Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ринок цінних паперів у структурі ринку

Сторінка 2

Інвестиційний інститут - господарюючий суб'єкт чи фізична особа, здійснює операції із цінними паперами. До інвестиційним інститутам ставляться фінансовий брокер, інвестиційний консультант, інвестиційній компанії, інвестиційний фонд. Усі інвестиційні инсти-туты, крім інвестиційного консультанта, повинен мати ліцензію зважується на власну діяльність. Інвестиційні інститути здійснюють своєї діяльності над ринком цінних паперів як исключительную,т.е. не допускає її суміщення з іншими видами діяльності.

Фінансовий брокер - це акредитований агент (тобто. зареєстрований, має повноваження) з купівлі-продажу цінних паперів чи валюти. Він укладає угоди за дорученням і завдяки клієнтів. Як фінансового брокера може бути господарюючий суб'єкт чи громадянин.

Инвестиционным консультантом є громадянин, имею-щий кваліфікаційний атестат 1 категорії, видають терміном однією рік Мінфіном РФ або його органом. Робота консультантом, ліцензія непотрібен, проте необхідна реєстрація такого громадянина як підприємець.

Інвестиційна компанія - воно (корпорація), вкладывающее капітал у вигляді прямих і портфельних інвестицій і яке виконує деякі функції комерційних банків. Інвестиційні компанії представленны холдинговими компаніями, фінансовими групами, фінансовими компаніями.

Холдинговою компанією є головну компанію, владеющую контрольний пакет акцій інших акціонерних товариств, званих дочірні підприємства, і що спеціалізуються з управлінні. Фінансовій холдингова компанія є компанія, понад 50 відсотків % капіталу якої складають цінних паперів інших емітентів й інші финан-совые активи. До складу активів фінансової холдингової можуть входити лише цінні папери інші финан-совые активи, і навіть майно, необхідне непосред-ственно задля забезпечення функціонування апарату управ-ления холдингова компанія. Фінансова холдингова компа-ния може вести лише інвестиційну деятельность.Другие види діяльності неї не допускаються.

Фінансова група - воно підприємств, пов'язаних у єдине ціле. На відміну від холдингу, фінансова група немає головний фірми, що спеціалізується на управлінні.

Фінансова компанія - це корпорація, финансирующая обраний по деякому критерію певний, досить вузьке коло іншими корпораціями і що здійснює диверсифікації (т.е.рассредоточения) вкладень, властивих інших компаній. Фінансова компанія, зазвичай, на відміну від холдингової компанії немає контрольних пакетів акцій фінансованих його корпорацій.

Інвестиційний фонд є товариство відкритого типу, яке залучає кошти дрібних інвесторів, акумулює їх шляхом випуску (емісії) й законність продажу власних цінних паперів (акцій), забезпечує вкладення цих від своє ім'я в цінних паперів інших емітентів й у торгівлю цінними паперами. Наприклад, вигода дрібного інвестора, що займає однією або кількома приватизаційними чеками при вкладанні має значення розосередження (диверсифікації) вкладень чекового інвестиційного фонду в цінних паперів значної частини емітентів і квалифициро-ванного управління інвестиціями із боку фахівців фонду.

Інвестиційні фонди бувають: відкритий, закритий і чековий.

Відкритий фонд - це фонд, эмитирующий цінних паперів з зобов'язанням їх викупу обратно,т.е. що дає власнику цінних паперів цього фонду право на його вимогу отримати у обмін них його гроші чи інше майно відповідно до статутом фонду.

Закритий фонд - фонд, який емітує цінних паперів без зобов'язання їх викупу назад.

Чековый фонд - спеціалізований інвестиційний фонд приватизації, що здійснює операції з приватизаційними чеками. Приватизаційний чек є також цінної папером.

Ценная папір повинна пройти державної реєстрації. Державної реєстрації підлягає первинна емісія цінних паперів, тобто. продаж цінних паперів емітентами їх першим власникам (інвесторам). Первинна емісія цінних паперів здійснюється за:

1)учреждении акціонерного товариства і розміщення акцій у його засновників;

2)увеличении розмірів статутного капіталу акціонерного товариства шляхом випуску акцій;

3)привлечении позикового капіталу юридичних осіб, державою, державними органами чи органами місцевої адміністрації шляхом випуску облігацій та інших боргових зобов'язань.

