Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми формування та функціонування фондових бірж у Росії

Реферат: Проблеми формування та функціонування фондових бірж у Росії

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження……………………………………………………………………… 3

1. Фондова біржа як господарюючий суб'єкт сучасної ринкової економіки…………………………………………………………………… .4

1.1 Фондова біржа як економічна категорія…………………… .4

1.2 Механізм функціонування фондовій биржи…………………….6

1.3 Діяльність фондових бирж……………………….9

1.4 Розвиток біржового ринку поруч із позабіржовим: сучасні загальносвітові тенденції……………………………… .10

2. Проблеми розвитку фондових бірж у Росії напрями їх совер-шенствования ……… …………………………… .………………….…….12

2.1 Проблеми державного регулювання діяльності фондових бірж та його саморегулювання……………………… … .…….15

2.2 Взаємодія біржового і позабіржового ринків цінних паперів у російській економіці……………………………………………… .20

2.3 Проблеми шахрайства російському ринку цінних бумаг….26

Укладання………………………………………………………………… .28

Список використовуваних источников………………………………………….31

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У 90 рр. 20 століття перехід до ринкових відносин викликав підвищений інтерес до фондових бірж як важливою складовою ринку цінних паперів. Цей період у Росії відрізняється виходом друком у численної навчальної літератури, що свідчить про зростання увазі суспільства до проблем ринку, фондових бірж й поглибленому осмисленні їхньої ролі та значущості в економічних процесах.

У спільній розмові співвласник російської інвестиційній компанії «Резерв - Інвест» У. Порошин і управляючий структурою МДМ - Банку із управління активами З. Рабинович дійшли висновку у тому, що фондовий ринок- це закінчення економіки та всієї сфери життєдіяльності й держави. Ці закінчення реагують на глибину процесів, які у організмі, набагато швидше, ніж сам організм, тому фондовий ринок завжди є лідируючим індикатором те, що відбуватиметься економіки.

Оскільки біржі яких багато важать для народного господарства як перевалочні бази позикового капіталу по дорозі від приватних осіб до підприємств, зважаючи на те, що із нею тісно пов'язані поданні про ефективне перерозподілі капіталу, до бірж з права прикуто увагу громадськості, наших політиків і контрольних органів.

Недосконалість російського законодавства, відсутність культури корпоративного управління, недоліки системи розкриття інформації, потребує доопрацювання технічна база є головними особливостями ринку Росії.

Мета цієї роботи - виявити проблеми сучасних російських фондових бірж, з'ясувати причини їх виникненню.

У роботі розглядатимуться такі проблеми фондових бірж, як його регулювання і саморегулювання, взаємодія позабіржового і біржового ринків цінних паперів, інформаційна закритість (непрозорість), шахрайство на фондових біржах.

1. Фондова біржа як господарюючий суб'єкт сучасної ринкової економіки

1.1 Фондова біржа як економічна категорія

Відповідно до чинного російського законодавства фондової біржі належить до учасників ринку цінних паперів, організуючим їх купівлю-продаж. За законом фондової біржі неспроможна поєднувати діяльність із організації торгівлі цінними паперами коїться з іншими ві дами професійної діяльності над ринком цінних паперів, крім депозитарної і клірингової (депозитарії надають послуги зі збереження сертифікатів цінних паперів і/або обліку прав власності на цінних паперів, а клірингові організації здійснюють розрахункове обслуговування учасників ринку цінних паперів).

Ознаки класичної фондової біржі:

1) це централізований ринок, з фіксованою місцем торгівлі, тобто. наявністю торговельний майданчик;

2) цьому ринку є процедура відбору найкращих товарів (цінних паперів), відповідальних певним вимогам (фінансова стійкість і великі розміри емітента масовість цінних паперів як однорідної і стандартного товару, масовість попиту, чітко виражена колеблемость цін тощо.);

3) існування процедури відбору кращих операторів ринку на ролі членів біржі;

4) наявність тимчасового регламенту торгівлі цінними паперами і стандартних торгових процедур;

5) централізація реєстрації операцій та розрахунків з ним;

6) встановлення офіційних (біржових) котирувань;

7) нагляд за членами біржі (з позицій їхньої фінансової стійкості, безпечного ведення бізнесу, дотримання етики ринку).

Фондова біржа - це організований, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Це механізм надзвичайно значущий організації підприємницької діяльності, й у функціонування сучасної ринкової економіки загалом.

Фондова біржа створюється у вигляді некомерційного партнерства. Основна чиєю метою є діяльність у створенні сприятливих умов широкомасштабної й ефективної торгівлі цінними паперами. Фондова біржа організує торгівлю тільки між членами біржі. Інші вони цінних паперів можуть здійснювати операції у біржі лише крізь посередництво членів біржі.

Членами фондової біржі можуть бути будь-які професійні вони цінних паперів, які проводять діяльність, зазначену у розділі 2 Федерального закону «Про ринок цінних паперів». Порядок вступу до члени фондової біржі, виходу і виключення з п'яти членів фондової біржі визначається фондовій біржею самостійно виходячи з її внутрішніх документів. Фондова біржа вправі встановлювати кількісні обмеження числа її. Неравноправное становище членів фондової біржі, тимчасове членство, і навіть здавання місць у оренду й їх передача під заставу особам, які є членами даної фондової біржі, не допускаються. Фондова біржа зобов'язана забезпечити гласність і публічність проведених торгів шляхом оповіщення її про місце й час проведення торгів, про список і котируванні цінних паперів, допущених до звернення біржі, про результати торгових сесій, і навіть надати іншу інформацію, зазначену у статті 9 Федерального закону.

Фондова біржа самостійно встановлює процедуру введення до списку цінних паперів, допущених до звернення біржі, процедуру лістингу і делистинга. Фондова біржа немає права встановлювати розміри винагороди, стягнутого її членами скоєння біржових угод.

Оператори фондової біржі виступають банки, інвестиційні і фінансові компанії та фонди, брокерські контори.

Щоб краще зрозуміти сутність фондової біржі, розберемо її основні функції і завдання. Будучи організатором ринку цінних паперів, фондової біржі спочатку займалася виключно створенням необхідних умов ведення ефективної торгівлі, зате принаймні розвитку ринку дедалі більше значення стало набувати й не так організація торгівлі, як її обслуговування. Завдання фондової біржі:

1. Створення постійно чинного ринку, т. е. фондової біржі централізує наявну місце, де може проходити як продаж цінних паперів їх першим власникам, і вторинна їх перепродаж;

2. Виявлення рівноважної біржовий ціни. Виконання це завдання можливе силу те, що біржа збирає дуже багато як продавців, і покупців, що дає змоги виявити прийнятну вартість (ціну) конкретних цінних паперів;

3. Акумуляція тимчасово вільних коштів і сприяння передачі прав власності;

4. Забезпечення гласності, відкритості біржових торгів. Біржа відпо-відає централізоване поширення біржовий інформації;

5. Забезпечення гарантій виконання угод, ув'язнених у біржовому залі. Виконання це завдання досягається тим, що біржа гарантує надійність цінних паперів, які котируються у ньому;

6. Розробка етичних стандартів, кодексу поведінки учасників біржовий торгівлі. Біржа повинна контролювати розроблені нею стандарти кодекс поведінки, застосовувати штрафні санкції до припинення діяльності чи позбавлення ліцензії у разі їхню необхідність;

1.2 Механізм функціонування фондової біржі

Біржові угоди досить численні. Під біржовий операцією розуміється угода купівлі-продажу з допущеними на біржу паперами, ув'язнена між учасниками торгівлі в біржовому поміщенні у визначений час.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7