Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Класифікація, характеристика і пристрій портів

Реферат: Класифікація, характеристика і пристрій портів

СОДЕРЖАНИЕ

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРТОВ 3

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНОГО РЕЖИМУ УЗБЕРЕЖЖЯ 5

2.1. ОСНОВНІ ПРИРОДНІ ЧИННИКИ 5

2.2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИННИКИ . 6

2.3. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИННИКИ 6

2.4. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ І ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИННИКИ . 9

3. ОСНОВНІ РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТА 10

3.1. СПІЛЬНІ ДАНІ . 10

3.2. ДЛИНА ПРИЧАЛЬНОГО ФРОНТИ . 11

3.3. РАЗМЕРЫ ПОРТОВОЙ АКВАТОРИИ 12

3.4. ГЛУБИНА ПОРТА І ОТМЕТКА ПОРТОВОЙ ТЕРИТОРІЇ 13

3.5. РАЗМЕРЫ СКЛАДОВ . 14

3.6. ЧИСЛО ПРИКОРДОННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ . 15

4. ПЛАН ПОРТА ТА ЙОГО УСТРОЙСТВО 15

4.1. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОРТОВ . 15

4.2. ВИМОГИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ До ПЛАНУ ПОРТА ТА ЙОГО ЭЛЕМЕНТАМ 16

4.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РАЙОНИРОВАНИЯ ПОРТОВ 17

4.4. НАЧЕРТАНИЕ ПРИЧАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОРТА . 21

4.5. НАЧЕРТАНИЕ ВНЕШНИХ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОРТА 23

4.6. ВНЕРУСЛОВЫЕ ПОРТИ . 24

4.6. МОРСЬКІ ПОРТИ У РАЗЛИЧНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ УМОВАХ 25

5. ПРИКЛАД СОЗДАВАЕМОГО МОРСКОГО ПОРТА 27

ЛІТЕРАТУРА . 28

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРТОВ

Розглядаючи все берегові устрою з прилеглої аква торией, що об'єднуються загальним назвою «порти», слід преж де всього звернути увагу до їх велика різноманітність. Тому порти класифікуються за низкою ознак, що зручно не толь до їхнього вивчення, але й виробничих цілей.

Основними класифікаційними ознаками портів є;

а) призначення;

б) народногосподарське значення;

в) геогра фическое становище;

р) річна тривалість эксплуата ции;

буд) ставлення до рівня води;

е) ставлення до международ іншої торгівлі.

За призначенням порти можна підрозділити на транспортні, військові, промислові і порты-убежища.

Транспортні порти, призначені передачі вантажів і пасажирів із жодного виду транспорту в інший, може бути раз ділені на порти загального призначення, у яких переробляють ся найрізноманітніші вантажі і пересідають пасажири, і пір ти спеціальні, призначені на переробку будь-якого одного вантажу (вугілля, руда, нафту, ліс тощо. буд.). Зазвичай, спеці альные порти мають потужні високопродуктивні перегру зочные устрою, які є на переробку самого виду вантажу.

Устройства для перевантаження інших напрямів вантажів і пасажир ские причали у спеціальних портах якщо існують, то име ют другорядне значення. Нерідко трапляються й дещо спеціальні пасажирські порти, у яких вантажні операції ограничива ются перевантаженням багажу.

У портах загального призначення перевантажуються різні вантажі, а перевантажувальні устрою більш універсальні. Найбільш круп ные вітчизняні й іноземні незалежні порти є портами загальне твердження го призначення.

Військові порти чи бази флоту призначені для обслужи вания військово-морського флоту. Вони характеризуються наявністю великих рейдів, басейнів на ремонт судів, спеціальних складів військового спорядження та продовольства. На території військового порту нерідко разме щаются великі казарми. Для оборони порту є форти фикационные та інші інженерні споруди.

Промысловые порти, з кото рых найбільше розвиток підлозі чілі рибні порти, обладнуються складами-холодильниками і име ют у собі перерабаты вающие підприємства. Такі пір ти, будучи базами промыслово го флоту, мають, як пра вило, і власними судоре монтными пристроями.

Порты-убежища, як і це випливає з назви, призначені для укриття під час шторму судів, які розраховані на дію великих хвиль. Зазвичай, для портов-убежищ исполь зуют природні бухти і лагуни, виробляючи у яких минималь ный обсяг днопоглиблювальних робіт до створення рейдів. Не яких випадках до створення захищених рейдів будують огра дительные споруди (порт Адамівка на Дніпрі). Максималь ное відстань між портами-притулками визначається з вус ловия, щоб суду й плоти могли досягти їх, перебувають у будь-якій точці судноплавної траси, з отримання сигналу про подхо дящем штормі. На водоймищах іноді організують сопря женные порты-убежища, використовувані суднами і плотами в зави симости від напрямку вітру (рис. 6). До портам-убежищам слід вважати і спеціальні обгороджені акваторії у судопропускных споруджень за верхніх бьефах водоймищ (звані аванпорты), де суду відстоюються чекаючи надсилаю зования в нижній б'єф чи виходу у Каховському водосховищі.

По народногосподарському значенням основним классификаци онным ознакою порту є обсяг виконуваної портом роботи.

Залежно від вантажообігу і пасажирообороту все порти поділяються сталася на кілька категорій. По категорії порту опре деляются: адміністративна структура порту та її эксплуатаци онные штати, розміри асигнувань з його експлуатацію й ре монтные роботи, обсяги робіт із його розвитку, клас основних споруд, позначки території Франції і розрахункові рівні води. Через неоднаковою трудомісткості переробки різних вантажів категорія порту визначається по вантажообігу в умовних тоннах. Норми технологічного проектування рекомендують такі коефіцієнти доведення вантажообороту на услов ные тонни:

Штучные і тарно-упаковочные вантажі

4.6

Вантажі в універсальних контейнерах

3.1

Металлогрузы, устаткування, залізобетонні деталі конструкції

3.4

Вугілля кам'яний

1.0

Руда

1.1

Лісові вантажі в пакетах

2.5

Лісові вантажі в непакетированном вигляді

3.0

Сіль. Мінеральні добрива насипом

2.1

Камінь будівельний

1.3

Гравий і щебінь

1.3

Пісок і піщано-гравійна суміш, выгружаемые засобами гідро механізації

0.6

І це, выгружаемые іншими засобами механізації

0.8

Цемент насипом

4.6

Зернові вантажі насипом

2.5

Нефтегрузы наливом

1.1

Якщо пасажирські причали перебувають у загальному причаль ном фронті з вантажними причалами, категорію порту визначають по среднесуточному вантажообігу вантажного району (в умовних тоннах). Під час проектування окремо розташованого пасса жирского району його категорію призначають у зависи мости від середньодобового пасажирообороту (в умовних пасса жирах). Щоб належно числа пасажирів до умовним одиницям ре комендуются такі коефіцієнти:

Пасажири місцеві

1.00

Пасажири транзитні

2.50

Пасажири приміські і внутрішньоміські

0.15


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15