Первинна емісія цінних паперів здійснено у формі:

1)открытого (публічного) розміщення цінних паперів серед потенційно необмеженого кола інвесторів - з публічним оголошенням, проведенням рекламної компа-нии і реєстрацією проспекту емісії;

2)закрытого (приватного) розміщення - без публічного оголошення, без проведення рекламної компанії, публікації й реєстрації проспекту емісії серед заздалегідь відомого обмежене коло інвесторів.

Процедура первинної емісії цінних паперів входять такі етапи:

1)при відкритому розміщення цінних паперів:

а)принятие емітентом рішення про випуск цінних паперів;

б)подготовка і запровадження проспекту емісії цінних паперів емітентом;

в)регистрация цінних паперів виходячи з представлених нотаріально завірених копій установчих документів і майже проспекту емісії;

г)издание проспекту емісії і публікація повідомлення про підписці на цінних паперів;

д)размещение цінних паперів;

2) у разі закритого розміщення цінних паперів:

а)принятие емітентом рішення про випуск цінних паперів;

б)регистрация цінних паперів;

в)размещение цінних паперів;

Реєстрація цінних паперів виробляється так:

1.В Міністерстві фінансів Російської Федерації :

і якщо сума емісії дорівнює чи вище 50 млрд. крб., і навіть при наступних випусках, у яких загальна сума всіх цінних паперів жодного виду дорівнюватиме понад 50 млрд. крб.;

б)в разі емісії цінних паперів, незалежно від суми емісії органами державної влади управління республіки до складі Російської Федерації, країв, областей, міст, районів.

2.В міністерствах фінансів республік у складі Російської Федерації, крайовими, обласними, городскими,(Москва і Санкт-Петербург) фінансовими відділами за місцем розташування емітента:

а)если сума емісії вбирається у 50 млрд. крб., і навіть при наступних випусках, у яких загальна сума всіх випущених цінних паперів жодного виду менш 50 млрд. крб.;

3.В Центральному банку Російської Федерації у разі емісії цінних паперів банками й іншими кредитними учреж-дениями незалежно від суми емісії. Власник цінних паперів отримує прибуток від її володіння і розпорядження. Прибуток від розпорядження цінної папером - це прибуток від продажу її за ринкову вартість, коли він перевищує номінальну чи початкову вартість.

Прибуток від володіння цінної папером можна отримати в різний спосіб. До них належать:

а)установление фіксованого відсоткового платежу;

б)применение східчастої відсоткової ставки;

в)использование плаваючою ставки відсоткового доходу;

г)индексирование від номінальної вартості цінних паперів;

д)реализация боргових зобов'язань із знижкою (дис-контом) проти їх номінальною ціни;

е)проведение виграшних позик;

ж)использование дивідендів;

Фіксований відсотковий платіж - це найбільш проста форма платежу. Однак за умов інфляції і у ринкової кон'юнктури з часом незмінний за рівнем дохід втратить своєї принадності. Застосування східчастої відсоткової ставки у тому, що встановлюється кілька дат, після закінчення яких власниць цінних паперів може або загасити його, або залишити до наступній дати. У середньому кожен період ставка відсотка зростає. Плавающая ставка відсотка доходу змінюється регулярно (наприклад, разів у квартал, в півріччя) відповідно до динамікою облікової ставки центрального банку Росії чи рівнем дохідності державних цінних паперів, розміщуваних шляхом аукціонної продажу. Як антиінфляційної заходи можна випускати цінних паперів з номіналом, индексируемым з урахуванням індексу споживчих цін. За деякими цінних паперів відсотки можуть виплачуватися. Їхні власники отримують дохід тому, що купують ці цінних паперів із знижкою (дисконтом) проти їх від номінальної вартості , а погашають за номінальну вартість.


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7