Валютні облігації випускаються вересня 1993 р. серіями акцій становить 1, 10 і 100 тис. $. США.

Облігації суб'єктів господарювання випускаються задля залучення додаткових фінансових ресурсів. Дані облігації підтверджують зобов'язання господарюючого суб'єкту відшкодувати власнику їх номінальну вартість передбачений у яких термін із щорічної платою фіксованого відсотка. Облігації господарюючого суб'єкту не дають їх власникам декларація про що у управлінні цим господарюючим суб'єктом. Облігації є твердими борговими зобов'язаннями емітента і тому надійнішими, ніж акції. Проте ціна облігації підтверджено ризиком зміни відсоткові ставки. Тому з метою зменшення впливу рівня інфляції на ціну облігації, можна випускати конвертовані облігації.

Конвертируемые облігації - це такі облігації, що дають власнику право обмінювати їх у звичайні акції тієї самої емітента відповідно до умовами конверсійної привілеї. Для конвертованій облігації як основних характеристик неодмінно вказують першу дату, що відкриває можливість перекладу облігацій в акцію і перекладну премію. Під перекладної премією розуміється котре виражається у відсотках від поточної ціни акції сума переплати за право перекладу облігації в обыкно-венную акцію. Розмір премії тісно пов'язані з дохідністю акції. Чим нижчий премія, тим нижче дохідність акції, але водночас вище шанс обміняти на облігацію на акцію і навпаки.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 [4] 5 6 7