Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Альтернативні джерела

Реферат: Альтернативні джерела

Perpetuum-mobile

Сенсаційне повідомлення надійшло з Анг лии. Винахідник Джон Серл сконструював літальний апарат як обертового диска. Апарат споживає енергію лише за розгоні, та був летить сам собою по класси ческому варіанту вічного двигуна.

Ідея «перпетуум-мобіле» - двигуна, ра ботающего без споживання енергії до підлогу ного зносу деталей, прийшла від щирого ве ков - хіба що з часів родоначальника механіки Архімеда. Хитроумных конструкцій, придуманих дозвільними умами, не порахувати. Тільки одна не працювала. Безплідні по тортури не припинилися і по тому, як Фран цузская академія наук середині минулого століття наклала категорична заборона на рас смотрение проектів «вічних двигунів». Тільки ентузіастам ніякої заборона ні до чого. Тим більше що тоді в Антверпенском му зее вже ми працювали й по сьогодні працюють де ревянные годинник, яких ще не зав дили. Замість гир там вигнута скляна трубочка з гліцерином, у якій ходять два поршня. Глицерин реагує зміну ат мосферного тиску, стискуючись і расширя ясь, і поршні постійно подкручивают пружи ну. Звісно, це класичний «перпетуум-мобіле», оскільки механізм споживає енергію ззовні, але й працює ж два сто летия .

Французьких академіків можна було зрозуміти. Німецький дослідник Клаузиус на свій вре мя опублікував знаменитий постулат у тому, що у принципі неможливо було створити влаштуй ство, вырабатывающее більше енергії, ніж щодо нього підведено. І це автоматично исклю сподівається існування вічного двигуна.

У цьому вся затвердженні є одна нюанс. Воно виведене виходячи з фактів, здобутих у той час наукою. Але вона слід за місці й постійно відкриває нові явища природи, хоча зовсім який завжди може їх пояснити.

Ще 1931 року знамениту винахідник Нікола Тесла побудував легковий ав томобиль, який працює за принципу «вічного двигуна». Машину розганяв джерело элект роэнергии з так званим аномальним энер гобалансом, тобто, коли «не вдома» получа ется більше енергії, ніж подається «на вхід». Звідки надходила додаткова енергія в чужу машину Теслы?

Винахідник назву відповіді це й не розкрив секрету своєї конструкції. Изве стно лише, що до неї входили якісь електро вакуумні прилади й антена. Автомобіль раз вивал швидкість до 130 км/год - за тими време нам просто рекордну. Чому ті ж Тесла «задо рил» свою роботу? Можливо, вона сама було пояснити це явище. Можливо як хотів викликати він закиди на «несерьезнос ти» свого винаходи.

Агрегат, вырабатывающий електрику з аномальним энергобалансом, отримав назва ние конвертера. Таке ім'я дав йому американ ський винахідник доктор Морей, що у 1937 році збудував конвертер, споживаючий 100 ватів енергії, а видає 3,5 кіловата! Пристрій важив 25 кілограмів і також мало антену. Два роки, Морей посаду роїв конвертер, видає 50 кіловат!

У конструкціях Теслы і Морея саме зага дочное - це антена. Що вона бере? Бли з усіх до цю загадку, мабуть, підійшов наш сучасник, професор Чернетский. У сво їй лабораторії він демонструє звичайну електролампочку, у якій вольфрамова нитку світиться від енергії вакууму!

Ще великий фізик Поль Дірак стверджував, що вакуум - невичерпна комора енергії. І енергія ця можна - протягни правицю і візьми. Зараз наука наблизилась до цьому поро гу! Например,аномальный енергобаланс непро днократно спостерігався на експериментальному стенді ЦНИИМАША, де у спеціальному вуст ройстве було зареєстровано перевищення енергії стосовно затратам учетверо!

Літальний апарат Джона Серла, про кото ром згадувалося, є магнітне кільце, обертове на роликах. Більше нічого про конструкції невідомо. При досягненні певної швидкості враще ния апарат починає саморазгоняться. Тоді відбувається зниження ваги апарату, і він взле тане! Як стверджує спостерігачі, присут ствовавшие на випробуваннях, кілька моді лей просто загубилися, полетівши невідомо куди. Підсумковий політ було проведено з управ ляемым апаратом з Лондона в Корнуел і навпаки, що у цілому становило 600 кілометрів.

Отже, вічний двигун вже з стрункий. Не виключено, що у ХХІ столітті він орга нично ввійде у наш побут. Як знайде при менение енергія вакууму, яку невозмож але вичерпати.

Час – нескінченний генератор?

20 січня нинішнього року відбулося очеред ное засідання Відділення планетології Рус ского географічного суспільства на Санкт-Пе тербурге із незвичним порядком денним: «Новий клас явищ у природних процесах і тих нологиях». Основним доповідачем був изве стный петербурзький фізик, старший науч ный співробітник Фізико-технічного инсти тутечки імені академіка А.Ф.Иоффе Анатолію Павловичу Смирнов. Доповідь цей у визначено ном сенсі справив враження розірвавши шийся бомби!

У насправді, промову на ньому про великий групі експериментально обгрунтованих від крытий, абсолютно не укладывающихся до рамок відомих фізичних законів і за вычных поглядів на природних для рідних процесах. Про деякі з них же в раз ное час повідомляли доповідях на наукових конференціях і навіть у науково-популярних виданнях. Але зібрані разом із добавлени їм нових даних, просто приголомшували і з справедливому утвердженню доповідача, перетворилися на зухвалий виклик сучасної науці, і звичайному здоровому глузду.

Приміром, французький вчений Л. Кирвран виявив, що у рослинах згодом з'являються хімічні елементи, що у них зроду-віку був! Єдине, але з ймовірне пояснення залежить від превра щении одних елементів до інших (трансмута ция) під впливом якийсь енергії. Ал хімія, і тільки! Говорили навіть, що цей вплив невловимих космічних частинок - нейтрино! Кирвран спостерігав подібні пре обертання хімічних елементів і в птахів у одному з експериментів із курми учений давав їм корм з зменшеним змістом кальцію. Після цього починали нести яйця з тонкою, «шкірястої» шкаралупою Кирв ран додавав до корму очищену слюду (каль ция в слюді немає) й кури почали зазнавати яйця з твердої шкаралупою, наче вони наклева лисій кальцію! Чому в яєць з'явилася скорлу па із високим вмістом кальцію - достеменно відомо. Якщо знову розмовляти про трансмута ции, треба пояснити, рахунок яких сил воно відбувається .

Преведущая стаття московського популяризатора науки Альберта Валентинова «Чи можна побудувати вічний двигун?» У ньому наведено примі ры створення електричних пристроїв, выра батывающих вулицю значно більше енергії, що вони споживають. Звідки ж береться «зайва» энер гия? Незрозуміло. Вона виникає, як здається, буквально з нічого! Доповідач на засіданні Відділення планетології говорив, що й живі істоти, включаючи людини, витраті ют для підтримки своєї жизнедеятельнос ти більше енергії, ніж отримують її з їжею.

А тектонічні процеси Землі, переме щение цілих континентів поверхнею на ши планети - усе це приклади волаючого енергетичного дисбалансу: у надрах Зем чи просто немає таких сил, яких вистачило на виконання настільки титанічній роботи!

Новосибірські дослідники на чолі з академіком Російської Академії Наук Ми хаилом Михайловичем Лаврентьєвим непро днократно проводили таку дивовижну досвід. Вони направляли телескоп з поміщений ными у його фокусі бактеріями на какую-ни чи зірку, і бактерії під впливом її све та помітно пожвавлювались. Оскільки, як і зрозуміло, видиме нами становище зірки розминається з істинним (бачимо, собствен але кажучи, не зірку, а світло, що йде від нього), то, на насправді ця зірка кілька сме щена і залишається на темному ділянці неба. Це місце, знаючи швидкість і напрям дви жения зірки, не складно розрахувати. Отож, новосибірські дослідники переме щали потім об'єктив телескопа в точку ис тинного становища усе ж зірки й - бак терии теж починали ворушитися швидше! Чому? Адже світ істинного местополо жения зірки ще встиг дістатися Землі? Яка сила нарешті впливала на бак терии? Точної відповіді немає .


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3